Język włączający w nauczaniu języka polskiego jako obcego

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis was to verify whether the manuals for teaching Polish as a foreign language available on the Polish publishing market correspond to the contemporary assumptions of the inclusive language. The first chapter deals with the issue of linguistic relativity, defines what an inclusive language is, characterises linguistic discriminatory behaviour and describes inclusive language strategies for eight selected discriminated groups such as women, LGBT, non-binary, elderly and ill people, people with disabilities and people of colour. The second chapter was the research part of the thesis and included an analysis of nine selected manuals for teaching Polish as a foreign language in terms of the presence of forms of inclusive language. The study took into account both the verbal layer and the graphic design. The selection of manuals was determined by the date of their publication, widespread of use, innovation and pioneering character. The results of the study showed that six out of nine manuals can be described as inclusive. In the end, the analysis made were summarised and predictions of development of inclusivity issue in glottodidactics were presented.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy było sprawdzenie, czy dostępne na polskim rynku wydawniczym podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego odpowiadają współczesnym wymaganiom języka włączającego. W rozdziale pierwszym poruszono kwestię relatywizmu językowego, zdefiniowano, czym jest język włączający, scharakteryzowano przejawy językowych zachowań dyskryminacyjnych oraz opisano włączające strategie językowe dla ośmiu wybranych grup dyskryminowanych, tj.: kobiet, osób nieheteronormatywnych, niebinarnych, starszych, chorujących, z niepełnosprawnościami, a także o różnym kolorze skóry i pochodzeniu. Rozdział drugi stanowił część badawczą pracy i obejmował analizę dziewięciu wybranych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego pod kątem obecności form języka włączającego. W badaniu uwzględniono zarówno warstwę słowną (werbosferę), jak i szatę graficzną (ikonosferę). O doborze poszczególnych pozycji decydowała data ich wydania, powszechność użycia, innowacyjność oraz pionierskość. Wyniki badania pokazały, że sześć z dziewięciu analizowanych publikacji można określić mianem inkluzywnych. W zakończeniu pracy podsumowano dokonane analizy oraz przedstawiono prognozy rozwoju zagadnienia inkluzywności w glottodydaktyce.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorStefańczyk, Wiesław - 132088 pl
dc.contributor.authorSzott, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerStefańczyk, Wiesław - 132088 pl
dc.contributor.reviewerPrizel-Kania, Adrianapl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:24:05Z
dc.date.available2022-07-14T22:24:05Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudynauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegopl
dc.identifier.apddiploma-161062-294880pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297145
dc.languagepolpl
dc.subject.eninclusive language, inclusivity, linguistic relativity, glottodidactics, teaching Polish as a foreign language, feminity in language, feminity in Polish language, LGBT, transgender people, non-binary people, old age, illness, disability, people of colourpl
dc.subject.pljęzyk włączający, język inkluzywny, inkluzywność, relatywizm językowy, glottodydaktyka, nauczanie języka polskiego jako obcego, feminatywy, żeńskość w języku, żeńskość w polszczyźnie, LGBT, nieheteronormatywność, transpłciowość, niebinarność, starość, choroba, niepełnosprawność, kolor skóry, pochodzeniepl
dc.titleJęzyk włączający w nauczaniu języka polskiego jako obcegopl
dc.title.alternativeInclusivity in teaching Polish as a foreign languagepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis was to verify whether the manuals for teaching Polish as a foreign language available on the Polish publishing market correspond to the contemporary assumptions of the inclusive language. The first chapter deals with the issue of linguistic relativity, defines what an inclusive language is, characterises linguistic discriminatory behaviour and describes inclusive language strategies for eight selected discriminated groups such as women, LGBT, non-binary, elderly and ill people, people with disabilities and people of colour. The second chapter was the research part of the thesis and included an analysis of nine selected manuals for teaching Polish as a foreign language in terms of the presence of forms of inclusive language. The study took into account both the verbal layer and the graphic design. The selection of manuals was determined by the date of their publication, widespread of use, innovation and pioneering character. The results of the study showed that six out of nine manuals can be described as inclusive. In the end, the analysis made were summarised and predictions of development of inclusivity issue in glottodidactics were presented.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy było sprawdzenie, czy dostępne na polskim rynku wydawniczym podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego odpowiadają współczesnym wymaganiom języka włączającego. W rozdziale pierwszym poruszono kwestię relatywizmu językowego, zdefiniowano, czym jest język włączający, scharakteryzowano przejawy językowych zachowań dyskryminacyjnych oraz opisano włączające strategie językowe dla ośmiu wybranych grup dyskryminowanych, tj.: kobiet, osób nieheteronormatywnych, niebinarnych, starszych, chorujących, z niepełnosprawnościami, a także o różnym kolorze skóry i pochodzeniu. Rozdział drugi stanowił część badawczą pracy i obejmował analizę dziewięciu wybranych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego pod kątem obecności form języka włączającego. W badaniu uwzględniono zarówno warstwę słowną (werbosferę), jak i szatę graficzną (ikonosferę). O doborze poszczególnych pozycji decydowała data ich wydania, powszechność użycia, innowacyjność oraz pionierskość. Wyniki badania pokazały, że sześć z dziewięciu analizowanych publikacji można określić mianem inkluzywnych. W zakończeniu pracy podsumowano dokonane analizy oraz przedstawiono prognozy rozwoju zagadnienia inkluzywności w glottodydaktyce.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Stefańczyk, Wiesław - 132088
dc.contributor.authorpl
Szott, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Stefańczyk, Wiesław - 132088
dc.contributor.reviewerpl
Prizel-Kania, Adriana
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:24:05Z
dc.date.available
2022-07-14T22:24:05Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
dc.identifier.apdpl
diploma-161062-294880
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297145
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
inclusive language, inclusivity, linguistic relativity, glottodidactics, teaching Polish as a foreign language, feminity in language, feminity in Polish language, LGBT, transgender people, non-binary people, old age, illness, disability, people of colour
dc.subject.plpl
język włączający, język inkluzywny, inkluzywność, relatywizm językowy, glottodydaktyka, nauczanie języka polskiego jako obcego, feminatywy, żeńskość w języku, żeńskość w polszczyźnie, LGBT, nieheteronormatywność, transpłciowość, niebinarność, starość, choroba, niepełnosprawność, kolor skóry, pochodzenie
dc.titlepl
Język włączający w nauczaniu języka polskiego jako obcego
dc.title.alternativepl
Inclusivity in teaching Polish as a foreign language
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
2
Radom
2
Warsaw
2
Jarocin
1
Ostróda
1
Shanghai
1
Tarnowskie Gory
1

No access

No Thumbnail Available
Collections