Sytuacja szkolna dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej

master
dc.abstract.enThe school situation consists of many factors, therefore the notion of family house and foster care in this scope are of significant importance. The thesis tries to answer the question of school situation of children residing in family forms of foster care. For this purpose, the literature in terms of the general school situation and the forms of foster care in Poland, with particular regard to family forms have been analyzed. In order to carry out scientific research, a designed diagnostic survey has been applied and the documents have been analyzed. As a result of the research a very diverse, individualized image of the school situation of children residing in family forms of foster care has been obtained. The study was based on interviews with foster parents and children’s tutors and the analysis of the school registers. The emerging image shows that undoubtedly the child's experience of child-rearing failure or lack of parents play a significant role in the development of the school situation.pl
dc.abstract.plSytuacja szkolna stanowi splot wielu czynników, stąd niezwykle ważne w podjętym temacie okazuje się zagadnienie domu rodzinnego i pieczy zastępczej. Niniejsza praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak wygląda sytuacja szkolna dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. W tym celu przeanalizowałam literaturę pod kątem ogólnie pojętej sytuacji szkolnej oraz form pieczy zastępczej w Polsce, z szczególnym uwzględnieniem form rodzinnych. W celu przeprowadzenia badań naukowych zastosowałam zaprojektowany sondaż diagnostyczny oraz przeanalizowałam dokumenty. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskałam bardzo zróżnicowany, indywidualny dla każdego obraz sytuacji szkolnej dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Badania polegały na wywiadach z rodzicami zastępczymi oraz wychowawcami dzieci i analizie dzienników lekcyjnych. Wyłaniający się wizerunek pozwala stwierdzić, że niewątpliwie doświadczenia dziecka związane z niewydolnością wychowawczą lub brakiem rodziców odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu się sytuacji szkolnej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSajdak-Burska, Anna - 131781 pl
dc.contributor.authorKania, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSajdak-Burska, Anna - 131781 pl
dc.contributor.reviewerTurczyk, Małgorzatapl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:15:16Z
dc.date.available2020-07-27T06:15:16Z
dc.date.submitted2017-06-28pl
dc.fieldofstudypedagogika szkolna z terapią pedagogicznąpl
dc.identifier.apddiploma-113827-161159pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219250
dc.languagepolpl
dc.subject.enSchool situation, family forms of foster carepl
dc.subject.plSytuacja szkolna, rodzinne formy pieczy zastępczejpl
dc.titleSytuacja szkolna dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczejpl
dc.title.alternativeSchool situation of children residing in family forms of foster carepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The school situation consists of many factors, therefore the notion of family house and foster care in this scope are of significant importance. The thesis tries to answer the question of school situation of children residing in family forms of foster care. For this purpose, the literature in terms of the general school situation and the forms of foster care in Poland, with particular regard to family forms have been analyzed. In order to carry out scientific research, a designed diagnostic survey has been applied and the documents have been analyzed. As a result of the research a very diverse, individualized image of the school situation of children residing in family forms of foster care has been obtained. The study was based on interviews with foster parents and children’s tutors and the analysis of the school registers. The emerging image shows that undoubtedly the child's experience of child-rearing failure or lack of parents play a significant role in the development of the school situation.
dc.abstract.plpl
Sytuacja szkolna stanowi splot wielu czynników, stąd niezwykle ważne w podjętym temacie okazuje się zagadnienie domu rodzinnego i pieczy zastępczej. Niniejsza praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak wygląda sytuacja szkolna dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. W tym celu przeanalizowałam literaturę pod kątem ogólnie pojętej sytuacji szkolnej oraz form pieczy zastępczej w Polsce, z szczególnym uwzględnieniem form rodzinnych. W celu przeprowadzenia badań naukowych zastosowałam zaprojektowany sondaż diagnostyczny oraz przeanalizowałam dokumenty. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskałam bardzo zróżnicowany, indywidualny dla każdego obraz sytuacji szkolnej dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Badania polegały na wywiadach z rodzicami zastępczymi oraz wychowawcami dzieci i analizie dzienników lekcyjnych. Wyłaniający się wizerunek pozwala stwierdzić, że niewątpliwie doświadczenia dziecka związane z niewydolnością wychowawczą lub brakiem rodziców odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu się sytuacji szkolnej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sajdak-Burska, Anna - 131781
dc.contributor.authorpl
Kania, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sajdak-Burska, Anna - 131781
dc.contributor.reviewerpl
Turczyk, Małgorzata
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:15:16Z
dc.date.available
2020-07-27T06:15:16Z
dc.date.submittedpl
2017-06-28
dc.fieldofstudypl
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
dc.identifier.apdpl
diploma-113827-161159
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219250
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
School situation, family forms of foster care
dc.subject.plpl
Sytuacja szkolna, rodzinne formy pieczy zastępczej
dc.titlepl
Sytuacja szkolna dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej
dc.title.alternativepl
School situation of children residing in family forms of foster care
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available