Przeciwnowotworowe właściwości białek dżdżownic.

licenciate
dc.abstract.enAlready in ancient times, the Chinese have used earthworms to treat various diseases. Over the past several years interest of antitumor action of earthworm coelomic fluid increased. This has provided more information about the elements responsible for such functions. The main components of earthworm immunity are coelomocytes and, synthesized by these cells, humoral factors. The best known humoral factors present in earthworms are Earthworm Fibrynolityc Enzyme (EFE), which by fibrinolytic activity inhibits the development of liver cancer cells. Moreover, different concentrations of coelomic fluid of Eisenia fetida reduced proliferation of HeLa cancer cell line, while protein cytolytic factor CCF-1 has the ability to lyse various tumor cell lines of mammals. Furthermore, tissue extract derived from E. fetida: G-90 acts as anticancer factor. Other factors which exhibit similar effects are anti-inflammatory riboflavin, hemolytic molecule called fetidin, lysenin and eiseniapore. The aim of the present paper was to describe potential anti-tumor properties of coelomic fluid components from different earthworm species.pl
dc.abstract.otherJuż w starożytności Chińczycy stosowali dżdżownice do leczenia różnego rodzaju schorzeń. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, wzrosło zainteresowanie zjawiskiem przeciwnowotworowego działania płynu celomatycznego dżdżownic. Dzięki temu uzyskano więcej informacji dotyczących elementów odpowiedzialnych za te właściwości. Głównym składnikiem układu odpornościowego dżdżownic są celomocyty i syntetyzowane przez nie czynniki humoralne. Do tych lepiej poznanych należy Earthworm Fibrynolityc Enzyme (EFE), który hamuje rozwój komórek nowotworowych wątroby dzięki aktywności fibrynolitycznej. Dodatkowo, różne stężenia płynu celomatycznego gatunku Eisenia fetida wpływają hamująco na proliferację komórek nowotworowych linii HeLa, a białkowy czynnik cytolityczny CCF-1 wykazuje zdolność do lizy różnych linii komórek nowotworowych ssaków. Ponadto pochodzący z tkanek E. fetida, ekstrakt G-90 posiada właściwości, które wykazują działanie przeciwnowotworowe. Do innych czynników o podobnym potencjale można zaliczyć także przeciwzapalną ryboflawinę, hemolityczne cząsteczki o nazwie fetydyna i lisenina, czy ze względu na swoje właściwości cytolityczne białko eiseniapore. Celem pracy jest przedstawienie przeciwnowotworowych właściwości składników płynu celomatycznego różnych gatunków dżdżownic.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorHoma, Joanna - 128342 pl
dc.contributor.authorMatejko, Sabinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKołaczkowska, Elżbieta - 129011 pl
dc.contributor.reviewerHoma, Joanna - 128342 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T19:01:54Z
dc.date.available2020-07-14T19:01:54Z
dc.date.submitted2011-07-11pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55706-101204pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170518
dc.subject.enearthworms, coelomic fluid, innate immunity, humoral factors, anti-cancer properties.pl
dc.subject.otherdżdżownice, płyn celomatyczny, odporność wrodzona, czynniki humoralne, właściwości przeciwnowotworowe.pl
dc.titlePrzeciwnowotworowe właściwości białek dżdżownic.pl
dc.title.alternativeAnticancer properties of proteins earthworms.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Already in ancient times, the Chinese have used earthworms to treat various diseases. Over the past several years interest of antitumor action of earthworm coelomic fluid increased. This has provided more information about the elements responsible for such functions. The main components of earthworm immunity are coelomocytes and, synthesized by these cells, humoral factors. The best known humoral factors present in earthworms are Earthworm Fibrynolityc Enzyme (EFE), which by fibrinolytic activity inhibits the development of liver cancer cells. Moreover, different concentrations of coelomic fluid of Eisenia fetida reduced proliferation of HeLa cancer cell line, while protein cytolytic factor CCF-1 has the ability to lyse various tumor cell lines of mammals. Furthermore, tissue extract derived from E. fetida: G-90 acts as anticancer factor. Other factors which exhibit similar effects are anti-inflammatory riboflavin, hemolytic molecule called fetidin, lysenin and eiseniapore. The aim of the present paper was to describe potential anti-tumor properties of coelomic fluid components from different earthworm species.
dc.abstract.otherpl
Już w starożytności Chińczycy stosowali dżdżownice do leczenia różnego rodzaju schorzeń. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, wzrosło zainteresowanie zjawiskiem przeciwnowotworowego działania płynu celomatycznego dżdżownic. Dzięki temu uzyskano więcej informacji dotyczących elementów odpowiedzialnych za te właściwości. Głównym składnikiem układu odpornościowego dżdżownic są celomocyty i syntetyzowane przez nie czynniki humoralne. Do tych lepiej poznanych należy Earthworm Fibrynolityc Enzyme (EFE), który hamuje rozwój komórek nowotworowych wątroby dzięki aktywności fibrynolitycznej. Dodatkowo, różne stężenia płynu celomatycznego gatunku Eisenia fetida wpływają hamująco na proliferację komórek nowotworowych linii HeLa, a białkowy czynnik cytolityczny CCF-1 wykazuje zdolność do lizy różnych linii komórek nowotworowych ssaków. Ponadto pochodzący z tkanek E. fetida, ekstrakt G-90 posiada właściwości, które wykazują działanie przeciwnowotworowe. Do innych czynników o podobnym potencjale można zaliczyć także przeciwzapalną ryboflawinę, hemolityczne cząsteczki o nazwie fetydyna i lisenina, czy ze względu na swoje właściwości cytolityczne białko eiseniapore. Celem pracy jest przedstawienie przeciwnowotworowych właściwości składników płynu celomatycznego różnych gatunków dżdżownic.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Homa, Joanna - 128342
dc.contributor.authorpl
Matejko, Sabina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kołaczkowska, Elżbieta - 129011
dc.contributor.reviewerpl
Homa, Joanna - 128342
dc.date.accessioned
2020-07-14T19:01:54Z
dc.date.available
2020-07-14T19:01:54Z
dc.date.submittedpl
2011-07-11
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55706-101204
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170518
dc.subject.enpl
earthworms, coelomic fluid, innate immunity, humoral factors, anti-cancer properties.
dc.subject.otherpl
dżdżownice, płyn celomatyczny, odporność wrodzona, czynniki humoralne, właściwości przeciwnowotworowe.
dc.titlepl
Przeciwnowotworowe właściwości białek dżdżownic.
dc.title.alternativepl
Anticancer properties of proteins earthworms.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available