The Study of Control in William S. Burroughs' Novel Junky

licenciate
dc.abstract.enThis thesis discusses William S. Burroughs' Junky as a depiction of the world of drug addicts, who are controlled by their addictions. The first two chapters introduce the author's biography and the movement in which the novel was written. The third chapter of the thesis focuses on the theme of control and the use of drugs in William S. Burroughs' novel. The extended period of using hallucinogens results in developing an addiction, which controls people's habits, behaviour, mental and physical state, and lifestyle. The life of an addict is driven by the urge to take more drugs, which results in the distortion of the most intrinsic needs, social bonds, values, and even the sense of morality. Due to these alternations in their life, the addicts get themselves detached from the public and form a subculture concentrated merely on using drugs, which to some extent destabilizes the society. Many people eventually decide to get off drugs when their life undergoes a significant deterioration, but the narcotics' control over the addicts is sometimes so strong that the only escape from their influence is suicide. In addition, drugs are also the tools used by the society to control drug addicts. By means of narcotics, many authorities influence the addicts either to gain power or make a financial profit. Thus, hallucinogens play an important role in the addicts' life, becoming the centre of their needs, affecting their personality and their place in the society.pl
dc.abstract.plW mojej pracy omówiona została powieść Williama S. Burroughsa ,,Ćpun” jako przedstawienie świata narkomanów, których życie kontrolowane jest przez uzależnienie od narkotyków. Pierwsze dwa rozdziały przybliżają sylwetkę pisarza oraz epokę, w której powstała powieść. Trzeci rozdział pracy zawiera analizę powieści Williama S. Burroughsa, w tym wątków dotyczących uzależnienia od narkotyków i motywu kontroli. Długi czas brania substancji halucynogennych formuje u ludzi uzależnienie, które zmienia ich nawyki, zachowanie, stan fizyczny i psychiczny, a także zaburza potrzeby, kontakty społeczne, wyższe wartości, a nawet poczucie moralności. W wyniku zmian zachodzących w ich życiu, narkomani izolują się od ludzi i formują subkulturę skupioną wyłącznie na braniu narkotyków, która w pewnym stopniu destabilizuje społeczeństwo. Wiele osób uzależnionych ostatecznie podejmuje decyzję o rzuceniu nałogu, gdy ten doszczętnie niszczy ich życie, lecz siła z jaką narkotyk kontroluje narkomanów jest czasami tak wielka, iż jedyną ucieczką od jego wpływu jest samobójstwo. Co więcej, społeczeństwo wykorzystuje substancje halucynogenne jako narzędzie do kontroli osób uzależnionych. Poprzez narkotyki, ludzie z wyższych warstw społecznych wywierają wpływ na narkomanów, czego celem jest czerpanie zysków finansowych oraz egzekwowanie władzy. Tym samym środki halucynogenne odgrywają istotną rolę w życiu osób uzależnionych, będąc głównym źródłem zaspokajania ich potrzeb, oraz wpływając na ich osobowość i miejsce w społeczeństwie.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHauzer, Katarzyna - 160088 pl
dc.contributor.authorTomczak, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerHauzer, Katarzyna - 160088 pl
dc.contributor.reviewerPalmowski, Michał - 142860 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:50:29Z
dc.date.available2020-07-27T17:50:29Z
dc.date.submitted2018-07-02pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-125209-211003pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229450
dc.languageengpl
dc.subject.encontrol drugs William S. Burroughs Junkypl
dc.subject.plkontrola narkotyki William S. Burroughs Ćpunpl
dc.titleThe Study of Control in William S. Burroughs' Novel Junkypl
dc.title.alternativeStudium kontroli na podstawie powieści ,,Ćpun" Williama S. Burroughsapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis discusses William S. Burroughs' Junky as a depiction of the world of drug addicts, who are controlled by their addictions. The first two chapters introduce the author's biography and the movement in which the novel was written. The third chapter of the thesis focuses on the theme of control and the use of drugs in William S. Burroughs' novel. The extended period of using hallucinogens results in developing an addiction, which controls people's habits, behaviour, mental and physical state, and lifestyle. The life of an addict is driven by the urge to take more drugs, which results in the distortion of the most intrinsic needs, social bonds, values, and even the sense of morality. Due to these alternations in their life, the addicts get themselves detached from the public and form a subculture concentrated merely on using drugs, which to some extent destabilizes the society. Many people eventually decide to get off drugs when their life undergoes a significant deterioration, but the narcotics' control over the addicts is sometimes so strong that the only escape from their influence is suicide. In addition, drugs are also the tools used by the society to control drug addicts. By means of narcotics, many authorities influence the addicts either to gain power or make a financial profit. Thus, hallucinogens play an important role in the addicts' life, becoming the centre of their needs, affecting their personality and their place in the society.
dc.abstract.plpl
W mojej pracy omówiona została powieść Williama S. Burroughsa ,,Ćpun” jako przedstawienie świata narkomanów, których życie kontrolowane jest przez uzależnienie od narkotyków. Pierwsze dwa rozdziały przybliżają sylwetkę pisarza oraz epokę, w której powstała powieść. Trzeci rozdział pracy zawiera analizę powieści Williama S. Burroughsa, w tym wątków dotyczących uzależnienia od narkotyków i motywu kontroli. Długi czas brania substancji halucynogennych formuje u ludzi uzależnienie, które zmienia ich nawyki, zachowanie, stan fizyczny i psychiczny, a także zaburza potrzeby, kontakty społeczne, wyższe wartości, a nawet poczucie moralności. W wyniku zmian zachodzących w ich życiu, narkomani izolują się od ludzi i formują subkulturę skupioną wyłącznie na braniu narkotyków, która w pewnym stopniu destabilizuje społeczeństwo. Wiele osób uzależnionych ostatecznie podejmuje decyzję o rzuceniu nałogu, gdy ten doszczętnie niszczy ich życie, lecz siła z jaką narkotyk kontroluje narkomanów jest czasami tak wielka, iż jedyną ucieczką od jego wpływu jest samobójstwo. Co więcej, społeczeństwo wykorzystuje substancje halucynogenne jako narzędzie do kontroli osób uzależnionych. Poprzez narkotyki, ludzie z wyższych warstw społecznych wywierają wpływ na narkomanów, czego celem jest czerpanie zysków finansowych oraz egzekwowanie władzy. Tym samym środki halucynogenne odgrywają istotną rolę w życiu osób uzależnionych, będąc głównym źródłem zaspokajania ich potrzeb, oraz wpływając na ich osobowość i miejsce w społeczeństwie.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Hauzer, Katarzyna - 160088
dc.contributor.authorpl
Tomczak, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Hauzer, Katarzyna - 160088
dc.contributor.reviewerpl
Palmowski, Michał - 142860
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:50:29Z
dc.date.available
2020-07-27T17:50:29Z
dc.date.submittedpl
2018-07-02
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-125209-211003
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229450
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
control drugs William S. Burroughs Junky
dc.subject.plpl
kontrola narkotyki William S. Burroughs Ćpun
dc.titlepl
The Study of Control in William S. Burroughs' Novel Junky
dc.title.alternativepl
Studium kontroli na podstawie powieści ,,Ćpun" Williama S. Burroughsa
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Washington
6
Boston
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lipetsk
1
London
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available