Polityka religijna Teodozjusza II. (Zgromadzenia biskupów, heretycy, Żydzi i poganie)

master
dc.abstract.enThe subject of this publication is religious policy of Theodosius II, involved the assembly of bishops, heretics, Jews and pagans. The first chapter discusses ruler’s activities during three councils: in Ephesus (431), in Constantinople (448) and once again in Ephesus (449), which was aimed to resolve a dogmatic disputes and result in unity of the Church. Emperor didn’t take part participation directly in the deliberations, but he delegate his representatives. They were supposed to care for order during the proceedings, and execution emperor’s instructions. Theodosius allowed the bishops to conduct independent discussions, but he was more concerned, when they couldn’t hammer out common standpoint. During Theodosius’s rule, he endeavor to regulate laws regarding heretics. He forbade them, among other things, to hold office, to make a will and to ordain priests. He also gave a lot of his attention to non-Christian groups living in the Empire: Jews and pagans. The emperor limited their rights in many areas, for example having slave-Christians and officiating rites. Theodosius' laws considerably compounded a legal status of the foregoing groups although they were not always fully respected.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy są zagadnienia związane z polityką religijną cesarza Teodozjusza II w zakresie biskupich zgromadzeń oraz ustawodawstwa wobec heretyków, Żydów i pogan. Rozdział pierwszy omawia działania władcy w czasie trwania trzech soborów: w Efezie (431), Konstantynopolu (448) i ponownie w Efezie (449), mające na celu rozwiązanie dogmatycznych sporów i doprowadzenie do jedności w Kościele. Cesarz nie brał bezpośredniego udziału w zgromadzeniach. Wyznaczał jednak swoich przedstawicieli, którzy mieli dbać o porządek w czasie obrad i pilnować realizacji poleceń cesarskich. Teodozjusz II pozwalał biskupom na swobodne dyskusje, silniej angażując się w momencie, gdy nie byli oni w stanie wypracować wspólnego stanowiska. W czasie swojego panowania starał się także uregulować prawa dotyczące heretyków, którym zabronił między innymi sprawowania urzędów, sporządzania testamentów, czy też wyświęcania duchownych. Wiele uwagi w swoim ustawodawstwie poświęcił także niechrześcijańskim grupom zamieszkującym cesarstwo, Żydom i poganom, ograniczając ich prawa w wielu dziedzinach, między innymi posiadania niewolników-chrześcijan, czy sprawowania obrzędów. Ustawy Teodozjusza II w znacznym stopniu pogarszały sytuację prawną wyżej wymienionych grup, choć nie zawsze były w całości przestrzegane.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorStachura, Michał - 132042 pl
dc.contributor.authorLindert, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerStachura, Michał - 132042 pl
dc.contributor.reviewerTurlej, Stanisław - 132448 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:43:28Z
dc.date.available2020-07-27T20:43:28Z
dc.date.submitted2018-09-25pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-128325-144480pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232100
dc.languagepolpl
dc.subject.enTheodosius II,imperial legislation, councils, synods, heretics, Jews, pagans, religious policy, Theodosian Code,pl
dc.subject.plTeodozjusz II, ustawodawstwo cesarskie, synody, sobory, heretycy, Żydzi, poganie, polityka religijna, Kodeks Teodosiusza,pl
dc.titlePolityka religijna Teodozjusza II. (Zgromadzenia biskupów, heretycy, Żydzi i poganie)pl
dc.title.alternativeTheodosius II's religious policy. (The assembly of bishops, heretics, Jews and pagans)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this publication is religious policy of Theodosius II, involved the assembly of bishops, heretics, Jews and pagans. The first chapter discusses ruler’s activities during three councils: in Ephesus (431), in Constantinople (448) and once again in Ephesus (449), which was aimed to resolve a dogmatic disputes and result in unity of the Church. Emperor didn’t take part participation directly in the deliberations, but he delegate his representatives. They were supposed to care for order during the proceedings, and execution emperor’s instructions. Theodosius allowed the bishops to conduct independent discussions, but he was more concerned, when they couldn’t hammer out common standpoint. During Theodosius’s rule, he endeavor to regulate laws regarding heretics. He forbade them, among other things, to hold office, to make a will and to ordain priests. He also gave a lot of his attention to non-Christian groups living in the Empire: Jews and pagans. The emperor limited their rights in many areas, for example having slave-Christians and officiating rites. Theodosius' laws considerably compounded a legal status of the foregoing groups although they were not always fully respected.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy są zagadnienia związane z polityką religijną cesarza Teodozjusza II w zakresie biskupich zgromadzeń oraz ustawodawstwa wobec heretyków, Żydów i pogan. Rozdział pierwszy omawia działania władcy w czasie trwania trzech soborów: w Efezie (431), Konstantynopolu (448) i ponownie w Efezie (449), mające na celu rozwiązanie dogmatycznych sporów i doprowadzenie do jedności w Kościele. Cesarz nie brał bezpośredniego udziału w zgromadzeniach. Wyznaczał jednak swoich przedstawicieli, którzy mieli dbać o porządek w czasie obrad i pilnować realizacji poleceń cesarskich. Teodozjusz II pozwalał biskupom na swobodne dyskusje, silniej angażując się w momencie, gdy nie byli oni w stanie wypracować wspólnego stanowiska. W czasie swojego panowania starał się także uregulować prawa dotyczące heretyków, którym zabronił między innymi sprawowania urzędów, sporządzania testamentów, czy też wyświęcania duchownych. Wiele uwagi w swoim ustawodawstwie poświęcił także niechrześcijańskim grupom zamieszkującym cesarstwo, Żydom i poganom, ograniczając ich prawa w wielu dziedzinach, między innymi posiadania niewolników-chrześcijan, czy sprawowania obrzędów. Ustawy Teodozjusza II w znacznym stopniu pogarszały sytuację prawną wyżej wymienionych grup, choć nie zawsze były w całości przestrzegane.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Stachura, Michał - 132042
dc.contributor.authorpl
Lindert, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Stachura, Michał - 132042
dc.contributor.reviewerpl
Turlej, Stanisław - 132448
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:43:28Z
dc.date.available
2020-07-27T20:43:28Z
dc.date.submittedpl
2018-09-25
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-128325-144480
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232100
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Theodosius II,imperial legislation, councils, synods, heretics, Jews, pagans, religious policy, Theodosian Code,
dc.subject.plpl
Teodozjusz II, ustawodawstwo cesarskie, synody, sobory, heretycy, Żydzi, poganie, polityka religijna, Kodeks Teodosiusza,
dc.titlepl
Polityka religijna Teodozjusza II. (Zgromadzenia biskupów, heretycy, Żydzi i poganie)
dc.title.alternativepl
Theodosius II's religious policy. (The assembly of bishops, heretics, Jews and pagans)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
4
Lodz
4
Wroclaw
4
Legnica
3
Sanok
3
Poznan
2
Turek
2
Dobczyce
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available