Motywacja sportowa piłkarzy ręcznych w kontekście ich psychologicznego funkcjonowania

master
dc.abstract.enThe study aims to describe the sport motivation and to find the relationship between types of sport motivation and psychological aspects of functioning of handball players: group cohesion, mental well-being and reaction to competing. The research examines also the relationship between sport motivation and age, handball training period, period of training in the current club, education, playing position. The materials used in the experiment were: Sport Motivation Scale-VI, The Group Environment Questionnaire, The Mental Health Continuum-Short Form, Sport Anxiety Scale. The research has not detected any dominant type of sport motivation. The results show that as external motivation increases, individual attractiveness of the group in the context of the task also increase. Additionally, higher level of amotivation is followed by low level of group cohesion. Higher level of well-being was related to each type of sport motivation except of amotivation. Increased motivation, especially in the dimension of introjected and identified regulation is accompanied by decrease of cognitive anxiety in dimension of worrying and distraction. The results of older athletes was higher on the scale of amotivation and introjected regulation.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było scharakteryzowanie motywacji sportowej oraz znalezienie zależności między typami motywacji sportowej a psychologicznymi aspektami funkcjonowania piłkarzy ręcznych: spójnością grupową, dobrostanem psychicznym oraz reakcjami na współzawodniczenie. Dodatkowym celem było sprawdzenie zależności między motywacją sportową a wybranymi zmiennymi, do których należały: wiek, okres trenowania piłki ręcznej, okres trenowania w obecnym klubie, wykształcenie oraz pozycja gry. Badana próba składała się z 56 osób z województwa małopolskiego grających w II lidze. W celu oszacowania motywacji sportowej użyto kwestionariusza: Skala Motywacji Sportowej VI (SMS-6). Aspekty psychologicznego funkcjonowania przebadano za pomocą Kwestionariusza Środowiska Grupowego (GEQ), kwestionariusza MHC-SF (Mental Health Continuum-Short Form) oraz kwestionariusza Reakcji na Współzawodniczenie (SAS). Przyjęto poziom istotności p<0,05. Nie stwierdzono jednego dominującego typu motywacji sportowej. Wyniki pokazały, że wraz ze wzrostem sterowania zewnętrznego, wzrasta spójność w wymiarze indywidualnej atrakcyjności grupowo-zadaniowej. Dodatkowo wykazano, że wyższemu poziomowi amotywacji towarzyszy niższy poziom spójności grupowej. Wyższy poziom dobrostanu ogólnego wykazywał zależność ze wszystkimi rodzajami motywacji sportowej oprócz amotywacji. Wzrostowi motywacji, szczególnie w wymiarze sterowania introjekcją oraz identyfikacją towarzyszył spadek lęku poznawczego w wymiarze zamartwiania się i zakłócenia uwagi. Dodatkowo wykazano, że istotnie wyższe wyniki na skali amotywacja oraz sterowanie spowodowane introjekcją uzyskiwali starsi zawodnicy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzmigielska-Siuta, Barbara - 132242 pl
dc.contributor.authorBrzychcy, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSzmigielska-Siuta, Barbara - 132242 pl
dc.contributor.reviewerTokarz, Aleksandra - 132394 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:36:11Z
dc.date.available2020-07-27T07:36:11Z
dc.date.submitted2017-07-03pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-115136-150539pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220495
dc.languagepolpl
dc.subject.ensport motivation, group cohesion, mental well-being, reaction to competing, handball playerspl
dc.subject.plmotywacja sportowa, spójność grupowa, dobrostan psychiczny, reakcje na współzawodniczenie, piłkarze ręcznipl
dc.titleMotywacja sportowa piłkarzy ręcznych w kontekście ich psychologicznego funkcjonowaniapl
dc.title.alternativeSport motivation and psychological aspects of functioning of handball playerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study aims to describe the sport motivation and to find the relationship between types of sport motivation and psychological aspects of functioning of handball players: group cohesion, mental well-being and reaction to competing. The research examines also the relationship between sport motivation and age, handball training period, period of training in the current club, education, playing position. The materials used in the experiment were: Sport Motivation Scale-VI, The Group Environment Questionnaire, The Mental Health Continuum-Short Form, Sport Anxiety Scale. The research has not detected any dominant type of sport motivation. The results show that as external motivation increases, individual attractiveness of the group in the context of the task also increase. Additionally, higher level of amotivation is followed by low level of group cohesion. Higher level of well-being was related to each type of sport motivation except of amotivation. Increased motivation, especially in the dimension of introjected and identified regulation is accompanied by decrease of cognitive anxiety in dimension of worrying and distraction. The results of older athletes was higher on the scale of amotivation and introjected regulation.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie motywacji sportowej oraz znalezienie zależności między typami motywacji sportowej a psychologicznymi aspektami funkcjonowania piłkarzy ręcznych: spójnością grupową, dobrostanem psychicznym oraz reakcjami na współzawodniczenie. Dodatkowym celem było sprawdzenie zależności między motywacją sportową a wybranymi zmiennymi, do których należały: wiek, okres trenowania piłki ręcznej, okres trenowania w obecnym klubie, wykształcenie oraz pozycja gry. Badana próba składała się z 56 osób z województwa małopolskiego grających w II lidze. W celu oszacowania motywacji sportowej użyto kwestionariusza: Skala Motywacji Sportowej VI (SMS-6). Aspekty psychologicznego funkcjonowania przebadano za pomocą Kwestionariusza Środowiska Grupowego (GEQ), kwestionariusza MHC-SF (Mental Health Continuum-Short Form) oraz kwestionariusza Reakcji na Współzawodniczenie (SAS). Przyjęto poziom istotności p<0,05. Nie stwierdzono jednego dominującego typu motywacji sportowej. Wyniki pokazały, że wraz ze wzrostem sterowania zewnętrznego, wzrasta spójność w wymiarze indywidualnej atrakcyjności grupowo-zadaniowej. Dodatkowo wykazano, że wyższemu poziomowi amotywacji towarzyszy niższy poziom spójności grupowej. Wyższy poziom dobrostanu ogólnego wykazywał zależność ze wszystkimi rodzajami motywacji sportowej oprócz amotywacji. Wzrostowi motywacji, szczególnie w wymiarze sterowania introjekcją oraz identyfikacją towarzyszył spadek lęku poznawczego w wymiarze zamartwiania się i zakłócenia uwagi. Dodatkowo wykazano, że istotnie wyższe wyniki na skali amotywacja oraz sterowanie spowodowane introjekcją uzyskiwali starsi zawodnicy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szmigielska-Siuta, Barbara - 132242
dc.contributor.authorpl
Brzychcy, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Szmigielska-Siuta, Barbara - 132242
dc.contributor.reviewerpl
Tokarz, Aleksandra - 132394
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:36:11Z
dc.date.available
2020-07-27T07:36:11Z
dc.date.submittedpl
2017-07-03
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-115136-150539
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220495
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sport motivation, group cohesion, mental well-being, reaction to competing, handball players
dc.subject.plpl
motywacja sportowa, spójność grupowa, dobrostan psychiczny, reakcje na współzawodniczenie, piłkarze ręczni
dc.titlepl
Motywacja sportowa piłkarzy ręcznych w kontekście ich psychologicznego funkcjonowania
dc.title.alternativepl
Sport motivation and psychological aspects of functioning of handball players
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
133
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Wroclaw
11
Poznan
10
Katowice
8
Krakow
8
Bydgoszcz
6
Gmina Bobrowo
4
Zabrze
4
Dublin
3
Rzeszów
3

No access

No Thumbnail Available