Tradycje kulinarne w życiu codziennym Japończyków w XXI wieku

licenciate
dc.abstract.enThe thesis presents Japanese culinary traditions and the way they manifest themselves nowadays in lives of the inhabitants of the Japanese archipelago. The thesis aims to confirm the following research hypothesis: culinary traditions are unchanging and permanent elements of everyday life of Japanese people in the 21st century. Firstly, essential ingredients and dishes are presented which Japanese people identify themselves with. Their origins are traced and their development is described as they play an important role in the development of traditional Japanese cuisine. Secondly, dishes eaten during Japanese holidays are described. They certainly are an inseparable element of Japanese culinary traditions due to their specific symbolism to which the Japanese are strongly attached to this day. Without specific dishes many celebrations would lose their spiritual and symbolic meaning. Finally, culinary identity is discussed as an important aspect of one’s national identity. In Japan it manifests itself through washoku, i.e. traditional Japanese cuisine, which was included onto the UNESCO Intangible Cultural Heritage List in 2013. Culinary tourism in Japan is presented as well, as it developed there already in the nineteenth century. For centuries regions have been identified with specific dishes and ingredients sourced locally, which vary as much as climate conditions throughout the archipelago itself. The strong attachment of the Japanese to their culinary traditions may be influenced by the Japanese attitude allowing universal coexistence of tradition and modernity, which have a tendency to blend rather than to fight for priority.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia japońskie tradycje kulinarne i sposób w jaki manifestują się one obecnie w życiu mieszkańców archipelagu. Celem pracy jest potwierdzenie hipotezy badawczej brzmiącej: tradycje kulinarne są niezmiennymi i trwałymi elementami życia codziennego Japończyków w XXI wieku. Na początku pracy omawiane są istotne składniki i dania z którymi utożsamiają się Japończycy i z którymi kojarzy się Japonię i jej mieszkańców. Kolejno opisano ich pochodzenie, rozwój i ważną rolę w procesie powstawania tradycyjnej kuchni japońskiej. Następnie przedstawiono posiadające określoną symbolikę dania spożywane podczas japońskich świąt do których Japończycy są do dnia dzisiejszego mocno przywiązani i które są nieodłącznym elementem tworzącym tradycje kulinarne Japonii. Bez konkretnych potraw wiele uroczystości straciłoby swój wymiar duchowy i symboliczny, a przez to swoje znaczenie. Na końcu omówiono tożsamość kulinarną będącą ważną składową tożsamości narodowej. Za jej przejaw uznaje się tradycyjną kuchnię japońską zwaną washoku. Zostało ono wpisane w 2013 roku na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Nawiązano również do turystyki kulinarnej, która rozwijała się w Japonii już od XIX wieku. Ze względu na odrębność klimatyczną i wynikającą z niej dostępność produktów żywnościowych od wielu wieków regiony utożsamiane są z konkretnymi daniami i ich składnikami. Na mocne przywiązanie Japończyków do własnych tradycji kulinarnych ma zapewne wpływ powszechne w Japonii współistnienie tradycji i nowoczesności, które ze sobą współistnieją nie walcząc o pierwszeństwo.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPletnia, Maciejpl
dc.contributor.authorOrtoli, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPletnia, Maciejpl
dc.contributor.reviewerPuchalska, Joannapl
dc.date.accessioned2021-10-14T21:48:39Z
dc.date.available2021-10-14T21:48:39Z
dc.date.submitted2021-09-24pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-154497-246061pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280569
dc.languagepolpl
dc.subject.enJapanese cuisine, culinary traditions, Japan, holidays, culinary identity, washoku, food travelpl
dc.subject.plKuchnia japońska, tradycje kulinarne, Japonia, święta, tożsamość kulinarna, washoku, turystyka kulinarnapl
dc.titleTradycje kulinarne w życiu codziennym Japończyków w XXI wiekupl
dc.title.alternativeJapanese culinary traditions in Japanese daily life in the XXIst centrypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents Japanese culinary traditions and the way they manifest themselves nowadays in lives of the inhabitants of the Japanese archipelago. The thesis aims to confirm the following research hypothesis: culinary traditions are unchanging and permanent elements of everyday life of Japanese people in the 21st century. Firstly, essential ingredients and dishes are presented which Japanese people identify themselves with. Their origins are traced and their development is described as they play an important role in the development of traditional Japanese cuisine. Secondly, dishes eaten during Japanese holidays are described. They certainly are an inseparable element of Japanese culinary traditions due to their specific symbolism to which the Japanese are strongly attached to this day. Without specific dishes many celebrations would lose their spiritual and symbolic meaning. Finally, culinary identity is discussed as an important aspect of one’s national identity. In Japan it manifests itself through washoku, i.e. traditional Japanese cuisine, which was included onto the UNESCO Intangible Cultural Heritage List in 2013. Culinary tourism in Japan is presented as well, as it developed there already in the nineteenth century. For centuries regions have been identified with specific dishes and ingredients sourced locally, which vary as much as climate conditions throughout the archipelago itself. The strong attachment of the Japanese to their culinary traditions may be influenced by the Japanese attitude allowing universal coexistence of tradition and modernity, which have a tendency to blend rather than to fight for priority.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia japońskie tradycje kulinarne i sposób w jaki manifestują się one obecnie w życiu mieszkańców archipelagu. Celem pracy jest potwierdzenie hipotezy badawczej brzmiącej: tradycje kulinarne są niezmiennymi i trwałymi elementami życia codziennego Japończyków w XXI wieku. Na początku pracy omawiane są istotne składniki i dania z którymi utożsamiają się Japończycy i z którymi kojarzy się Japonię i jej mieszkańców. Kolejno opisano ich pochodzenie, rozwój i ważną rolę w procesie powstawania tradycyjnej kuchni japońskiej. Następnie przedstawiono posiadające określoną symbolikę dania spożywane podczas japońskich świąt do których Japończycy są do dnia dzisiejszego mocno przywiązani i które są nieodłącznym elementem tworzącym tradycje kulinarne Japonii. Bez konkretnych potraw wiele uroczystości straciłoby swój wymiar duchowy i symboliczny, a przez to swoje znaczenie. Na końcu omówiono tożsamość kulinarną będącą ważną składową tożsamości narodowej. Za jej przejaw uznaje się tradycyjną kuchnię japońską zwaną washoku. Zostało ono wpisane w 2013 roku na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Nawiązano również do turystyki kulinarnej, która rozwijała się w Japonii już od XIX wieku. Ze względu na odrębność klimatyczną i wynikającą z niej dostępność produktów żywnościowych od wielu wieków regiony utożsamiane są z konkretnymi daniami i ich składnikami. Na mocne przywiązanie Japończyków do własnych tradycji kulinarnych ma zapewne wpływ powszechne w Japonii współistnienie tradycji i nowoczesności, które ze sobą współistnieją nie walcząc o pierwszeństwo.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pletnia, Maciej
dc.contributor.authorpl
Ortoli, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pletnia, Maciej
dc.contributor.reviewerpl
Puchalska, Joanna
dc.date.accessioned
2021-10-14T21:48:39Z
dc.date.available
2021-10-14T21:48:39Z
dc.date.submittedpl
2021-09-24
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-154497-246061
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280569
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Japanese cuisine, culinary traditions, Japan, holidays, culinary identity, washoku, food travel
dc.subject.plpl
Kuchnia japońska, tradycje kulinarne, Japonia, święta, tożsamość kulinarna, washoku, turystyka kulinarna
dc.titlepl
Tradycje kulinarne w życiu codziennym Japończyków w XXI wieku
dc.title.alternativepl
Japanese culinary traditions in Japanese daily life in the XXIst centry
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
70
Views per month
Views per city
Krakow
15
Lodz
7
Gdansk
6
Warsaw
6
Dublin
3
Gorzów Wielkopolski
3
Sanok
3
Wroclaw
3
Bytom
2
Szczecin
2

No access

No Thumbnail Available