Filozofia praktyczna w dorobku Sebastiana Petrycego jako jeden z filarów renesansowej koncepcji pedagogiczno-filozoficznej

2022
journal article
article
dc.abstract.enThis outline is an attempt to remember the work of Sebastian Petrycy of Pilsen - Polish renaissance medical doctor, poet, philosopher and, first of all, a translator of Aristotle's works to Polish, and the creator of native philosophical terminology within the field of practical philosophy, which in its autonomous pedagogical-philosophical concept, created while working on Stagirite's works translation, constitutes an axis of the country's reform on multiple fields. Sebastian Petrycy focussed on practical philosophy, which might have become available to every reader of Przydatki. The Arethological point of view seems to be the essential philosophical and pedagogical perspective for Sebastian Petrycy. Ethics is perceived as a science preparing for good life. Ethics is expected to teach good behaviour, abstaining from evil and supporting will with good manners. It's worth highlighting the fact that the author of Przydatki believes the concept of arete houses the aspect of a social life's democratization. Everybody, as Sebastian Petrycy of Pilsen claims, may earn the name of a noble man if they live virtuous lives.pl
dc.abstract.plSzkic stanowi próbę przywołania dorobku Sebastiana Petrycego z Pilzna - polskiego renesansowego lekarza, poety, filozofa, a przede wszystkim tłumacza tekstów Arystotelesa na język polski i twórcy terminologii filozoficznej w języku ojczystym - w obszarze rozstrzygnięć z zakresu filozofii praktycznej, która w autonomicznej koncepcji pedagogiczno-filozoficznej, stworzonej jakby na marginesie pracy translatorskiej nad tekstami Stagiryty, ma stanowić oś reformy państwa na wielu płaszczyznach. Sebastian Petrycy skupił się na filozofii praktycznej, która miała szansę stać się wiedzą dostępną dla każdego odbiorcy Przydatków. Aretologiczny punkt widzenia wydaje się stanowić dla Sebastiana Petrycego najistotniejszą optykę zarówno filozoficzną, jak i pedagogiczną. Postrzega on etykę jako naukę o przygotowaniu do dobrego życia. Etyka ma uczyć dobrego postępowania, powstrzymywania woli od złego i wzmacniania jej dobrymi obyczajami. Wart podkreślenia jest fakt, że według autora Przydatków w pojęcie arete wpisany jest aspekt demokratyzacji życia społecznego. Każdy, jak przekonuje Sebastian Petrycy z Pilzna, dzięki dążeniu do życia w cnocie może zasłużyć na miano człowieka szlachetnego.pl
dc.contributor.authorMichalkiewicz-Gorol, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2023-05-29T10:42:08Z
dc.date.available2023-05-29T10:42:08Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 329-330pl
dc.description.number8pl
dc.description.physical315-330pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume8pl
dc.identifier.doi10.4467/24504564PMP.22.016.16069pl
dc.identifier.eissn2450-4564pl
dc.identifier.issn2450-4572pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/311779
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enaxiologypl
dc.subject.enpractical philosophypl
dc.subject.enSebastian Petrycy of Pilsenpl
dc.subject.enrenaissance pedagogical conceptpl
dc.subject.endemocratization of upbringingpl
dc.subject.plaksjologiapl
dc.subject.plfilozofia praktycznapl
dc.subject.plSebastian Petrycy z Pilznapl
dc.subject.plrenesansowa myśl pedagogicznapl
dc.subject.pldemokratyzacja wychowaniapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleFilozofia praktyczna w dorobku Sebastiana Petrycego jako jeden z filarów renesansowej koncepcji pedagogiczno-filozoficznejpl
dc.title.alternativePractical philosophy in Sebastian Petrycy's output as one of the pillars in the renaissance pedagogical-philosophical conceptpl
dc.title.journalPolska Myśl Pedagogicznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This outline is an attempt to remember the work of Sebastian Petrycy of Pilsen - Polish renaissance medical doctor, poet, philosopher and, first of all, a translator of Aristotle's works to Polish, and the creator of native philosophical terminology within the field of practical philosophy, which in its autonomous pedagogical-philosophical concept, created while working on Stagirite's works translation, constitutes an axis of the country's reform on multiple fields. Sebastian Petrycy focussed on practical philosophy, which might have become available to every reader of Przydatki. The Arethological point of view seems to be the essential philosophical and pedagogical perspective for Sebastian Petrycy. Ethics is perceived as a science preparing for good life. Ethics is expected to teach good behaviour, abstaining from evil and supporting will with good manners. It's worth highlighting the fact that the author of Przydatki believes the concept of arete houses the aspect of a social life's democratization. Everybody, as Sebastian Petrycy of Pilsen claims, may earn the name of a noble man if they live virtuous lives.
dc.abstract.plpl
Szkic stanowi próbę przywołania dorobku Sebastiana Petrycego z Pilzna - polskiego renesansowego lekarza, poety, filozofa, a przede wszystkim tłumacza tekstów Arystotelesa na język polski i twórcy terminologii filozoficznej w języku ojczystym - w obszarze rozstrzygnięć z zakresu filozofii praktycznej, która w autonomicznej koncepcji pedagogiczno-filozoficznej, stworzonej jakby na marginesie pracy translatorskiej nad tekstami Stagiryty, ma stanowić oś reformy państwa na wielu płaszczyznach. Sebastian Petrycy skupił się na filozofii praktycznej, która miała szansę stać się wiedzą dostępną dla każdego odbiorcy Przydatków. Aretologiczny punkt widzenia wydaje się stanowić dla Sebastiana Petrycego najistotniejszą optykę zarówno filozoficzną, jak i pedagogiczną. Postrzega on etykę jako naukę o przygotowaniu do dobrego życia. Etyka ma uczyć dobrego postępowania, powstrzymywania woli od złego i wzmacniania jej dobrymi obyczajami. Wart podkreślenia jest fakt, że według autora Przydatków w pojęcie arete wpisany jest aspekt demokratyzacji życia społecznego. Każdy, jak przekonuje Sebastian Petrycy z Pilzna, dzięki dążeniu do życia w cnocie może zasłużyć na miano człowieka szlachetnego.
dc.contributor.authorpl
Michalkiewicz-Gorol, Agnieszka
dc.date.accessioned
2023-05-29T10:42:08Z
dc.date.available
2023-05-29T10:42:08Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 329-330
dc.description.numberpl
8
dc.description.physicalpl
315-330
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
8
dc.identifier.doipl
10.4467/24504564PMP.22.016.16069
dc.identifier.eissnpl
2450-4564
dc.identifier.issnpl
2450-4572
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/311779
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
axiology
dc.subject.enpl
practical philosophy
dc.subject.enpl
Sebastian Petrycy of Pilsen
dc.subject.enpl
renaissance pedagogical concept
dc.subject.enpl
democratization of upbringing
dc.subject.plpl
aksjologia
dc.subject.plpl
filozofia praktyczna
dc.subject.plpl
Sebastian Petrycy z Pilzna
dc.subject.plpl
renesansowa myśl pedagogiczna
dc.subject.plpl
demokratyzacja wychowania
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Filozofia praktyczna w dorobku Sebastiana Petrycego jako jeden z filarów renesansowej koncepcji pedagogiczno-filozoficznej
dc.title.alternativepl
Practical philosophy in Sebastian Petrycy's output as one of the pillars in the renaissance pedagogical-philosophical concept
dc.title.journalpl
Polska Myśl Pedagogiczna
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
michalkiewicz-gorol_filozofia_praktyczna_w_dorobku_sebastiana_petrycego_jako_jeden_z_filarow_2022.pdf
1