The evaluation of global marketing strategy based on the example of the Red Bull GmbH

master
dc.abstract.enThe subject of my work is the analysis of a global marketing strategy based on the example of Red Bull. The aim of the thesis is to present the essence of global marketing strategy and to evaluate the global marketing strategy of Red Bull GMBH. The paper presents the characteristics of selected globalization processes and the analysis of the nature of the global marketing strategy. An important element of the work is the description of the company being the subject under the study and its activity on the global market. Ultimately, this work takes into account the evaluation and recommendations that could be implemented by Red Bull, to improve the company's performance.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest analiza globalnej strategii marketingowej na przykładzie firmy Red Bull. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty globalnej strategii marketingowej oraz ocena globalnej strategii marketingowej firmy Red Bull. W pracy zawarta została charakterystyka wybranych procesów globalizacyjnych oraz analiza natury globalnej strategii marketingowej. Istotnym elementem pracy jest opis firmy będącej przedmiotem badania oraz jej aktywności na rynku globalnym. Ostatecznie, praca ta uwzględnia ocenę oraz rekomendacje, które mogłyby zostać zaimplementowane przez Red Bull, ku poprawie działalności firmy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Martapl
dc.contributor.authorDębińska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:11:32Z
dc.date.available2020-07-27T23:11:32Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyBusiness and Finance Managementpl
dc.identifier.apddiploma-131782-196168pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234378
dc.languageengpl
dc.subject.englobal marketing strategy - globalization - marketing - Red Bullpl
dc.subject.plglobalna strategia marketingowa - globalizacja - marketing - Red Bullpl
dc.titleThe evaluation of global marketing strategy based on the example of the Red Bull GmbHpl
dc.title.alternativeAnaliza globalnej strategii marketingowej na przykładzie Red Bull GMBHpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my work is the analysis of a global marketing strategy based on the example of Red Bull. The aim of the thesis is to present the essence of global marketing strategy and to evaluate the global marketing strategy of Red Bull GMBH. The paper presents the characteristics of selected globalization processes and the analysis of the nature of the global marketing strategy. An important element of the work is the description of the company being the subject under the study and its activity on the global market. Ultimately, this work takes into account the evaluation and recommendations that could be implemented by Red Bull, to improve the company's performance.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest analiza globalnej strategii marketingowej na przykładzie firmy Red Bull. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty globalnej strategii marketingowej oraz ocena globalnej strategii marketingowej firmy Red Bull. W pracy zawarta została charakterystyka wybranych procesów globalizacyjnych oraz analiza natury globalnej strategii marketingowej. Istotnym elementem pracy jest opis firmy będącej przedmiotem badania oraz jej aktywności na rynku globalnym. Ostatecznie, praca ta uwzględnia ocenę oraz rekomendacje, które mogłyby zostać zaimplementowane przez Red Bull, ku poprawie działalności firmy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Marta
dc.contributor.authorpl
Dębińska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:11:32Z
dc.date.available
2020-07-27T23:11:32Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
Business and Finance Management
dc.identifier.apdpl
diploma-131782-196168
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234378
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
global marketing strategy - globalization - marketing - Red Bull
dc.subject.plpl
globalna strategia marketingowa - globalizacja - marketing - Red Bull
dc.titlepl
The evaluation of global marketing strategy based on the example of the Red Bull GmbH
dc.title.alternativepl
Analiza globalnej strategii marketingowej na przykładzie Red Bull GMBH
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
966
Views per month
Views per city
Kuala Lumpur
24
Warsaw
24
Budapest
19
London
16
Athens
15
Nairobi
15
Vienna
12
Limerick
11
Mumbai
11
Wroclaw
10

No access

No Thumbnail Available