Żona, matka, filozofka - kobiety Upaniszad w świetle ortodoksyjnej tradycji bramińskiej

licenciate
dc.abstract.enThe Upanishads (Upaniṣad) are the canon of texts that conclude and summarize the exten-sive tradition of the Vedas (Veda). The Vedic tradition itself is largely continued by the later Brahmin culture, which has a conservative and patriarchal attitude towards the female fig-ure. She limited her to the role of an obedient wife and then a mother. Brahmins find, in the Upanishads, arguments for a woman to be subservient to a man all her life. These texts also provide information about three women who definitely break the picture of the brahminical vision of women: Maitreyi (Maitreyī) and Gargi Vacaknavi (Gārgī Vācaknavī) in Bri-hadaranyaka (Bṛhadāraṇyaka) and Jabala (Jabālā) in Chandogja (Chāndogya). The aim of the work is to present their images as wives, mothers, and philosophers, which are examples of characters depicting the heterogeneous position of the Upanishads themselves towards women and proof of the existence of an alternative to the Brahmin image of women in the culture of ancient India. They will be analyzed from three perspectives: social, philosophi-cal, and rhetorical-compositional.pl
dc.abstract.plUpaniszady (Upaniṣad) to kanon tekstów zwieńczających i podsumowujących obszerną tradycję Wed (Veda). Sama tradycja wedyjska w dużej mierze kontynuowana jest przez późniejszą kulturę bramińską, mającą konserwatywne i patriarchalne nastawienie do postaci kobiety. Ograniczała ją do roli posłusznej żony, a następnie matki. Bramini odnajdują w Upaniszadach argumenty za tym, aby kobieta była przez całe swoje życie poddana mężczyźnie. Teksty te dostarczają również informacji na temat trzech kobiet, które zdecydowanie wyłamują się z obrazu bramińskiej wizji kobiety: Maitrei (Maitreyī) i Gargi Waćaknawi (Gārgī Vācaknavī) w Brihadaranjace (Bṛhadāraṇyaka) oraz Dźabali (Jabālā) w Ćhandogji (Chāndogya). Celem pracy jest przedstawienie ich wizerunków jako żon, matek oraz filozofek, które są przykładami postaci obrazujących niejednorodne stanowisko samych Upaniszad wobec kobiet oraz dowód na istnienie alternatywy dla bramińskiego obrazu kobiet w kulturze starożytnych Indii. Analizie poddane zostaną z trzech perspektyw: społeczna, filozoficzna i retoryczno-kompozycyjna.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGruszewska, Joannapl
dc.contributor.authorNowakowski, Dominikpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGruszewska, Joannapl
dc.contributor.reviewerKudelska, Marta - 102581 pl
dc.date.accessioned2023-07-06T22:31:45Z
dc.date.available2023-07-06T22:31:45Z
dc.date.submitted2023-07-06pl
dc.fieldofstudystudia nad buddyzmempl
dc.identifier.apddiploma-168448-274657pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314689
dc.languagepolpl
dc.subject.enIndia, Vedas, Upanishads, Brahmanism, woman.pl
dc.subject.plIndie, Wedy, Upaniszady, braminizm, kobieta.pl
dc.titleŻona, matka, filozofka - kobiety Upaniszad w świetle ortodoksyjnej tradycji bramińskiejpl
dc.title.alternativeWife, mother, philosopher – women of the Upanishads in the light of the orthodox Brahmin traditionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Upanishads (Upaniṣad) are the canon of texts that conclude and summarize the exten-sive tradition of the Vedas (Veda). The Vedic tradition itself is largely continued by the later Brahmin culture, which has a conservative and patriarchal attitude towards the female fig-ure. She limited her to the role of an obedient wife and then a mother. Brahmins find, in the Upanishads, arguments for a woman to be subservient to a man all her life. These texts also provide information about three women who definitely break the picture of the brahminical vision of women: Maitreyi (Maitreyī) and Gargi Vacaknavi (Gārgī Vācaknavī) in Bri-hadaranyaka (Bṛhadāraṇyaka) and Jabala (Jabālā) in Chandogja (Chāndogya). The aim of the work is to present their images as wives, mothers, and philosophers, which are examples of characters depicting the heterogeneous position of the Upanishads themselves towards women and proof of the existence of an alternative to the Brahmin image of women in the culture of ancient India. They will be analyzed from three perspectives: social, philosophi-cal, and rhetorical-compositional.
dc.abstract.plpl
Upaniszady (Upaniṣad) to kanon tekstów zwieńczających i podsumowujących obszerną tradycję Wed (Veda). Sama tradycja wedyjska w dużej mierze kontynuowana jest przez późniejszą kulturę bramińską, mającą konserwatywne i patriarchalne nastawienie do postaci kobiety. Ograniczała ją do roli posłusznej żony, a następnie matki. Bramini odnajdują w Upaniszadach argumenty za tym, aby kobieta była przez całe swoje życie poddana mężczyźnie. Teksty te dostarczają również informacji na temat trzech kobiet, które zdecydowanie wyłamują się z obrazu bramińskiej wizji kobiety: Maitrei (Maitreyī) i Gargi Waćaknawi (Gārgī Vācaknavī) w Brihadaranjace (Bṛhadāraṇyaka) oraz Dźabali (Jabālā) w Ćhandogji (Chāndogya). Celem pracy jest przedstawienie ich wizerunków jako żon, matek oraz filozofek, które są przykładami postaci obrazujących niejednorodne stanowisko samych Upaniszad wobec kobiet oraz dowód na istnienie alternatywy dla bramińskiego obrazu kobiet w kulturze starożytnych Indii. Analizie poddane zostaną z trzech perspektyw: społeczna, filozoficzna i retoryczno-kompozycyjna.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gruszewska, Joanna
dc.contributor.authorpl
Nowakowski, Dominik
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Gruszewska, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Kudelska, Marta - 102581
dc.date.accessioned
2023-07-06T22:31:45Z
dc.date.available
2023-07-06T22:31:45Z
dc.date.submittedpl
2023-07-06
dc.fieldofstudypl
studia nad buddyzmem
dc.identifier.apdpl
diploma-168448-274657
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314689
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
India, Vedas, Upanishads, Brahmanism, woman.
dc.subject.plpl
Indie, Wedy, Upaniszady, braminizm, kobieta.
dc.titlepl
Żona, matka, filozofka - kobiety Upaniszad w świetle ortodoksyjnej tradycji bramińskiej
dc.title.alternativepl
Wife, mother, philosopher – women of the Upanishads in the light of the orthodox Brahmin tradition
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Edinburgh
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available