Założenia edukacyjne w szkole Montessori

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this work is to present the assumptions of pedagogy proclaimed by Maria Montessori at the beginning of the 20th century in Italy. I will pay attention not only to how students work in this educational system, but also to the role of the teacher. The discourse consists of five chapters. The first of these is dedicated to history. I describe in it what events in the life of Maria Montessori contributed to the creation of a system that quickly gained popularity all over the world. In chapter two, I will introduce the general principles according to which Maria Montessori's education system operates. The next part is devoted to the role of developmental material. This chapter provides information on how material is prepared for working with children and what materials can be made of. The fourth chapter focuses on the role of the teacher in the school. The last chapter is devoted to values which prevailed at that school. The work aims to show what this educational system looked like. In a modern school it would be difficult to introduce all the assumptions that Montessori has been proclaiming for years. However, it is worth considering what elements in her pedagogy were really effective.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest przybliżenie założeń pedagogiki, głoszonej przez Marię Montessori na początku XX wieku we Włoszech. Zwrócę uwagę nie tylko na to, jak pracują uczniowie w tym systemie edukacyjnym, ale również na rolę nauczyciela. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich jest poświęcony historii. Opisuję w nim, jakie wydarzenia z życia Marii Montessori przyczyniły się do stworzenia systemu, który bardzo szybko zyskał popularność na całym świecie. W rozdziale drugim przybliżę ogólne zasady, według których funkcjonuje system edukacji Marii Montessori. Kolejna część poświęcona jest roli, jaką pełni materiał rozwojowy. W tym rozdziale zawarte są informacje na temat tego, jak przygotowywany jest materiał do pracy z dziećmi i z jakich tworzyw może zostać wykonany. Rozdział czwarty w całości koncentruje się na roli, jaką pełni nauczyciel w szkole prowadzonej metodą Marii Montessori. Ostatni rozdział jest poświęcony wartościom, które w pewnym sensie przeważały w owej szkole. Praca ma na celu pokazać, jak wyglądał ten system edukacyjny. We współczesnej szkole trudno byłoby wprowadzić wszystkie założenia, które przez lata głosiła Montessori. Jednak warto zastanowić się nad tym, jakie elementy w jej pedagogice były naprawdę skuteczne i odnosiły efekty.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Ewapl
dc.contributor.authorGórka, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerPilch, Anna - 131398 pl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:54:36Z
dc.date.available2020-07-28T06:54:36Z
dc.date.submitted2020-07-08pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-141861-243482pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241405
dc.languagepolpl
dc.subject.enMontessori pedagogical method, individualised education, learning by doing, religious education, educator, education, silence lesson, upbringingpl
dc.subject.plnowe wychowanie, Maria Montessori, nauka przez doświadczenie, wychowanie, swobodna praca, lekcje ciszy, samodzielność, pedagogika, pomóż mi zrobić to samemu, samowychowanie, wychowanie religijne, pomoce rozwojowe, zasada porządku, indywidualizacjapl
dc.titleZałożenia edukacyjne w szkole Montessoripl
dc.title.alternativeEducational assumptions at the Montessori schoolpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is to present the assumptions of pedagogy proclaimed by Maria Montessori at the beginning of the 20th century in Italy. I will pay attention not only to how students work in this educational system, but also to the role of the teacher. The discourse consists of five chapters. The first of these is dedicated to history. I describe in it what events in the life of Maria Montessori contributed to the creation of a system that quickly gained popularity all over the world. In chapter two, I will introduce the general principles according to which Maria Montessori's education system operates. The next part is devoted to the role of developmental material. This chapter provides information on how material is prepared for working with children and what materials can be made of. The fourth chapter focuses on the role of the teacher in the school. The last chapter is devoted to values which prevailed at that school. The work aims to show what this educational system looked like. In a modern school it would be difficult to introduce all the assumptions that Montessori has been proclaiming for years. However, it is worth considering what elements in her pedagogy were really effective.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest przybliżenie założeń pedagogiki, głoszonej przez Marię Montessori na początku XX wieku we Włoszech. Zwrócę uwagę nie tylko na to, jak pracują uczniowie w tym systemie edukacyjnym, ale również na rolę nauczyciela. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich jest poświęcony historii. Opisuję w nim, jakie wydarzenia z życia Marii Montessori przyczyniły się do stworzenia systemu, który bardzo szybko zyskał popularność na całym świecie. W rozdziale drugim przybliżę ogólne zasady, według których funkcjonuje system edukacji Marii Montessori. Kolejna część poświęcona jest roli, jaką pełni materiał rozwojowy. W tym rozdziale zawarte są informacje na temat tego, jak przygotowywany jest materiał do pracy z dziećmi i z jakich tworzyw może zostać wykonany. Rozdział czwarty w całości koncentruje się na roli, jaką pełni nauczyciel w szkole prowadzonej metodą Marii Montessori. Ostatni rozdział jest poświęcony wartościom, które w pewnym sensie przeważały w owej szkole. Praca ma na celu pokazać, jak wyglądał ten system edukacyjny. We współczesnej szkole trudno byłoby wprowadzić wszystkie założenia, które przez lata głosiła Montessori. Jednak warto zastanowić się nad tym, jakie elementy w jej pedagogice były naprawdę skuteczne i odnosiły efekty.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.authorpl
Górka, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Pilch, Anna - 131398
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:54:36Z
dc.date.available
2020-07-28T06:54:36Z
dc.date.submittedpl
2020-07-08
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-141861-243482
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241405
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Montessori pedagogical method, individualised education, learning by doing, religious education, educator, education, silence lesson, upbringing
dc.subject.plpl
nowe wychowanie, Maria Montessori, nauka przez doświadczenie, wychowanie, swobodna praca, lekcje ciszy, samodzielność, pedagogika, pomóż mi zrobić to samemu, samowychowanie, wychowanie religijne, pomoce rozwojowe, zasada porządku, indywidualizacja
dc.titlepl
Założenia edukacyjne w szkole Montessori
dc.title.alternativepl
Educational assumptions at the Montessori school
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
232
Views per month
Views per city
Warsaw
41
Krakow
28
Poznan
25
Katowice
10
Lublin
9
Gdansk
7
Wroclaw
7
Olsztyn
5
Niepolomice
4
Rzeszów
4

No access

No Thumbnail Available