Przeżywalność głodzonej populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae o różnej proporcji komórek niespoczynkowych

licenciate
dc.abstract.enThe study examined the survival of a starved yeast Saccharomyces cerevisiae populations with a natural ratio of quiescent (Q) and non-quiescent (NQ) cells (70Q / 30NQ) and with non-quiescence cells themselves, in two types of liquid medium (water and used medium). Q and NQ cells were obtained by density gradient fractionation. Experimental populations were prepared and starved for five weeks. During weekly testing, the regrowth of experimental populations was monitored after transfer to rich YPD medium. The length of the lag phase was used as a measure of survival. Statistical analysis showed that NQ cells starved in water have the lowest survival. Cells with a natural ratio of quiescent and non-quiescent cells (Q + NQ), starved in the used medium, coped best with mitotic divisions, although the difference was not statistically significant. In all populations it was found that the longer the cells are starved, the more time is needed to return to the cell cycle causing elongation of the lag phase. The population in which both cell types (Q+NQ) are present, leaves the lag phase and resumes mitotic division more quickly than the population in which only non-quiescent cells (NQ) are present. The lag phase of the yeast starved in water is longer than in the used medium.pl
dc.abstract.plW pracy badano przeżywalność głodzonej populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae o naturalnej proporcji komórek spoczynkowych (Q) i niespoczynkowych (NQ) (70Q/30NQ) oraz populacji składającej się z samych komórek niespoczynkowych, w dwóch rodzajach podłoża płynnego (wodzie i zużytym medium). Komórki Q i NQ uzyskano metodą frakcjonowania na gradiencie gęstości. Następnie przygotowane populacje eksperymentalne głodzono przez okres pięciu tygodni. W czasie co tygodniowych testów, monitorowano odrastanie populacji eksperymentalnych po przeniesieniu do pożywki pełnej YPD. Miarą przeżywalności była długość fazy lag. Analizy statystyczne wykazały, że komórki NQ głodzone w wodzie mają najniższą przeżywalność. Najlepiej z powrotem do podziałów mitotycznych radzą sobie komórki o naturalnej proporcji komórek spoczynkowych i niespoczynkowych (Q+NQ), głodzone w zużytym medium, chociaż różnica nie była istotna statystycznie. U wszystkich populacji stwierdzono, że im dłużej komórki są głodzone, tym więcej czasu potrzebują na powrót do cyklu komórkowego, co skutkuje wydłużeniem fazy lag. Populacja, w której są obecne oba typy komórek (Q+NQ), szybciej opuszcza fazę lag i wznawia podziały mitotyczne, niż populacja w której są tylko komórki niespoczynkowe (NQ). Długość fazy lag drożdży głodzonych w wodzie jest dłuższa niż w zużytym medium.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWłoch-Salamon, Dominika - 161495 pl
dc.contributor.authorWilk, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerWłoch-Salamon, Dominika - 161495 pl
dc.contributor.reviewerTomala, Katarzyna - 132395 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:18:52Z
dc.date.available2020-07-28T05:18:52Z
dc.date.submitted2020-07-23pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-138716-247378pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239928
dc.languagepolpl
dc.subject.enSaccharomyces cerevisiae, yeast, starvation, aging, lag phase, non-quiescent cells, used medium, waterpl
dc.subject.plSaccharomyces cerevisiae, drożdże, głodzenie, starzenie, faza lag, komórki niespoczynkowe, zużyte medium, wodapl
dc.titlePrzeżywalność głodzonej populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae o różnej proporcji komórek niespoczynkowychpl
dc.title.alternativeThe survival of a starved yeast Saccharomyces cerevisiae populations with a different ratio of non-quiescent cells.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study examined the survival of a starved yeast Saccharomyces cerevisiae populations with a natural ratio of quiescent (Q) and non-quiescent (NQ) cells (70Q / 30NQ) and with non-quiescence cells themselves, in two types of liquid medium (water and used medium). Q and NQ cells were obtained by density gradient fractionation. Experimental populations were prepared and starved for five weeks. During weekly testing, the regrowth of experimental populations was monitored after transfer to rich YPD medium. The length of the lag phase was used as a measure of survival. Statistical analysis showed that NQ cells starved in water have the lowest survival. Cells with a natural ratio of quiescent and non-quiescent cells (Q + NQ), starved in the used medium, coped best with mitotic divisions, although the difference was not statistically significant. In all populations it was found that the longer the cells are starved, the more time is needed to return to the cell cycle causing elongation of the lag phase. The population in which both cell types (Q+NQ) are present, leaves the lag phase and resumes mitotic division more quickly than the population in which only non-quiescent cells (NQ) are present. The lag phase of the yeast starved in water is longer than in the used medium.
dc.abstract.plpl
W pracy badano przeżywalność głodzonej populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae o naturalnej proporcji komórek spoczynkowych (Q) i niespoczynkowych (NQ) (70Q/30NQ) oraz populacji składającej się z samych komórek niespoczynkowych, w dwóch rodzajach podłoża płynnego (wodzie i zużytym medium). Komórki Q i NQ uzyskano metodą frakcjonowania na gradiencie gęstości. Następnie przygotowane populacje eksperymentalne głodzono przez okres pięciu tygodni. W czasie co tygodniowych testów, monitorowano odrastanie populacji eksperymentalnych po przeniesieniu do pożywki pełnej YPD. Miarą przeżywalności była długość fazy lag. Analizy statystyczne wykazały, że komórki NQ głodzone w wodzie mają najniższą przeżywalność. Najlepiej z powrotem do podziałów mitotycznych radzą sobie komórki o naturalnej proporcji komórek spoczynkowych i niespoczynkowych (Q+NQ), głodzone w zużytym medium, chociaż różnica nie była istotna statystycznie. U wszystkich populacji stwierdzono, że im dłużej komórki są głodzone, tym więcej czasu potrzebują na powrót do cyklu komórkowego, co skutkuje wydłużeniem fazy lag. Populacja, w której są obecne oba typy komórek (Q+NQ), szybciej opuszcza fazę lag i wznawia podziały mitotyczne, niż populacja w której są tylko komórki niespoczynkowe (NQ). Długość fazy lag drożdży głodzonych w wodzie jest dłuższa niż w zużytym medium.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Włoch-Salamon, Dominika - 161495
dc.contributor.authorpl
Wilk, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Włoch-Salamon, Dominika - 161495
dc.contributor.reviewerpl
Tomala, Katarzyna - 132395
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:18:52Z
dc.date.available
2020-07-28T05:18:52Z
dc.date.submittedpl
2020-07-23
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138716-247378
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239928
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Saccharomyces cerevisiae, yeast, starvation, aging, lag phase, non-quiescent cells, used medium, water
dc.subject.plpl
Saccharomyces cerevisiae, drożdże, głodzenie, starzenie, faza lag, komórki niespoczynkowe, zużyte medium, woda
dc.titlepl
Przeżywalność głodzonej populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae o różnej proporcji komórek niespoczynkowych
dc.title.alternativepl
The survival of a starved yeast Saccharomyces cerevisiae populations with a different ratio of non-quiescent cells.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Gdansk
1
Varaždin
1

No access

No Thumbnail Available