EMPLOYER BRANDING – WIZERUNEK MARKI PRACODAWCY NA POLSKIM RYNKU I MOC JEGO ODDZIAŁYWANIA

master
dc.abstract.enThe starting point for my discussion is to present the concept of building a positive image of the employer, known as employer branding. Respected and recognized brand in the minds of consumers is a valuable resource of any business. This essay introduces the history of its origin, definition and contemporary look. The main theme of the work is the use of the image of the employer brand on the Polish market and the power of its influence. However ,the ultimate goal is to present the results that is gathered during among students of the master and answers regarding the usefulness and use of tools external employer branding.pl
dc.abstract.plPunktem wyjścia do moich rozważań jest przedstawienie koncepcji budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, zwanej employer branding. Szanowana i rozpoznawalna marka w świadomości konsumentów to cenny zasób każdej firmy. Niniejsza praca przybliża historię jej powstania, definicję oraz współczesne spojrzenie. Głównym tematem pracy jest wykorzystanie wizerunek marki pracodawcy na polskim rynku oraz moc jego oddziaływania. Celem końcowym natomiast jest zaprezentowanie wyników, jakie udało się zgromadzić podczas przeprowadzenia badania wśród studentów ostatniego roku studiów magisterskich oraz odpowiedziom dotyczących użyteczności oraz wykorzystania narzędzi zewnętrznego employer brandingu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorGreczuk, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:01:04Z
dc.date.available2020-07-25T03:01:04Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-89292-116655pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197755
dc.languagepolpl
dc.subject.enEmployer Branding – creating an image of an employer – tools outside corporationpl
dc.subject.plEmployer Branding – budowanie wizerunku pracodawcy – narzędzia zewnętrznepl
dc.titleEMPLOYER BRANDING – WIZERUNEK MARKI PRACODAWCY NA POLSKIM RYNKU I MOC JEGO ODDZIAŁYWANIApl
dc.title.alternativeEmployer Branding- Employer brand image of the polish market and power its impact.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The starting point for my discussion is to present the concept of building a positive image of the employer, known as employer branding. Respected and recognized brand in the minds of consumers is a valuable resource of any business. This essay introduces the history of its origin, definition and contemporary look. The main theme of the work is the use of the image of the employer brand on the Polish market and the power of its influence. However ,the ultimate goal is to present the results that is gathered during among students of the master and answers regarding the usefulness and use of tools external employer branding.
dc.abstract.plpl
Punktem wyjścia do moich rozważań jest przedstawienie koncepcji budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, zwanej employer branding. Szanowana i rozpoznawalna marka w świadomości konsumentów to cenny zasób każdej firmy. Niniejsza praca przybliża historię jej powstania, definicję oraz współczesne spojrzenie. Głównym tematem pracy jest wykorzystanie wizerunek marki pracodawcy na polskim rynku oraz moc jego oddziaływania. Celem końcowym natomiast jest zaprezentowanie wyników, jakie udało się zgromadzić podczas przeprowadzenia badania wśród studentów ostatniego roku studiów magisterskich oraz odpowiedziom dotyczących użyteczności oraz wykorzystania narzędzi zewnętrznego employer brandingu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Greczuk, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:01:04Z
dc.date.available
2020-07-25T03:01:04Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-89292-116655
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197755
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Employer Branding – creating an image of an employer – tools outside corporation
dc.subject.plpl
Employer Branding – budowanie wizerunku pracodawcy – narzędzia zewnętrzne
dc.titlepl
EMPLOYER BRANDING – WIZERUNEK MARKI PRACODAWCY NA POLSKIM RYNKU I MOC JEGO ODDZIAŁYWANIA
dc.title.alternativepl
Employer Branding- Employer brand image of the polish market and power its impact.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Mönchengladbach
2
Koszalin
1
Krakow
1
Skawina
1
Suwałki
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available