Ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością na przykładzie Starostwa Powiatowego w Tarnowie

master
dc.abstract.enThe thesis is mainly intended to evaluate effectiveness of quality management system by the example of the District Authority Office in Tarnów.The thesis include theoretical, methodical and empirical part. The first chapter feature the most important definitions refered to Quality Management System. The second chapter is related Integrated Quality Management System in District Authority Office in Tarnów. The third chapter present methodology of the thesis. The last chapter refer to result of QMS audit in the District Authority Office in Tarnów.The study shows that QMS in the District Authority Office in Tarnów has positive influence on operations of the Office. The audit result indicate risk factor which should be minimised. The District Authority Office in Tarnów actively participate in live of local community and support many of initiatives.pl
dc.abstract.plCelem pracy była ocena efektów funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie na przykładzie Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Praca składa się z części teoretycznej jak i empirycznej. W rozdziale pierwszym przedstawiono najważniejsze definicje odnoszące się do tematyki pracy. Rozdział drugi dotyczy Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Kolejny rozdział przedstawia metodologię pracy. Natomiast kluczowy czwarty rozdział odnosi się do przeprowadzonego auditu badającego funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w Starostwie. Badania pokazały, że funkcjonujący w Starostwie system zarządzania jakością pozytywnie wpływa na działanie Urzędu. Audit ukazał również czynniki ryzyka, które Urząd powinien rozwiązać.Starostwo Powiatowe w Tarnowie czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej w swoich działaniach wspiera wiele inicjatyw i zawsze otwarty jest dla społeczeństwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorSzpilka, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerTutko, Marta - 161487 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:22:20Z
dc.date.available2020-07-27T21:22:20Z
dc.date.submitted2018-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakościpl
dc.identifier.apddiploma-129033-216571pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232701
dc.languagepolpl
dc.subject.endistrict office – management-quality- standard-systempl
dc.subject.pljakość-norma-starostwo-system-zarządzaniepl
dc.titleOcena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością na przykładzie Starostwa Powiatowego w Tarnowiepl
dc.title.alternativeEvaluation of the effectiveness of functioning Quality Management System in the District Authority Office in Tarnówpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is mainly intended to evaluate effectiveness of quality management system by the example of the District Authority Office in Tarnów.The thesis include theoretical, methodical and empirical part. The first chapter feature the most important definitions refered to Quality Management System. The second chapter is related Integrated Quality Management System in District Authority Office in Tarnów. The third chapter present methodology of the thesis. The last chapter refer to result of QMS audit in the District Authority Office in Tarnów.The study shows that QMS in the District Authority Office in Tarnów has positive influence on operations of the Office. The audit result indicate risk factor which should be minimised. The District Authority Office in Tarnów actively participate in live of local community and support many of initiatives.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była ocena efektów funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie na przykładzie Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Praca składa się z części teoretycznej jak i empirycznej. W rozdziale pierwszym przedstawiono najważniejsze definicje odnoszące się do tematyki pracy. Rozdział drugi dotyczy Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Kolejny rozdział przedstawia metodologię pracy. Natomiast kluczowy czwarty rozdział odnosi się do przeprowadzonego auditu badającego funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w Starostwie. Badania pokazały, że funkcjonujący w Starostwie system zarządzania jakością pozytywnie wpływa na działanie Urzędu. Audit ukazał również czynniki ryzyka, które Urząd powinien rozwiązać.Starostwo Powiatowe w Tarnowie czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej w swoich działaniach wspiera wiele inicjatyw i zawsze otwarty jest dla społeczeństwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Szpilka, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Tutko, Marta - 161487
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:22:20Z
dc.date.available
2020-07-27T21:22:20Z
dc.date.submittedpl
2018-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości
dc.identifier.apdpl
diploma-129033-216571
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232701
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
district office – management-quality- standard-system
dc.subject.plpl
jakość-norma-starostwo-system-zarządzanie
dc.titlepl
Ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością na przykładzie Starostwa Powiatowego w Tarnowie
dc.title.alternativepl
Evaluation of the effectiveness of functioning Quality Management System in the District Authority Office in Tarnów
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
2
Skarzysko-Kamienna
2
Bydgoszcz
1
Krakow
1
Poznan
1
Tuchow
1

No access

No Thumbnail Available