Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta z ZZSK - studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic, rheumatic disease characterized by joints inflammation and structural damages that lead to spinal stiffness and functional disabilities which restrict daily activities. The etiology of this disorder is unknown and presumably multifactorial. This part includes also an overview of pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis and complex physiotherapy consist of kinesiotherapy, physiotherapy and pharmacotherapy provided in patients with AS.The aim of the case study was to present functional diagnostic, rehabilitation and methods of treatment in 59-years patient with AS.Case study concerns to the patient with AS, his functional efficiency based on clinical tests and indexes (BASDAI, BASFI, BASMI) of disease activity and rehabilitation.Results Improvement of joints, chest and spinal motions was observed. Reduce pain intensity and activity of disease were noticed..Conclusions Rehabilitation, particularly kinesiotherapy is the main method which improve functional efficiency, reduce pain intensity and as a result improve the quality of life of patient with AS.pl
dc.abstract.plWstęp Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to przewlekła, reumatyczna choroba charakteryzująca się zapaleniem stawów oraz zmianami strukturalnymi, które prowadzą do usztywnienia kręgosłupa oraz zaburzeń funkcjonalnych ograniczających aktywności życia codziennego. Etiologia tego schorzenia nie została wyjaśniona i prawdopodobnie ma charakter wieloczynnikowy. Część ta, zawiera również opis patogenezy, objawów, diagnozy oraz kompleksowej fizjoterapii składającej się z kinezyterapii, fizykoterapii oraz farmakoterapii stosowanej u pacjentów z ZZSK.Celem pracy było przedstawienie diagnostyki funkcjonalnej, przebiegu rehabilitacji oraz zastosowanych metod leczenia u 59-letniego mężczyzny chorującego na ZZSK.Opis przypadku pacjenta z ZZSK, jego stanu funkcjonalnego ocenionego na podstawie testów klinicznych oraz wskaźników aktywności choroby (BASDAI, BASFI, BASMI) oraz przebieg procesu rehabilitacji.Wyniki Na podstawie wyników badań zaobserwowano zwiększenie ruchomości stawów oraz kręgosłupa, wzrost ruchomości klatki piersiowej, zmniejszenie odczuwania bólu oraz obniżenie aktywności choroby. Wnioski Rehabilitacja, a w szczególności leczenie ruchem jest główną metodą pozwalającą zwiększyć sprawność funkcjonalną, zmniejszyć odczuwanie bólu oraz aktywność choroby, a w efekcie poprawić jakość życia chorego na ZZSK.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBarłowska-Trybulec, Marta - 138582 pl
dc.contributor.authorMilasz, Jolantapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBarłowska-Trybulec, Marta - 138582 pl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 129894 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:53:30Z
dc.date.available2020-07-28T01:53:30Z
dc.date.submitted2019-07-09pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-134668-225161pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236861
dc.languagepolpl
dc.subject.enankylosing spondylitis (AS), rehabilitation, kinesiotherapypl
dc.subject.plZZSK, rehabilitacja, kinezyterapiapl
dc.titlePostępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta z ZZSK - studium przypadkupl
dc.title.alternativeTherapy in a patient with AS - case reportpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic, rheumatic disease characterized by joints inflammation and structural damages that lead to spinal stiffness and functional disabilities which restrict daily activities. The etiology of this disorder is unknown and presumably multifactorial. This part includes also an overview of pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis and complex physiotherapy consist of kinesiotherapy, physiotherapy and pharmacotherapy provided in patients with AS.The aim of the case study was to present functional diagnostic, rehabilitation and methods of treatment in 59-years patient with AS.Case study concerns to the patient with AS, his functional efficiency based on clinical tests and indexes (BASDAI, BASFI, BASMI) of disease activity and rehabilitation.Results Improvement of joints, chest and spinal motions was observed. Reduce pain intensity and activity of disease were noticed..Conclusions Rehabilitation, particularly kinesiotherapy is the main method which improve functional efficiency, reduce pain intensity and as a result improve the quality of life of patient with AS.
dc.abstract.plpl
Wstęp Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to przewlekła, reumatyczna choroba charakteryzująca się zapaleniem stawów oraz zmianami strukturalnymi, które prowadzą do usztywnienia kręgosłupa oraz zaburzeń funkcjonalnych ograniczających aktywności życia codziennego. Etiologia tego schorzenia nie została wyjaśniona i prawdopodobnie ma charakter wieloczynnikowy. Część ta, zawiera również opis patogenezy, objawów, diagnozy oraz kompleksowej fizjoterapii składającej się z kinezyterapii, fizykoterapii oraz farmakoterapii stosowanej u pacjentów z ZZSK.Celem pracy było przedstawienie diagnostyki funkcjonalnej, przebiegu rehabilitacji oraz zastosowanych metod leczenia u 59-letniego mężczyzny chorującego na ZZSK.Opis przypadku pacjenta z ZZSK, jego stanu funkcjonalnego ocenionego na podstawie testów klinicznych oraz wskaźników aktywności choroby (BASDAI, BASFI, BASMI) oraz przebieg procesu rehabilitacji.Wyniki Na podstawie wyników badań zaobserwowano zwiększenie ruchomości stawów oraz kręgosłupa, wzrost ruchomości klatki piersiowej, zmniejszenie odczuwania bólu oraz obniżenie aktywności choroby. Wnioski Rehabilitacja, a w szczególności leczenie ruchem jest główną metodą pozwalającą zwiększyć sprawność funkcjonalną, zmniejszyć odczuwanie bólu oraz aktywność choroby, a w efekcie poprawić jakość życia chorego na ZZSK.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Barłowska-Trybulec, Marta - 138582
dc.contributor.authorpl
Milasz, Jolanta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Barłowska-Trybulec, Marta - 138582
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 129894
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:53:30Z
dc.date.available
2020-07-28T01:53:30Z
dc.date.submittedpl
2019-07-09
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-134668-225161
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236861
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ankylosing spondylitis (AS), rehabilitation, kinesiotherapy
dc.subject.plpl
ZZSK, rehabilitacja, kinezyterapia
dc.titlepl
Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta z ZZSK - studium przypadku
dc.title.alternativepl
Therapy in a patient with AS - case report
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
412
Views per month
Views per city
Warsaw
57
Gdansk
33
Krakow
29
Rzeszów
27
Poznan
22
Katowice
15
Wroclaw
14
Opole
11
Lublin
9
Manchester
9

No access

No Thumbnail Available