Manifestations du langage parlé chez Jean-Claude Izzo

master
dc.abstract.enThe master's thesis entitled "Manifestations of spoken language in Jean-Claude Izzo’s novels" is an analysis of the dialogues in the "La trilogie Fabio Montale" written by the French author Jean-Claude Izzo. At the beginning, we discuss the phenomenon of communication and extra-linguistic context. These are the key notions we should develop in order to be able to correctly analyze the dialogues presented in the trilogy. Next, we define and describe the characteristics of spoken French language. As it is our main object of research, it is necessary to give its characteristics that distinguish it from other levels of language. Since language users use different registers, we then give a definition of the register and describe the three main registers of the French language: français populaire, argot and français familier. The analytical part of our work consists of three parts: the first is devoted to the lexis, it is constructed of several categories in which we analyze the collected vocabulary; the next presents the changes in pronunciation in the dialogues of the novels; the third deals with syntax. Through our analysis, we want to show the richness of the different levels of the French language and an important role they play in daily communication. At the same time, we want to show that the stereotypes that perceive certain registers as inferior are erroneous, because each language register, thanks to its diversity, enriches the language itself and must be treated as an advantage and a response to the needs of the users.pl
dc.abstract.otherLe mémoire de maîtrise intitulé « Manifestations du langage parlé chez Jean-Claude Izzo » constitue une analyse des dialogues dans la « La trilogie Fabio Montale » écrit par Jean-Claude Izzo. Au début, nous abordons le phénomène de la communication et du contexte extra-linguistique. Ce sont des notions clés pour analyser correctement les dialogues décrits dans la trilogie. Ensuite, nous définissons et décrivons les caractéristiques du français parlé. Comme c'est notre principal objet de recherche, il est très important de donner les caractéristiques qui le distinguent des autres niveaux de langue. Comme les usagers de la langue se servent de différents registres, nous donnons ensuite une définition du registre et décrivons les trois principaux registres de la langue française : le français populaire, l’argot et le français familier. La partie analytique de notre travail se compose de trois parties : la première est consacrée au lexique, elle est construite de plusieurs catégories dans lesquelles nous analysons le vocabulaire recueilli ; la suivante présente les changements de prononciation dans les dialogues des romans ; la troisième traite de la syntaxe. Par notre analyse, nous voulons montrer la richesse des différents niveaux de la langue française et le rôle important qu'ils jouent dans la communication quotidienne. En même temps, nous voulons montrer que les stéréotypes qui perçoivent certains registres comme inférieurs sont erronés, car chaque registre de langue, grâce à sa diversité, enrichit la langue et doit être traité comme un avantage et réponse aux besoins des usagers.pl
dc.abstract.plPraca magisterska zatytułowana " Przejawy języka mówionego w twórczości Jeana-Claude’a Izzo" stanowi analizę dialogów przedstawionych w "La trilogie Fabio Montale" napisanej przez Jeana-Claude'a Izzo. Na początku omawiamy zjawisko komunikacji i kontekstu. Są to kluczowe pojęcia, które należy wyjaśnić w celu prawidłowej analizy dialogów opisanych w trylogii. Następnie definiujemy i opisujemy cechy charakterystyczne języka francuskiego mówionego. Jest to nasz główny przedmiot badań, dlatego bardzo ważne jest opisanie jego cech charakterystycznych, wyróżniających go od innych poziomów języka. Ze względu na to, iż użytkownicy języka używają różnych rejestrów, podajemy definicję rejestru i opisujemy trzy główne rejestry języka francuskiego: français populaire, argot i français familier. Część analityczna naszej pracy składa się z trzech części: pierwsza poświęcona jest leksyce, jest ona zbudowana z kilku kategorii, w których analizujemy zgromadzone słownictwo; następna przedstawia zmiany w wymowie widoczne w dialogach powieści; trzecia dotyczy składni. Poprzez naszą analizę chcemy pokazać bogactwo różnych rejestrów języka francuskiego i ważną rolę, jaką odgrywają one w codziennej komunikacji. Jednocześnie chcemy pokazać, że stereotypy, które postrzegają niektóre rejestry jako gorsze, są błędne, ponieważ każdy rejestr językowy, dzięki swojej różnorodności, wzbogaca język i powinien być postrzegany jako korzyść i odpowiedź na potrzeby użytkowników języka.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPiechnik, Iwona - 131370 pl
dc.contributor.authorLisowiec, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPiechnik, Iwona - 131370 pl
dc.contributor.reviewerGórnikiewicz, Joanna - 128149 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:11:34Z
dc.date.available2020-07-28T08:11:34Z
dc.date.submitted2020-07-09pl
dc.fieldofstudyfilologia francuskapl
dc.identifier.apddiploma-143447-264696pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242506
dc.languagefrepl
dc.subject.enfrançais parlé, register, français populaire, argot, français familier, French colloquial languagepl
dc.subject.otherfrançais parlé, registre, français populaire, argot, français familierpl
dc.subject.plfrançais parlé, rejestr języka, français populaire, argot, français familier, francuski język potocznypl
dc.titleManifestations du langage parlé chez Jean-Claude Izzopl
dc.title.alternativePrzejawy języka mówionego w twórczości Jeana-Claude’a Izzopl
dc.title.alternativeManifestations of spoken language in Jean-Claude Izzo’s novelspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis entitled "Manifestations of spoken language in Jean-Claude Izzo’s novels" is an analysis of the dialogues in the "La trilogie Fabio Montale" written by the French author Jean-Claude Izzo. At the beginning, we discuss the phenomenon of communication and extra-linguistic context. These are the key notions we should develop in order to be able to correctly analyze the dialogues presented in the trilogy. Next, we define and describe the characteristics of spoken French language. As it is our main object of research, it is necessary to give its characteristics that distinguish it from other levels of language. Since language users use different registers, we then give a definition of the register and describe the three main registers of the French language: français populaire, argot and français familier. The analytical part of our work consists of three parts: the first is devoted to the lexis, it is constructed of several categories in which we analyze the collected vocabulary; the next presents the changes in pronunciation in the dialogues of the novels; the third deals with syntax. Through our analysis, we want to show the richness of the different levels of the French language and an important role they play in daily communication. At the same time, we want to show that the stereotypes that perceive certain registers as inferior are erroneous, because each language register, thanks to its diversity, enriches the language itself and must be treated as an advantage and a response to the needs of the users.
dc.abstract.otherpl
Le mémoire de maîtrise intitulé « Manifestations du langage parlé chez Jean-Claude Izzo » constitue une analyse des dialogues dans la « La trilogie Fabio Montale » écrit par Jean-Claude Izzo. Au début, nous abordons le phénomène de la communication et du contexte extra-linguistique. Ce sont des notions clés pour analyser correctement les dialogues décrits dans la trilogie. Ensuite, nous définissons et décrivons les caractéristiques du français parlé. Comme c'est notre principal objet de recherche, il est très important de donner les caractéristiques qui le distinguent des autres niveaux de langue. Comme les usagers de la langue se servent de différents registres, nous donnons ensuite une définition du registre et décrivons les trois principaux registres de la langue française : le français populaire, l’argot et le français familier. La partie analytique de notre travail se compose de trois parties : la première est consacrée au lexique, elle est construite de plusieurs catégories dans lesquelles nous analysons le vocabulaire recueilli ; la suivante présente les changements de prononciation dans les dialogues des romans ; la troisième traite de la syntaxe. Par notre analyse, nous voulons montrer la richesse des différents niveaux de la langue française et le rôle important qu'ils jouent dans la communication quotidienne. En même temps, nous voulons montrer que les stéréotypes qui perçoivent certains registres comme inférieurs sont erronés, car chaque registre de langue, grâce à sa diversité, enrichit la langue et doit être traité comme un avantage et réponse aux besoins des usagers.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska zatytułowana " Przejawy języka mówionego w twórczości Jeana-Claude’a Izzo" stanowi analizę dialogów przedstawionych w "La trilogie Fabio Montale" napisanej przez Jeana-Claude'a Izzo. Na początku omawiamy zjawisko komunikacji i kontekstu. Są to kluczowe pojęcia, które należy wyjaśnić w celu prawidłowej analizy dialogów opisanych w trylogii. Następnie definiujemy i opisujemy cechy charakterystyczne języka francuskiego mówionego. Jest to nasz główny przedmiot badań, dlatego bardzo ważne jest opisanie jego cech charakterystycznych, wyróżniających go od innych poziomów języka. Ze względu na to, iż użytkownicy języka używają różnych rejestrów, podajemy definicję rejestru i opisujemy trzy główne rejestry języka francuskiego: français populaire, argot i français familier. Część analityczna naszej pracy składa się z trzech części: pierwsza poświęcona jest leksyce, jest ona zbudowana z kilku kategorii, w których analizujemy zgromadzone słownictwo; następna przedstawia zmiany w wymowie widoczne w dialogach powieści; trzecia dotyczy składni. Poprzez naszą analizę chcemy pokazać bogactwo różnych rejestrów języka francuskiego i ważną rolę, jaką odgrywają one w codziennej komunikacji. Jednocześnie chcemy pokazać, że stereotypy, które postrzegają niektóre rejestry jako gorsze, są błędne, ponieważ każdy rejestr językowy, dzięki swojej różnorodności, wzbogaca język i powinien być postrzegany jako korzyść i odpowiedź na potrzeby użytkowników języka.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Piechnik, Iwona - 131370
dc.contributor.authorpl
Lisowiec, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Piechnik, Iwona - 131370
dc.contributor.reviewerpl
Górnikiewicz, Joanna - 128149
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:11:34Z
dc.date.available
2020-07-28T08:11:34Z
dc.date.submittedpl
2020-07-09
dc.fieldofstudypl
filologia francuska
dc.identifier.apdpl
diploma-143447-264696
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242506
dc.languagepl
fre
dc.subject.enpl
français parlé, register, français populaire, argot, français familier, French colloquial language
dc.subject.otherpl
français parlé, registre, français populaire, argot, français familier
dc.subject.plpl
français parlé, rejestr języka, français populaire, argot, français familier, francuski język potoczny
dc.titlepl
Manifestations du langage parlé chez Jean-Claude Izzo
dc.title.alternativepl
Przejawy języka mówionego w twórczości Jeana-Claude’a Izzo
dc.title.alternativepl
Manifestations of spoken language in Jean-Claude Izzo’s novels
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Amherst
1
Dublin
1
Jakarta
1

No access

No Thumbnail Available