Dopuszczalność wznowienia postępowania

master
dc.abstract.enThe subject of this master’s thesis is the admissibility of reopening of civil proceedings. Chapter I presents general issues, particularly the subject of reopening of proceedings, cases in which the reopening of proceedings is inadmissible and characteristics of a petition to reopen – i.e. a pleading that contains the request to reopen proceedings. In the following chapters, various grounds for reopening are described, specifically: invalidity of proceedings (chapter II) and proper restitution grounds (chapter III). Next part of the thesis pertain to the aspect of capacity to file the petition to reopen (chapter IV). Chapter V contains the description of formal requirements for reopening other than described above – especially formal requirements of petition to reopen as a pleading and the matter of the term to file it. In Summary there are some proposed changes to regulations regarding reopening of proceedings, formulated during the analysis of individual issues regarding the admissibility of reopening of proceedings.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego. W rozdziale I przedstawiono zagadnienia ogólne, a w szczególności określenie przedmiotu wznowienia postępowania, przypadki, w których wznowienie postępowania jest niedopuszczalne, a także charakterystykę skargi o wznowienie postępowania – tj. pisma procesowego zawierającego żądanie wznowienia postępowania. Następnie omówiono każdą z wymienionych enumeratywnie podstaw wznowienia postępowania, wśród których rozróżnia się podstawy wznowienia ze względu na nieważność postępowania (rozdział II) oraz tzw. właściwe podstawy restytucyjne (rozdział III). Dalsza część pracy dotyczy problematyki legitymacji do wniesienia skargi o wznowienie postępowania (rozdział IV). Natomiast w rozdziale V scharakteryzowane zostały pozostałe – oprócz wskazania podstawy czy też podstaw wznowienia postępowania - wymogi formalne skargi o wznowienie postępowania (ze szczególnym uwzględnieniem wymogów formalnych skargi jako pisma procesowego), a także problematyka terminu do jej wniesienia. W Podsumowaniu niniejszej pracy zawarto postulaty dokonania zmian stanu prawnego, sformułowane w trakcie analizy poszczególnych zagadnień dotyczących dopuszczalności wznowienia postępowania.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFlejszar, Radosław - 102024 pl
dc.contributor.authorWarzecha, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerFlejszar, Radosław - 102024 pl
dc.contributor.reviewerMalczyk, Małgorzata - 130252 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:30:12Z
dc.date.available2020-07-28T06:30:12Z
dc.date.submitted2020-06-23pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-141231-213811pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241028
dc.languagepolpl
dc.subject.enCivil procedure, Reopening of Proceedings, petition to reopen proceedings, reopening grounds, restitutionpl
dc.subject.plpostępowanie cywilne, wznowienie postepowania, skarga o wznowienie postępowania, podstawy wznowienia, restytucjapl
dc.titleDopuszczalność wznowienia postępowaniapl
dc.title.alternativeThe admissibility of reopening of civil proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this master’s thesis is the admissibility of reopening of civil proceedings. Chapter I presents general issues, particularly the subject of reopening of proceedings, cases in which the reopening of proceedings is inadmissible and characteristics of a petition to reopen – i.e. a pleading that contains the request to reopen proceedings. In the following chapters, various grounds for reopening are described, specifically: invalidity of proceedings (chapter II) and proper restitution grounds (chapter III). Next part of the thesis pertain to the aspect of capacity to file the petition to reopen (chapter IV). Chapter V contains the description of formal requirements for reopening other than described above – especially formal requirements of petition to reopen as a pleading and the matter of the term to file it. In Summary there are some proposed changes to regulations regarding reopening of proceedings, formulated during the analysis of individual issues regarding the admissibility of reopening of proceedings.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego. W rozdziale I przedstawiono zagadnienia ogólne, a w szczególności określenie przedmiotu wznowienia postępowania, przypadki, w których wznowienie postępowania jest niedopuszczalne, a także charakterystykę skargi o wznowienie postępowania – tj. pisma procesowego zawierającego żądanie wznowienia postępowania. Następnie omówiono każdą z wymienionych enumeratywnie podstaw wznowienia postępowania, wśród których rozróżnia się podstawy wznowienia ze względu na nieważność postępowania (rozdział II) oraz tzw. właściwe podstawy restytucyjne (rozdział III). Dalsza część pracy dotyczy problematyki legitymacji do wniesienia skargi o wznowienie postępowania (rozdział IV). Natomiast w rozdziale V scharakteryzowane zostały pozostałe – oprócz wskazania podstawy czy też podstaw wznowienia postępowania - wymogi formalne skargi o wznowienie postępowania (ze szczególnym uwzględnieniem wymogów formalnych skargi jako pisma procesowego), a także problematyka terminu do jej wniesienia. W Podsumowaniu niniejszej pracy zawarto postulaty dokonania zmian stanu prawnego, sformułowane w trakcie analizy poszczególnych zagadnień dotyczących dopuszczalności wznowienia postępowania.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Flejszar, Radosław - 102024
dc.contributor.authorpl
Warzecha, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Flejszar, Radosław - 102024
dc.contributor.reviewerpl
Malczyk, Małgorzata - 130252
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:30:12Z
dc.date.available
2020-07-28T06:30:12Z
dc.date.submittedpl
2020-06-23
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-141231-213811
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241028
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Civil procedure, Reopening of Proceedings, petition to reopen proceedings, reopening grounds, restitution
dc.subject.plpl
postępowanie cywilne, wznowienie postepowania, skarga o wznowienie postępowania, podstawy wznowienia, restytucja
dc.titlepl
Dopuszczalność wznowienia postępowania
dc.title.alternativepl
The admissibility of reopening of civil proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
3
Warsaw
2
Wroclaw
2
Cieszyn
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available