Kryzysy migracyjne w Europie po 2015 r. : zaściankowość w trzech odsłonach

2023
book section
article
dc.abstract.enMigration movements in Europe in the 21st century have become an integral element of reflection on the essence of European integration, the identity of Europeans (unity in diversity), the pace of cultural diffusion, as well as the consequences for politics, demography, economy and security of the European Union (EU) and its Member States. Regardless of many years of experience in migration management, as well as efforts to coordinate immigration and asylum policies within the EU, the Member States, as well as the EU's main institutions, have not succeeded to develop mechanisms of a response to crisis situations provoked by sudden and intense migration flows. This chapter addresses migration issues in the context of postmodern trends that have shaped the EU's immigration policy since its establishment and which have collided with the formula of "unmodernity" which has prevailed since the outbreak of the "big" migration crisis in 2015. The main argument holds that parochialism is a key element of migration management in the EU after 2015. It is an expression of the formula of unmodernity, opposing the post-modern, liquid, global and cosmopolitan depiction of migration and immigrants. Parochialism structures relations between the indigenous population of EU Member States and immigrants in many contexts: political, social, cultural, economic, security-related. Its impact on politics, society and collective consciousness is big enough to inß uence political decisions at the national and EU levels, and - in times of crisis - determine actions related to crisis management and the handling of tensions and troubles caused by the inß ux of immigrants. The methodology of the research is based on an interpretive approach to political analysis in the study of decision-making processes, political documents and public discourse regarding the three migration crises in the EU after 2015. The most telling examples of policy and discourse in relation to immigrants, refugees in particular, were interpreted in the context of parochialism. The results of the content analysis were supplemented with data from public opinion surveys.pl
dc.abstract.plRuchy migracyjne w Europie w XXI w. stały się nieodłącznym elementem refleksji nad istotą integracji europejskiej, tożsamością Europejczyków (jedność w różnorodności), tempem dyfuzji kulturowej, a także konsekwencjami dla polityki, demografii, gospodarki i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (UE) oraz jej państw członkowskich. Niezależnie od długoletnich doświadczeń w zarządzaniu migracjami, a także dążeń do koordynowania polityki imigracyjnej i azylowej w ramach UE, państwa członkowskie tej organizacji, jak również jej główne instytucje, nie zdołały wypracować mechanizmów reagowania na sytuacje kryzysowe spowodowane nagłymi i intensywnymi przepływami migracyjnymi. W rozdziale podjęto problematykę migracyjną w kontekście ponowoczesnych trendów, które kształtowały politykę imigracyjną UE od chwili jej ukonstytuowania i które zderzyły się z formułą "nienowoczesności" dominującą od wybuchu "dużego" kryzysu migracyjnego w 2015 r. Główna hipoteza zakłada, że zaściankowość jest kluczowym elementem zarządzania migracjami w UE po 2015 r. Jest wyrazem formuły nienowoczesności, oponującej wobec ponowoczesnego, płynnego, globalnego i kosmopolitycznego obrazu migracji i imigrantów. Zaściankowość strukturyzuje relacje między rdzenną ludnością państw członkowskich UE a imigrantami w wielu kontekstach: politycznym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym, bezpieczeństwa. Jej siła oddziaływania na politykę, społeczeństwo i świadomość zbiorową jest wystarczająco duża, by wpływał na decyzje polityczne na poziomie narodowym i unijnym, a w okresach kryzysu determinował działania dotyczące zarządzania kryzysem i opanowania zaburzeń i napięć wywołanych przez napływ imigrantów. Metodologia przeprowadzonych badań opiera się na interpretacyjnym podejściu do analizy politycznej w badaniu procesów decyzyjnych, dokumentów politycznych oraz dyskursu publicznego dotyczących trzech kryzysów migracyjnych w UE po 2015 r. Najbardziej wymowne przykłady polityki i dyskursu w odniesieniu do imigrantów, w szczególności uchodźców, zostały zinterpretowane w kontekście zaściankowości. Wyniki analizy treści zostały uzupełnione danymi z badań opinii publicznej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.editorJasiecki, Krzysztofpl
dc.contributor.editorPacek, Małgorzatapl
dc.date.accession2024-02-27pl
dc.date.accessioned2024-02-27T13:02:52Z
dc.date.available2024-02-27T13:02:52Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalPubl. recenzowana. Bibliogr. s. 246-249. Przypisy. Streszcz. w j. pol. i ang.pl
dc.description.physical229-249pl
dc.description.publication1,06pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkhttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327479pl
dc.identifier.isbn978-83-8209-281-3pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327479
dc.identifier.weblinkhttps://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/12/dez_18_full_ostateczny_2024.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoWarszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiegopl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Warszawskipl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses*
dc.share.typeinne
dc.subject.enparochialismpl
dc.subject.enmigrationspl
dc.subject.enEuropean Unionpl
dc.subject.ensecuritypl
dc.subject.enmanagementpl
dc.subject.plzaściankowośćpl
dc.subject.plmigracjepl
dc.subject.plUnia Europejskapl
dc.subject.plbezpieczeństwopl
dc.subject.plzarządzaniepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKryzysy migracyjne w Europie po 2015 r. : zaściankowość w trzech odsłonachpl
dc.title.alternativeThe migration crises in Europe after 2015 : parochialism in three actspl
dc.title.containerDeinstytucjonalizacja polityk publicznych a wojna w Ukrainie i wyzwania migracyjne w Polscepl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Migration movements in Europe in the 21st century have become an integral element of reflection on the essence of European integration, the identity of Europeans (unity in diversity), the pace of cultural diffusion, as well as the consequences for politics, demography, economy and security of the European Union (EU) and its Member States. Regardless of many years of experience in migration management, as well as efforts to coordinate immigration and asylum policies within the EU, the Member States, as well as the EU's main institutions, have not succeeded to develop mechanisms of a response to crisis situations provoked by sudden and intense migration flows. This chapter addresses migration issues in the context of postmodern trends that have shaped the EU's immigration policy since its establishment and which have collided with the formula of "unmodernity" which has prevailed since the outbreak of the "big" migration crisis in 2015. The main argument holds that parochialism is a key element of migration management in the EU after 2015. It is an expression of the formula of unmodernity, opposing the post-modern, liquid, global and cosmopolitan depiction of migration and immigrants. Parochialism structures relations between the indigenous population of EU Member States and immigrants in many contexts: political, social, cultural, economic, security-related. Its impact on politics, society and collective consciousness is big enough to inß uence political decisions at the national and EU levels, and - in times of crisis - determine actions related to crisis management and the handling of tensions and troubles caused by the inß ux of immigrants. The methodology of the research is based on an interpretive approach to political analysis in the study of decision-making processes, political documents and public discourse regarding the three migration crises in the EU after 2015. The most telling examples of policy and discourse in relation to immigrants, refugees in particular, were interpreted in the context of parochialism. The results of the content analysis were supplemented with data from public opinion surveys.
dc.abstract.plpl
Ruchy migracyjne w Europie w XXI w. stały się nieodłącznym elementem refleksji nad istotą integracji europejskiej, tożsamością Europejczyków (jedność w różnorodności), tempem dyfuzji kulturowej, a także konsekwencjami dla polityki, demografii, gospodarki i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (UE) oraz jej państw członkowskich. Niezależnie od długoletnich doświadczeń w zarządzaniu migracjami, a także dążeń do koordynowania polityki imigracyjnej i azylowej w ramach UE, państwa członkowskie tej organizacji, jak również jej główne instytucje, nie zdołały wypracować mechanizmów reagowania na sytuacje kryzysowe spowodowane nagłymi i intensywnymi przepływami migracyjnymi. W rozdziale podjęto problematykę migracyjną w kontekście ponowoczesnych trendów, które kształtowały politykę imigracyjną UE od chwili jej ukonstytuowania i które zderzyły się z formułą "nienowoczesności" dominującą od wybuchu "dużego" kryzysu migracyjnego w 2015 r. Główna hipoteza zakłada, że zaściankowość jest kluczowym elementem zarządzania migracjami w UE po 2015 r. Jest wyrazem formuły nienowoczesności, oponującej wobec ponowoczesnego, płynnego, globalnego i kosmopolitycznego obrazu migracji i imigrantów. Zaściankowość strukturyzuje relacje między rdzenną ludnością państw członkowskich UE a imigrantami w wielu kontekstach: politycznym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym, bezpieczeństwa. Jej siła oddziaływania na politykę, społeczeństwo i świadomość zbiorową jest wystarczająco duża, by wpływał na decyzje polityczne na poziomie narodowym i unijnym, a w okresach kryzysu determinował działania dotyczące zarządzania kryzysem i opanowania zaburzeń i napięć wywołanych przez napływ imigrantów. Metodologia przeprowadzonych badań opiera się na interpretacyjnym podejściu do analizy politycznej w badaniu procesów decyzyjnych, dokumentów politycznych oraz dyskursu publicznego dotyczących trzech kryzysów migracyjnych w UE po 2015 r. Najbardziej wymowne przykłady polityki i dyskursu w odniesieniu do imigrantów, w szczególności uchodźców, zostały zinterpretowane w kontekście zaściankowości. Wyniki analizy treści zostały uzupełnione danymi z badań opinii publicznej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
dc.contributor.authorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.editorpl
Jasiecki, Krzysztof
dc.contributor.editorpl
Pacek, Małgorzata
dc.date.accessionpl
2024-02-27
dc.date.accessioned
2024-02-27T13:02:52Z
dc.date.available
2024-02-27T13:02:52Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Publ. recenzowana. Bibliogr. s. 246-249. Przypisy. Streszcz. w j. pol. i ang.
dc.description.physicalpl
229-249
dc.description.publicationpl
1,06
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkpl
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327479
dc.identifier.isbnpl
978-83-8209-281-3
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327479
dc.identifier.weblinkpl
https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/12/dez_18_full_ostateczny_2024.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Warszawski
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
https://creativecommons.org/licenses
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
parochialism
dc.subject.enpl
migrations
dc.subject.enpl
European Union
dc.subject.enpl
security
dc.subject.enpl
management
dc.subject.plpl
zaściankowość
dc.subject.plpl
migracje
dc.subject.plpl
Unia Europejska
dc.subject.plpl
bezpieczeństwo
dc.subject.plpl
zarządzanie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kryzysy migracyjne w Europie po 2015 r. : zaściankowość w trzech odsłonach
dc.title.alternativepl
The migration crises in Europe after 2015 : parochialism in three acts
dc.title.containerpl
Deinstytucjonalizacja polityk publicznych a wojna w Ukrainie i wyzwania migracyjne w Polsce
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
2
Poznan
2
Gdansk
1
Downloads
gruszczak_kryzysy_migracyjne_w_europie_2023.pdf
9

No access

Thumbnail Image