Ocena administracyjnoprawnych narzędzi przeciwdziałania bezdomności w Polsce

master
dc.abstract.enThe paper deals with an important but unfortunately marginalized subject of homelessness. Considerations focus on the administrative and legal aspect of this problem. The study presents legal regulations and tasks of public administration and the non-governmental sector in the field of counteracting homelessness. The paper attempts to assess whether the currently functioning solutions are sufficient to eliminate this phenomenon. Moreover, there are some propositions of changes that should be introduced in the aid system in the future. Efficient prevention of homelessness is possible when not only specialized entities, but also the society are involved in the support. Therefore, it was examined how the issue is perceived by the citizens.pl
dc.abstract.plPraca porusza ważny, ale niestety marginalizowany temat bezdomności. Rozważania koncentrują się na administracyjnoprawnym aspekcie tego problemu. Opracowanie przedstawia regulacje prawne oraz zadania administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie przeciwdziałania bezdomności. W pracy podjęto próbę oceny czy obecnie funkcjonujące rozwiązania są wystarczające, aby niwelować to zjawisko. Ponadto sformułowano propozycje zmian, jakie należałoby wprowadzić w systemie pomocy na przyszłość. Skuteczne przeciwdziałanie bezdomności jest możliwe, gdy we wsparcie zaangażowane są nie tylko wyspecjalizowane podmioty, ale również społeczeństwo. W związku z tym zbadano, jak dane zagadnienie prezentuje się w opinii obywateli.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStępień, Mateusz - 132100 pl
dc.contributor.authorMrozek, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStępień, Mateusz - 132100 pl
dc.contributor.reviewerCzapska, Janina - 127626 pl
dc.date.accessioned2022-07-12T22:16:52Z
dc.date.available2022-07-12T22:16:52Z
dc.date.submitted2022-07-11pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-160043-294875pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296511
dc.languagepolpl
dc.subject.enhomelessness, homeless people, counteracting homelessness, administrative and legal tools, legal regulations, public policies, help for the homeless, public opinionpl
dc.subject.plbezdomność, osoby bezdomne, przeciwdziałanie bezdomności, narzędzia administracyjnoprawne, regulacje prawne, polityki publiczne, pomoc dla bezdomnych, opinia społecznapl
dc.titleOcena administracyjnoprawnych narzędzi przeciwdziałania bezdomności w Polscepl
dc.title.alternativeEvaluation of administrative and legal tools for counteracting homelessness in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper deals with an important but unfortunately marginalized subject of homelessness. Considerations focus on the administrative and legal aspect of this problem. The study presents legal regulations and tasks of public administration and the non-governmental sector in the field of counteracting homelessness. The paper attempts to assess whether the currently functioning solutions are sufficient to eliminate this phenomenon. Moreover, there are some propositions of changes that should be introduced in the aid system in the future. Efficient prevention of homelessness is possible when not only specialized entities, but also the society are involved in the support. Therefore, it was examined how the issue is perceived by the citizens.
dc.abstract.plpl
Praca porusza ważny, ale niestety marginalizowany temat bezdomności. Rozważania koncentrują się na administracyjnoprawnym aspekcie tego problemu. Opracowanie przedstawia regulacje prawne oraz zadania administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie przeciwdziałania bezdomności. W pracy podjęto próbę oceny czy obecnie funkcjonujące rozwiązania są wystarczające, aby niwelować to zjawisko. Ponadto sformułowano propozycje zmian, jakie należałoby wprowadzić w systemie pomocy na przyszłość. Skuteczne przeciwdziałanie bezdomności jest możliwe, gdy we wsparcie zaangażowane są nie tylko wyspecjalizowane podmioty, ale również społeczeństwo. W związku z tym zbadano, jak dane zagadnienie prezentuje się w opinii obywateli.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stępień, Mateusz - 132100
dc.contributor.authorpl
Mrozek, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stępień, Mateusz - 132100
dc.contributor.reviewerpl
Czapska, Janina - 127626
dc.date.accessioned
2022-07-12T22:16:52Z
dc.date.available
2022-07-12T22:16:52Z
dc.date.submittedpl
2022-07-11
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-160043-294875
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296511
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
homelessness, homeless people, counteracting homelessness, administrative and legal tools, legal regulations, public policies, help for the homeless, public opinion
dc.subject.plpl
bezdomność, osoby bezdomne, przeciwdziałanie bezdomności, narzędzia administracyjnoprawne, regulacje prawne, polityki publiczne, pomoc dla bezdomnych, opinia społeczna
dc.titlepl
Ocena administracyjnoprawnych narzędzi przeciwdziałania bezdomności w Polsce
dc.title.alternativepl
Evaluation of administrative and legal tools for counteracting homelessness in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Szczecin
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections