Wybrane możliwości i zagrożenia rozwoju turystyki w zlewni Ropy (Karpaty Zachodnie)

master
dc.abstract.enThe main objective of this study was to identify barriers and opportunities for development of tourism in the catchment area of the Ropa river. The most important research tool used in the study is a survey. Surveys were conducted on a group of administrators of accommodation facilities. Based on the data obtained, are set out strengths and weaknesses of the region. The inventory was conducted tourist attractions. The work is decorated with many engravings and photographs.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszej pracy było określenie barier i możliwości rozwoju turystyki na terenie zlewni rzeki Ropy. Najważniejszym narzędziem badawczym wykorzystanym w opracowaniu jest ankieta. Badania ankietowe przeprowadzone zostały na grupie gestorów bazy noclegowej. Na podstawie uzyskanych danych, określone zostały mocne i słabe strony regionu. Przeprowadzona została również inwentaryzacja atrakcji turystycznych. Pracę zdobią liczne ryciny oraz fotografie.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorBalon, Jarosław - 127178 pl
dc.contributor.authorPacana, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerBalon, Jarosław - 127178 pl
dc.contributor.reviewerFaracik, Robert - 127883 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:00:55Z
dc.date.available2020-07-24T14:00:55Z
dc.date.submitted2015-10-29pl
dc.fieldofstudyturystykapl
dc.identifier.apddiploma-72680-112264pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185617
dc.languagepolpl
dc.subject.entourist attractions, Beskid Niski, accommodation, Ropa riverpl
dc.subject.platrakcje turystyczne, Beskid Niski, baza noclegowa, rzeka Ropa,pl
dc.titleWybrane możliwości i zagrożenia rozwoju turystyki w zlewni Ropy (Karpaty Zachodnie)pl
dc.title.alternativeSelected opportunities and risks of tourism development in the catchment area of the Ropa river (Western Carpathians).pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of this study was to identify barriers and opportunities for development of tourism in the catchment area of the Ropa river. The most important research tool used in the study is a survey. Surveys were conducted on a group of administrators of accommodation facilities. Based on the data obtained, are set out strengths and weaknesses of the region. The inventory was conducted tourist attractions. The work is decorated with many engravings and photographs.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszej pracy było określenie barier i możliwości rozwoju turystyki na terenie zlewni rzeki Ropy. Najważniejszym narzędziem badawczym wykorzystanym w opracowaniu jest ankieta. Badania ankietowe przeprowadzone zostały na grupie gestorów bazy noclegowej. Na podstawie uzyskanych danych, określone zostały mocne i słabe strony regionu. Przeprowadzona została również inwentaryzacja atrakcji turystycznych. Pracę zdobią liczne ryciny oraz fotografie.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Balon, Jarosław - 127178
dc.contributor.authorpl
Pacana, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Balon, Jarosław - 127178
dc.contributor.reviewerpl
Faracik, Robert - 127883
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:00:55Z
dc.date.available
2020-07-24T14:00:55Z
dc.date.submittedpl
2015-10-29
dc.fieldofstudypl
turystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-72680-112264
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185617
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tourist attractions, Beskid Niski, accommodation, Ropa river
dc.subject.plpl
atrakcje turystyczne, Beskid Niski, baza noclegowa, rzeka Ropa,
dc.titlepl
Wybrane możliwości i zagrożenia rozwoju turystyki w zlewni Ropy (Karpaty Zachodnie)
dc.title.alternativepl
Selected opportunities and risks of tourism development in the catchment area of the Ropa river (Western Carpathians).
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available