Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi przy użyciu social mediów

licenciate
dc.abstract.enWith the Internet development and the dynamics of technical changes, it has become necessary to introduce the new improvements in management of the recruitment processes. In order to dominate the labor market, many companies are looking for the new solutions that will attract potential candidates and encourage them to apply for the job. The purpose of this thesis is to examine how the use of social media influences the process of recruitment in examined company.The empirical part of the thesis is based on the results from the questionnaire carried out among the employees of the company. The data gathered from observations and interviews is completed by the analysis and unbiased identification of statistical data. The thesis is supplemented by literature describing the use of the social media in the recruitment process.pl
dc.abstract.plWraz z rozwojem Internetu i dynamiką zmian technicznych konieczne stało się wprowadzenie udoskonaleń, dotyczących sposobu zarządzania procesami rekrutacyjnymi. Chcąc zdobyć przewagę na rynku pracy, wiele przedsiębiorstw szuka nowych rozwiązań, które zwrócą uwagę potencjalnych kandydatów i zachęcą ich do podjęcia pracy. Celem niniejszej pracy jest zbadanie w jaki sposób zarządza się procesem rekrutacyjnym przy użyciu mediów społecznościowych w badanej organizacji. Część empiryczna tekstu odwołuje się do wyników jakościowych zrealizowanych w oparciu o wywiad swobodny, przeprowadzony z przedstawicielami firmy. Dane uzyskane z obserwacji oraz wywiadów zostają dopełnione poprzez analizę i bezstronną identyfikację danych statystycznych. Pracę uzupełnia literatura dotycząca wykorzystania mediów społecznościowych w procesie rekrutacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSzopa, Annapl
dc.contributor.authorRędziniak, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzopa, Annapl
dc.contributor.reviewerPopiołek, Malwinapl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:27:42Z
dc.date.available2020-07-27T07:27:42Z
dc.date.submitted2017-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-115000-196527pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220367
dc.languagepolpl
dc.subject.enrecruitment, social media, social recruiting, human resources managementpl
dc.subject.plrekrutacja, media społecznościowe, rekrutacja online, zarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.titleZarządzanie procesami rekrutacyjnymi przy użyciu social mediówpl
dc.title.alternativeThe management of recruitment process through social mediapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
With the Internet development and the dynamics of technical changes, it has become necessary to introduce the new improvements in management of the recruitment processes. In order to dominate the labor market, many companies are looking for the new solutions that will attract potential candidates and encourage them to apply for the job. The purpose of this thesis is to examine how the use of social media influences the process of recruitment in examined company.The empirical part of the thesis is based on the results from the questionnaire carried out among the employees of the company. The data gathered from observations and interviews is completed by the analysis and unbiased identification of statistical data. The thesis is supplemented by literature describing the use of the social media in the recruitment process.
dc.abstract.plpl
Wraz z rozwojem Internetu i dynamiką zmian technicznych konieczne stało się wprowadzenie udoskonaleń, dotyczących sposobu zarządzania procesami rekrutacyjnymi. Chcąc zdobyć przewagę na rynku pracy, wiele przedsiębiorstw szuka nowych rozwiązań, które zwrócą uwagę potencjalnych kandydatów i zachęcą ich do podjęcia pracy. Celem niniejszej pracy jest zbadanie w jaki sposób zarządza się procesem rekrutacyjnym przy użyciu mediów społecznościowych w badanej organizacji. Część empiryczna tekstu odwołuje się do wyników jakościowych zrealizowanych w oparciu o wywiad swobodny, przeprowadzony z przedstawicielami firmy. Dane uzyskane z obserwacji oraz wywiadów zostają dopełnione poprzez analizę i bezstronną identyfikację danych statystycznych. Pracę uzupełnia literatura dotycząca wykorzystania mediów społecznościowych w procesie rekrutacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Szopa, Anna
dc.contributor.authorpl
Rędziniak, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Popiołek, Malwina
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:27:42Z
dc.date.available
2020-07-27T07:27:42Z
dc.date.submittedpl
2017-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-115000-196527
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220367
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
recruitment, social media, social recruiting, human resources management
dc.subject.plpl
rekrutacja, media społecznościowe, rekrutacja online, zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.titlepl
Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi przy użyciu social mediów
dc.title.alternativepl
The management of recruitment process through social media
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Lodz
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available