Libańczycy w regionie Tri Border

master
dc.abstract.enThis paper is focus mainly on Lebanese, living in the Tri-Border Area, which is between Argentina, Brazil and Paraguay. Aim of this study is to describe the Tri- Border Area, which is inhabited mainly by immigrants, especially the Lebanese. Due to the nature of the region, it's a place where are working criminal and terrorist groups. That's why the thesis of this paper is that the Tri-Border Area is a place of Hizbullah actions. To verify the thesis, in the paper erected research questions: how was as Lebanese society in the nineteenth and twentieth centuries? Which socio-political divisions led domestic conflicts in Lebanon? What is the impact of historical events on the migration of Lebanese? Where and who migrated in the various waves of migration? What is the relationship between the Lebanese Diaspora and Lebanon? What impact does the Lebanese diaspora on the development of policy and the economy of Lebanon? What the Lebanese are doing in the Tri Border? What kind of activities in the Tri-Border may be related to the activity of Hezbollah? The study benefited mainly from the method-historical-descriptive, analyzing, chronological order and the election of Lebanon's most important historical events that had a significant influence on Lebanese emigration. In addition, the biographical method was used when analyzing the lifes of people of Lebanese descent living in Latin America and relating to the activities of Hezbollah in the region. Also proved to be helpful content of the American and Latin American newspapers, thus, it was possible to capture the perceptions of the events by local media, reported in this study.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy skupiono się głównie na Libańczykach, żyjących w regionie Tri Border, czyli na pograniczu Argentyny, Brazylii i Paragwaju. Celem pracy jest opisanie obszaru Tri Border, który zamieszkany jest głównie przez emigrantów, zwłaszcza Libańczyków. Ze względu na specyfikę regionu działa tam również wiele grup przestępczych i terrorystycznych. W pracy przyjęto zatem tezę, że Tri Border jest miejscem działań libańskiego Hezbollahu i osób bezpośrednio z nim związanych. Aby zweryfikować tezę, w pracy postawiono następujące pytania badawcze: jak kształtowało się społeczeństwo libańskie w XIX i XX wieku? Do jakich podziałów społeczno-politycznych doprowadziły konflikty domowe w Libanie? Jaki wpływ wydarzenia historyczne miały na migracje Libańczyków? Gdzie i kto migrował w poszczególnych falach migracji? Jakie są relacje między diasporą libańską a Libanem? Jaki wpływ ma diaspora libańska na kształtowanie się polityki i gospodarki Libanu? Czym Libańczycy zajmują się w obszarze Tri Border? Z jakimi działaniami w Tri Border może być związana aktywność Hezbollahu? W pracy korzystano głównie z metody-historyczno-opisowej, dokonując analizy, uporządkowania chronologicznego oraz wyboru najistotniejszych wydarzeń historycznych Libanu, które miały znaczny wpływ na kształtowanie się emigracji libańskiej. Oprócz tego posługiwano się metodą biograficzną podczas analizy życiorysów osób libańskiego pochodzenia, żyjących w Ameryce Łacińskiej oraz mających związek z działalnością Hezbollahu w regionie. Pomocne okazały się również treści amerykańskich i latynoamerykańskich gazet, dzięki którym możliwe było uchwycenie sposobu postrzegania opisywanych w niniejszej pracy wydarzeń przez tamtejsze media.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.authorKarwaczka, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDerwich, Karol - 145309 pl
dc.contributor.reviewerLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:38:19Z
dc.date.available2020-07-26T18:38:19Z
dc.date.submitted2015-10-23pl
dc.fieldofstudyAmeryka Łacińskapl
dc.identifier.apddiploma-101538-182549pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208529
dc.languagepolpl
dc.subject.enLebanese diaspora in Latin America, Hizbullah in Latin America, Tri-Border Areapl
dc.subject.plDiaspora libańska w Ameryce Łacińskiej, Hezbollah w Ameryce Łacińskiej, Tri Borderpl
dc.titleLibańczycy w regionie Tri Borderpl
dc.title.alternativeLebanese in the Tri-Border Areapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper is focus mainly on Lebanese, living in the Tri-Border Area, which is between Argentina, Brazil and Paraguay. Aim of this study is to describe the Tri- Border Area, which is inhabited mainly by immigrants, especially the Lebanese. Due to the nature of the region, it's a place where are working criminal and terrorist groups. That's why the thesis of this paper is that the Tri-Border Area is a place of Hizbullah actions. To verify the thesis, in the paper erected research questions: how was as Lebanese society in the nineteenth and twentieth centuries? Which socio-political divisions led domestic conflicts in Lebanon? What is the impact of historical events on the migration of Lebanese? Where and who migrated in the various waves of migration? What is the relationship between the Lebanese Diaspora and Lebanon? What impact does the Lebanese diaspora on the development of policy and the economy of Lebanon? What the Lebanese are doing in the Tri Border? What kind of activities in the Tri-Border may be related to the activity of Hezbollah? The study benefited mainly from the method-historical-descriptive, analyzing, chronological order and the election of Lebanon's most important historical events that had a significant influence on Lebanese emigration. In addition, the biographical method was used when analyzing the lifes of people of Lebanese descent living in Latin America and relating to the activities of Hezbollah in the region. Also proved to be helpful content of the American and Latin American newspapers, thus, it was possible to capture the perceptions of the events by local media, reported in this study.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy skupiono się głównie na Libańczykach, żyjących w regionie Tri Border, czyli na pograniczu Argentyny, Brazylii i Paragwaju. Celem pracy jest opisanie obszaru Tri Border, który zamieszkany jest głównie przez emigrantów, zwłaszcza Libańczyków. Ze względu na specyfikę regionu działa tam również wiele grup przestępczych i terrorystycznych. W pracy przyjęto zatem tezę, że Tri Border jest miejscem działań libańskiego Hezbollahu i osób bezpośrednio z nim związanych. Aby zweryfikować tezę, w pracy postawiono następujące pytania badawcze: jak kształtowało się społeczeństwo libańskie w XIX i XX wieku? Do jakich podziałów społeczno-politycznych doprowadziły konflikty domowe w Libanie? Jaki wpływ wydarzenia historyczne miały na migracje Libańczyków? Gdzie i kto migrował w poszczególnych falach migracji? Jakie są relacje między diasporą libańską a Libanem? Jaki wpływ ma diaspora libańska na kształtowanie się polityki i gospodarki Libanu? Czym Libańczycy zajmują się w obszarze Tri Border? Z jakimi działaniami w Tri Border może być związana aktywność Hezbollahu? W pracy korzystano głównie z metody-historyczno-opisowej, dokonując analizy, uporządkowania chronologicznego oraz wyboru najistotniejszych wydarzeń historycznych Libanu, które miały znaczny wpływ na kształtowanie się emigracji libańskiej. Oprócz tego posługiwano się metodą biograficzną podczas analizy życiorysów osób libańskiego pochodzenia, żyjących w Ameryce Łacińskiej oraz mających związek z działalnością Hezbollahu w regionie. Pomocne okazały się również treści amerykańskich i latynoamerykańskich gazet, dzięki którym możliwe było uchwycenie sposobu postrzegania opisywanych w niniejszej pracy wydarzeń przez tamtejsze media.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.authorpl
Karwaczka, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Derwich, Karol - 145309
dc.contributor.reviewerpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:38:19Z
dc.date.available
2020-07-26T18:38:19Z
dc.date.submittedpl
2015-10-23
dc.fieldofstudypl
Ameryka Łacińska
dc.identifier.apdpl
diploma-101538-182549
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208529
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Lebanese diaspora in Latin America, Hizbullah in Latin America, Tri-Border Area
dc.subject.plpl
Diaspora libańska w Ameryce Łacińskiej, Hezbollah w Ameryce Łacińskiej, Tri Border
dc.titlepl
Libańczycy w regionie Tri Border
dc.title.alternativepl
Lebanese in the Tri-Border Area
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Houston
2
Amiens
1

No access

No Thumbnail Available