Neoklasyczny model wzrostu gospodarczego z sinusoidalnymi inwestycjami

2016
journal article
article
dc.abstract.enThe aim of the present study is an attempt to extend the neoclassical model of economic growth of Solow by repealing the assumption of fixed investment and introducing an investment function dependent sinusoidally on the time. The adoption of the sinusoidal function of investment is substantiated by the fact that investments (like manufacturing) are largely depended on the economic situation, which is subject to periodic fluctuations. The authors introduce the theoretical considerations on the notion of cyclical and smooth path of temporal capital-labour ratio and labour productivity. When using these tools the authors identified, by calculating the relative deviations of the mentioned path, the impact of investment function dependent sinusoidally on the time. In the empirical analysis the authors conducted the calibration of parameters used by the research model. Based on panel data for the EU15 between the years 2000–2013 the α parameter (production flexibility in relation to capital) was estimated first at 0,349. That value was adopted to further numerical analysis. In the second stage the simulations of numerical, calibrated deviations of temporal cyclical path of capital-labour ratio (labor productivity) from the smooth path of capital-labour ratio (labor productivity) was performed. When conducting numerical analysis the impact of different investment rates (15%, 20%, 25%) and periods of cyclical fluctuations (4 or 10 years) have been considered in relation to the formation of these deviations. Numerical analysis for the economies of the EU15 group was made for one hundred time series.pl
dc.abstract.plCelem prezentowanego opracowania jest próba rozszerzenia neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego Solowa przez uwzględnienie fluktuacji inwestycji. Autorzy uchylając założenie o stałości stóp inwestycji wprowadzają funkcję inwestycji zależną sinusoidalnie od czasu. Przyjęcie sinusoidalnej funkcji inwestycji tłumaczyć można tym, iż inwestycje (podobnie jak produkcja) w dużej mierze zależne są od koniunktury gospodarczej, która podlega okresowym fluktuacjom. W rozważaniach teoretycznych autorzy wprowadzają ponadto pojęcia cyklicznej oraz gładkiej ścieżki czasowej technicznego uzbrojenia pracy oraz wydajności pracy i za pomocą tych narzędzi identyfikują, poprzez obliczenie względnych odchyleń tych ścieżek, wpływ inwestycji zależnych sinusoidalnie od czasu. W analizie empirycznej autorzy dokonali kalibracji parametrów otrzymanego modelu. Bazując na danych panelowych dla krajów grupy UE15 w latach 2000-2013 najpierw oszacowano parametr (elastyczność produkcji względem kapitału) na poziomie 0,349, którego wartość przyjęto do dalszych analiz numerycznych. W drugim etapie dokonano symulacji numerycznych skalibrowanych odchyleń cyklicznej ścieżki czasowej technicznego uzbrojenia pracy (wydajności pracy) od gładkiej ścieżki wzrostu technicznego uzbrojenia pracy (wydajności pracy). Przy analizach numerycznych rozważano wpływ różnych stóp inwestycji (15%, 20%, 25%) oraz okresów wahań cyklicznych (4 lub 10 lat) na kształtowanie się owych odchyleń. Analiz numerycznych dla gospodarek grupy UE15 dokonano w 100 letnim horyzoncie czasowym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorDykas, Paweł - 137717 pl
dc.contributor.authorMisiak, Tomaszpl
dc.date.accession2017-02-14pl
dc.date.accessioned2017-02-14T12:10:25Z
dc.date.available2017-02-14T12:10:25Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 63-64pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical49-65pl
dc.description.publication0,86pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume63pl
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0014.1148pl
dc.identifier.issn0033-2372pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37936
dc.identifier.weblinkhttp://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%201/2016_63_1_049-066.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encyclical investmentspl
dc.subject.enSolow growth modelpl
dc.subject.enhe path of product growth and the capital-labour ratiopl
dc.subject.plcykliczne inwestycjepl
dc.subject.plmodel wzrostu Solowapl
dc.subject.plścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującegopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleNeoklasyczny model wzrostu gospodarczego z sinusoidalnymi inwestycjamipl
dc.title.alternativeThe neoclassical growth model with sinusoidal investmentspl
dc.title.journalPrzegląd Statystycznypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the present study is an attempt to extend the neoclassical model of economic growth of Solow by repealing the assumption of fixed investment and introducing an investment function dependent sinusoidally on the time. The adoption of the sinusoidal function of investment is substantiated by the fact that investments (like manufacturing) are largely depended on the economic situation, which is subject to periodic fluctuations. The authors introduce the theoretical considerations on the notion of cyclical and smooth path of temporal capital-labour ratio and labour productivity. When using these tools the authors identified, by calculating the relative deviations of the mentioned path, the impact of investment function dependent sinusoidally on the time. In the empirical analysis the authors conducted the calibration of parameters used by the research model. Based on panel data for the EU15 between the years 2000–2013 the α parameter (production flexibility in relation to capital) was estimated first at 0,349. That value was adopted to further numerical analysis. In the second stage the simulations of numerical, calibrated deviations of temporal cyclical path of capital-labour ratio (labor productivity) from the smooth path of capital-labour ratio (labor productivity) was performed. When conducting numerical analysis the impact of different investment rates (15%, 20%, 25%) and periods of cyclical fluctuations (4 or 10 years) have been considered in relation to the formation of these deviations. Numerical analysis for the economies of the EU15 group was made for one hundred time series.
dc.abstract.plpl
Celem prezentowanego opracowania jest próba rozszerzenia neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego Solowa przez uwzględnienie fluktuacji inwestycji. Autorzy uchylając założenie o stałości stóp inwestycji wprowadzają funkcję inwestycji zależną sinusoidalnie od czasu. Przyjęcie sinusoidalnej funkcji inwestycji tłumaczyć można tym, iż inwestycje (podobnie jak produkcja) w dużej mierze zależne są od koniunktury gospodarczej, która podlega okresowym fluktuacjom. W rozważaniach teoretycznych autorzy wprowadzają ponadto pojęcia cyklicznej oraz gładkiej ścieżki czasowej technicznego uzbrojenia pracy oraz wydajności pracy i za pomocą tych narzędzi identyfikują, poprzez obliczenie względnych odchyleń tych ścieżek, wpływ inwestycji zależnych sinusoidalnie od czasu. W analizie empirycznej autorzy dokonali kalibracji parametrów otrzymanego modelu. Bazując na danych panelowych dla krajów grupy UE15 w latach 2000-2013 najpierw oszacowano parametr (elastyczność produkcji względem kapitału) na poziomie 0,349, którego wartość przyjęto do dalszych analiz numerycznych. W drugim etapie dokonano symulacji numerycznych skalibrowanych odchyleń cyklicznej ścieżki czasowej technicznego uzbrojenia pracy (wydajności pracy) od gładkiej ścieżki wzrostu technicznego uzbrojenia pracy (wydajności pracy). Przy analizach numerycznych rozważano wpływ różnych stóp inwestycji (15%, 20%, 25%) oraz okresów wahań cyklicznych (4 lub 10 lat) na kształtowanie się owych odchyleń. Analiz numerycznych dla gospodarek grupy UE15 dokonano w 100 letnim horyzoncie czasowym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Dykas, Paweł - 137717
dc.contributor.authorpl
Misiak, Tomasz
dc.date.accessionpl
2017-02-14
dc.date.accessioned
2017-02-14T12:10:25Z
dc.date.available
2017-02-14T12:10:25Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 63-64
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
49-65
dc.description.publicationpl
0,86
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
63
dc.identifier.doipl
10.5604/01.3001.0014.1148
dc.identifier.issnpl
0033-2372
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37936
dc.identifier.weblinkpl
http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%201/2016_63_1_049-066.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
cyclical investments
dc.subject.enpl
Solow growth model
dc.subject.enpl
he path of product growth and the capital-labour ratio
dc.subject.plpl
cykliczne inwestycje
dc.subject.plpl
model wzrostu Solowa
dc.subject.plpl
ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Neoklasyczny model wzrostu gospodarczego z sinusoidalnymi inwestycjami
dc.title.alternativepl
The neoclassical growth model with sinusoidal investments
dc.title.journalpl
Przegląd Statystyczny
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Warsaw
3

No access

No Thumbnail Available