Tatuaż - między subkulturą a przemysłem kreatywnym

licenciate
dc.abstract.enAs far, there has been none scientific researches and observations conducted re-specting the phenomenon of a tattoo as a part of creative sector. That is why I have made my own research trying to explain the phenomenon of a tattoo in the XXI century. My aim was to analyze components of tattoo (art, craftsmanship , industry), and re-search whether the term “creative class” used by Richard Florida- is the right term for those who make tattoos, and those who get them. In my scientific essay I have analysed most aspects of tattoo from a creative sector angle. The methods I have used, are mainly questionnaires for those who wear tattoos. The questionnaire was done by 204 people. Moreover, I have interviewed tattoo-makers and representative of a human resources company that looks after the recruitment pro-cess. In my work I tried to prove that the tattoo-makers are members of the creative class, and a tattoo itself fulfills all the conditions of the creative sector. Furthermore, over 40% surveyed count among creative class, but I believe these statistics are exag-gerated. Conclusions of my dissertation are as follows: a tattoo is ambivalent from all possible points of view; including the context of its components as well as causing radi-cal reactions, emotions and attitudes. These days in Poland we can observe an increasing tolerance of tattoo’s phenomenon, but it hasn’t become a standard yet. It may take long to change that.pl
dc.abstract.plDo tej pory nie zostały podjęte żadne naukowe badania i obserwacje dotyczące zjawiska tatuażu, które definiowałyby czy tatuaż mieści się w pojęciu sektora kreatyw-nego. Celem mojej pracy było zbadanie komponentów tatuażu (sztuka, rzemiosło, przemysł), a także zbadanie, czy użyte przez Richarda Floridę określenie „klasa krea-tywna” jest odpowiednie dla ludzi tatuujących i tatuowanych. W mojej pracy przeanali-zowałam większość aspektów tatuażu pod kątem sektora kreatywnego. Metody badawcze, jakimi się posługiwałam, to głównie ankieta internetowa, której adresatami były osoby z co najmniej jednym tatuażem - ankietę tę wypełniły 204 osoby. Nadto przeprowadziłam wywiady z tatuatorami i przedstawicielem firmy rekru-tacyjnej. W mojej pracy wykazałam, że tatuatorzy to członkowie klasy kreatywnej, a sam tatuaż spełnia wszystkie warunki sektora kreatywnego. Nadto ponad 40% ankietowa-nych zostało przeze mnie zakwalifikowanych do klasy kreatywnej, uważam jednak, że statystyki te są zawyżone. Wnioski jakie płyną z mojej pracy, to przede wszystkim zja-wisko ambiwalentności tatuażu pod każdym jego kątem; zarówno w kontekście jego komponentów, jak i motywacji do jego wykonania, a także wzbudzania skrajnych emo-cji i postaw. We współczesnej Polsce rośnie tolerancja społeczna dla zjawiska, jakim jest tatuaż, jednak nie jest on jeszcze – i prawdopodobnie długo nie będzie - normą.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSowa, Jan - 101428 pl
dc.contributor.authorChudzik, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMajewska, Ewa - 200702 pl
dc.contributor.reviewerSowa, Jan - 101428 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:36:54Z
dc.date.available2020-07-24T16:36:54Z
dc.date.submitted2013-07-01pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-75241-130099pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188045
dc.languagepolpl
dc.subject.enSUBCULTURE TATTOO CREATIVE SECTOR CREATIVE INDUSTRY CULTURE INDUSTRYpl
dc.subject.plSUBKULTURA TATUAŻ SEKTOR KREATYWNY KLASA KREATYWNA PRZEMYSŁ KULTURYpl
dc.titleTatuaż - między subkulturą a przemysłem kreatywnympl
dc.title.alternativeTattoo – between subculture and the creative industrypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
As far, there has been none scientific researches and observations conducted re-specting the phenomenon of a tattoo as a part of creative sector. That is why I have made my own research trying to explain the phenomenon of a tattoo in the XXI century. My aim was to analyze components of tattoo (art, craftsmanship , industry), and re-search whether the term “creative class” used by Richard Florida- is the right term for those who make tattoos, and those who get them. In my scientific essay I have analysed most aspects of tattoo from a creative sector angle. The methods I have used, are mainly questionnaires for those who wear tattoos. The questionnaire was done by 204 people. Moreover, I have interviewed tattoo-makers and representative of a human resources company that looks after the recruitment pro-cess. In my work I tried to prove that the tattoo-makers are members of the creative class, and a tattoo itself fulfills all the conditions of the creative sector. Furthermore, over 40% surveyed count among creative class, but I believe these statistics are exag-gerated. Conclusions of my dissertation are as follows: a tattoo is ambivalent from all possible points of view; including the context of its components as well as causing radi-cal reactions, emotions and attitudes. These days in Poland we can observe an increasing tolerance of tattoo’s phenomenon, but it hasn’t become a standard yet. It may take long to change that.
dc.abstract.plpl
Do tej pory nie zostały podjęte żadne naukowe badania i obserwacje dotyczące zjawiska tatuażu, które definiowałyby czy tatuaż mieści się w pojęciu sektora kreatyw-nego. Celem mojej pracy było zbadanie komponentów tatuażu (sztuka, rzemiosło, przemysł), a także zbadanie, czy użyte przez Richarda Floridę określenie „klasa krea-tywna” jest odpowiednie dla ludzi tatuujących i tatuowanych. W mojej pracy przeanali-zowałam większość aspektów tatuażu pod kątem sektora kreatywnego. Metody badawcze, jakimi się posługiwałam, to głównie ankieta internetowa, której adresatami były osoby z co najmniej jednym tatuażem - ankietę tę wypełniły 204 osoby. Nadto przeprowadziłam wywiady z tatuatorami i przedstawicielem firmy rekru-tacyjnej. W mojej pracy wykazałam, że tatuatorzy to członkowie klasy kreatywnej, a sam tatuaż spełnia wszystkie warunki sektora kreatywnego. Nadto ponad 40% ankietowa-nych zostało przeze mnie zakwalifikowanych do klasy kreatywnej, uważam jednak, że statystyki te są zawyżone. Wnioski jakie płyną z mojej pracy, to przede wszystkim zja-wisko ambiwalentności tatuażu pod każdym jego kątem; zarówno w kontekście jego komponentów, jak i motywacji do jego wykonania, a także wzbudzania skrajnych emo-cji i postaw. We współczesnej Polsce rośnie tolerancja społeczna dla zjawiska, jakim jest tatuaż, jednak nie jest on jeszcze – i prawdopodobnie długo nie będzie - normą.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sowa, Jan - 101428
dc.contributor.authorpl
Chudzik, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Majewska, Ewa - 200702
dc.contributor.reviewerpl
Sowa, Jan - 101428
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:36:54Z
dc.date.available
2020-07-24T16:36:54Z
dc.date.submittedpl
2013-07-01
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-75241-130099
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188045
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SUBCULTURE TATTOO CREATIVE SECTOR CREATIVE INDUSTRY CULTURE INDUSTRY
dc.subject.plpl
SUBKULTURA TATUAŻ SEKTOR KREATYWNY KLASA KREATYWNA PRZEMYSŁ KULTURY
dc.titlepl
Tatuaż - między subkulturą a przemysłem kreatywnym
dc.title.alternativepl
Tattoo – between subculture and the creative industry
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Poznan
6
Warsaw
6
Dublin
4
Szczecin
4
Gdansk
3
Krakow
3
Golczewo
2
Boardman
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available