Zarządzanie zrównoważonym rozwojem turystyki w Krakowie

master
dc.abstract.enThe purpose of the master's thesis is to present and characterize the concept of sustainable development, its most important functions, as well as to present the essence of management in accordance with the concept presented on the example of the city of Cracow. In the study, the research area focuses on a detailed analysis of specific activities in line with the idea of sustainability, as well as the assessment of these projects by residents. In addition, three main research hypotheses were put forward. 261 residents of Cracow took part in the study in the form of a survey. The conclusions that emerge after analyzing the own, as well as secondary research concern the strengthening of the promotional campaign, as well as the need to implement modern management methods in local government administration units and strengthening cooperation between science, business and local government, public education in the field of sustainable development, active involvement of the city in the implementation events of international, scientific, cultural and sporting importance. The research results unequivocally confirm the dependencies, conclusions and problems regarding the state of development and elements of managing the sustainable development of tourism in Cracow, noted in the previous considerations.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej było przedstawienie i scharakteryzowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, jej najważniejszych funkcji, a także pokazanie istoty zarządzania zgodnie z tym pojęciem na przykładzie Krakowa. W pracy obszar badań skupia się na szczegółowej analizie, której zostały poddane konkretne działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, a także ocena tych przedsięwzięć przez mieszkańców. Dodatkowo zostały postawione trzy główne hipotezy badawcze. W badaniu wzięło 261 mieszkańców Krakowa w formie ankiety. Wnioski jakie się nasuwają po przeanalizowaniu badań wtórnych i własnych dotyczą wzmocnienia kampanii promocyjnej, a także potrzeby wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania w jednostkach administracji samorządowej oraz wzmacniania współpracy pomiędzy środowiskami nauki, biznesu i samorządu, edukację publiczną z zakresu zrównoważonego rozwoju, aktywne włączanie się miasta w realizację wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym, naukowym, kulturalnym i sportowym. Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają zauważone we wcześniejszych rozważaniach zależności, wnioski oraz problemy dotyczące stanu rozwoju i elementów zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w Krakowie.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorJakubowska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2023-07-06T22:01:31Z
dc.date.available2023-07-06T22:01:31Z
dc.date.submitted2023-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-165494-309357pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314543
dc.languagepolpl
dc.subject.enCracow, tourism, sustainable tourism, management, sustainable developmentpl
dc.subject.plKraków, turystyka, turystyka zrównoważona, zarządzanie, zrównoważony rozwójpl
dc.titleZarządzanie zrównoważonym rozwojem turystyki w Krakowiepl
dc.title.alternativeManaging the sustainable development of tourism in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the master's thesis is to present and characterize the concept of sustainable development, its most important functions, as well as to present the essence of management in accordance with the concept presented on the example of the city of Cracow. In the study, the research area focuses on a detailed analysis of specific activities in line with the idea of sustainability, as well as the assessment of these projects by residents. In addition, three main research hypotheses were put forward. 261 residents of Cracow took part in the study in the form of a survey. The conclusions that emerge after analyzing the own, as well as secondary research concern the strengthening of the promotional campaign, as well as the need to implement modern management methods in local government administration units and strengthening cooperation between science, business and local government, public education in the field of sustainable development, active involvement of the city in the implementation events of international, scientific, cultural and sporting importance. The research results unequivocally confirm the dependencies, conclusions and problems regarding the state of development and elements of managing the sustainable development of tourism in Cracow, noted in the previous considerations.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej było przedstawienie i scharakteryzowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, jej najważniejszych funkcji, a także pokazanie istoty zarządzania zgodnie z tym pojęciem na przykładzie Krakowa. W pracy obszar badań skupia się na szczegółowej analizie, której zostały poddane konkretne działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, a także ocena tych przedsięwzięć przez mieszkańców. Dodatkowo zostały postawione trzy główne hipotezy badawcze. W badaniu wzięło 261 mieszkańców Krakowa w formie ankiety. Wnioski jakie się nasuwają po przeanalizowaniu badań wtórnych i własnych dotyczą wzmocnienia kampanii promocyjnej, a także potrzeby wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania w jednostkach administracji samorządowej oraz wzmacniania współpracy pomiędzy środowiskami nauki, biznesu i samorządu, edukację publiczną z zakresu zrównoważonego rozwoju, aktywne włączanie się miasta w realizację wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym, naukowym, kulturalnym i sportowym. Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają zauważone we wcześniejszych rozważaniach zależności, wnioski oraz problemy dotyczące stanu rozwoju i elementów zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w Krakowie.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Jakubowska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2023-07-06T22:01:31Z
dc.date.available
2023-07-06T22:01:31Z
dc.date.submittedpl
2023-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-165494-309357
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314543
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Cracow, tourism, sustainable tourism, management, sustainable development
dc.subject.plpl
Kraków, turystyka, turystyka zrównoważona, zarządzanie, zrównoważony rozwój
dc.titlepl
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem turystyki w Krakowie
dc.title.alternativepl
Managing the sustainable development of tourism in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Borkowo Lostowickie
1
Gdansk
1
Katowice
1
Krakow
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections