Problemy zdrowotne pacjenta z chorobą Unverrichta-Lundborga

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Unverricht-Lundborg disease (ULD) is a very rare genetic disorder, inherited autosomal recessive. ULD is characterised by progressive myoclonus epilepsy and tonic-clonic seizures, which make life more difficult to live. Treatment of ULD typically includes pharmacotherapy and psychological support.The aim of the study: The purpose of the study was to determinate the main health problems of a person diagnosed with ULD living in a home environment and to develop nursing care plan.Material and methods: This BA thesis is an Individual Case Study. Several technics have been used: interview, observation, conversation, easurements of basic vital signs and analysis of medical records. Research tools used in this study are: Barthel Index, Lawton IADL Scale, Norton Scale and the Care Dependency Scale (CDS).Results: Based on the used research technics and tools the current patient's biopsychological state was determinated. For each of the 18 identified health problems the purpose, interventions and expected outcome of care was formulated.Conclusions: The main patient's problems are associated with life-threatening risk that arises from multiply myoclonic and tonic-clonic seizures and with limitation of functional ability in basic everyday activities. Patient requires constant help in basic everyday activities and observation in order to detect complications. Individualized patient's care for Unverricht-Lundborg disease may contribute to an improved quality of life, and increased comfort of the patient.pl
dc.abstract.plWstęp: Choroba Unverrichta-Lundborga (ULD) to bardzo rzadka choroba genetyczna dziedziczona autosomalnie recesywnie. Charakterystycznymi objawami są napady miokloniczne oraz napady toniczno-kloniczne, utrudniające funkcjonowanie w życiu codziennym. Choroba ma charakter przewlekły i postępujący. Postępowanie w ULD polega głównie na farmakoterapii i opiece psychologicznej.Cel pracy: Celem niniejszej pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych osoby ze zdiagnozowaną chorobą Unverrichta-Lundborga przebywającej w środowisku domowym oraz opracowanie indywidualnego planu opieki.Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę indywidualnego przypadku. Wykorzystano techniki tj.: wywiad, obserwacja, pomiar parametrów życiowych oraz analiza dokumentacji medycznej. Wykorzystane narzędzia badawcze to skala Barthel, skala Lawtona, skala Norton oraz skala CDS, oceniająca zależność od opieki.Wyniki: Na podstawie użytych technik i narzędzi badawczych rozpoznano aktualny stan biopsychospołeczny pacjenta. Do każdego z 18 rozpoznanych problemów zdrowotnych sformułowano cel, interwencje oraz oczekiwany wynik opieki. Wnioski: Główne problemy pacjenta związane są z ryzykiem zagrożenia życia wynikającym z licznych napadów mioklonicznych oraz toniczno-klonicznych oraz ograniczeniem sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Chory wymaga stałej pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego i obserwacji w celu wykrycia powikłań. Zindywidualizowana opieka nad pacjentem z chorobą Unverrichta-Lundborga może przyczyniać się do poprawy jakości życia oraz zwiększenia komfortu chorego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPuto, Grażyna - 160011 pl
dc.contributor.authorSkrzypek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPuto, Grażyna - 160011 pl
dc.contributor.reviewerMajda, Anna - 130794 pl
dc.date.accessioned2022-03-31T21:33:47Z
dc.date.available2022-03-31T21:33:47Z
dc.date.submitted2021-07-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-150028-259181pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289702
dc.languagepolpl
dc.subject.enUnverricht-Lundborg disease, progressive myoclonic epilepsy, case study, rare diseasespl
dc.subject.plchoroba Unverrichta-Lundborga, postępująca padaczka miokloniczna, studium przypadku, choroby rzadkiepl
dc.titleProblemy zdrowotne pacjenta z chorobą Unverrichta-Lundborgapl
dc.title.alternativeHealth problems of a patient with Unverricht-Lundborg diseasepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Unverricht-Lundborg disease (ULD) is a very rare genetic disorder, inherited autosomal recessive. ULD is characterised by progressive myoclonus epilepsy and tonic-clonic seizures, which make life more difficult to live. Treatment of ULD typically includes pharmacotherapy and psychological support.The aim of the study: The purpose of the study was to determinate the main health problems of a person diagnosed with ULD living in a home environment and to develop nursing care plan.Material and methods: This BA thesis is an Individual Case Study. Several technics have been used: interview, observation, conversation, easurements of basic vital signs and analysis of medical records. Research tools used in this study are: Barthel Index, Lawton IADL Scale, Norton Scale and the Care Dependency Scale (CDS).Results: Based on the used research technics and tools the current patient's biopsychological state was determinated. For each of the 18 identified health problems the purpose, interventions and expected outcome of care was formulated.Conclusions: The main patient's problems are associated with life-threatening risk that arises from multiply myoclonic and tonic-clonic seizures and with limitation of functional ability in basic everyday activities. Patient requires constant help in basic everyday activities and observation in order to detect complications. Individualized patient's care for Unverricht-Lundborg disease may contribute to an improved quality of life, and increased comfort of the patient.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Choroba Unverrichta-Lundborga (ULD) to bardzo rzadka choroba genetyczna dziedziczona autosomalnie recesywnie. Charakterystycznymi objawami są napady miokloniczne oraz napady toniczno-kloniczne, utrudniające funkcjonowanie w życiu codziennym. Choroba ma charakter przewlekły i postępujący. Postępowanie w ULD polega głównie na farmakoterapii i opiece psychologicznej.Cel pracy: Celem niniejszej pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych osoby ze zdiagnozowaną chorobą Unverrichta-Lundborga przebywającej w środowisku domowym oraz opracowanie indywidualnego planu opieki.Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę indywidualnego przypadku. Wykorzystano techniki tj.: wywiad, obserwacja, pomiar parametrów życiowych oraz analiza dokumentacji medycznej. Wykorzystane narzędzia badawcze to skala Barthel, skala Lawtona, skala Norton oraz skala CDS, oceniająca zależność od opieki.Wyniki: Na podstawie użytych technik i narzędzi badawczych rozpoznano aktualny stan biopsychospołeczny pacjenta. Do każdego z 18 rozpoznanych problemów zdrowotnych sformułowano cel, interwencje oraz oczekiwany wynik opieki. Wnioski: Główne problemy pacjenta związane są z ryzykiem zagrożenia życia wynikającym z licznych napadów mioklonicznych oraz toniczno-klonicznych oraz ograniczeniem sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Chory wymaga stałej pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego i obserwacji w celu wykrycia powikłań. Zindywidualizowana opieka nad pacjentem z chorobą Unverrichta-Lundborga może przyczyniać się do poprawy jakości życia oraz zwiększenia komfortu chorego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Puto, Grażyna - 160011
dc.contributor.authorpl
Skrzypek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Puto, Grażyna - 160011
dc.contributor.reviewerpl
Majda, Anna - 130794
dc.date.accessioned
2022-03-31T21:33:47Z
dc.date.available
2022-03-31T21:33:47Z
dc.date.submittedpl
2021-07-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-150028-259181
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289702
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Unverricht-Lundborg disease, progressive myoclonic epilepsy, case study, rare diseases
dc.subject.plpl
choroba Unverrichta-Lundborga, postępująca padaczka miokloniczna, studium przypadku, choroby rzadkie
dc.titlepl
Problemy zdrowotne pacjenta z chorobą Unverrichta-Lundborga
dc.title.alternativepl
Health problems of a patient with Unverricht-Lundborg disease
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
202
Views per month
Views per city
Warsaw
33
Krakow
15
Opole
15
Poznan
14
Katowice
10
Wroclaw
10
Gdansk
8
Rzeszów
8
Lodz
7
Szczecin
6

No access

No Thumbnail Available