Recepcja twórczości Marcina Świetlickiego w latach 90 XX wieku

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to show the critical reception of Marcin Świetlicki`s poetry in the`90s and its role in the discourse of literary criticism of that period. In the introduction has been provided historical and literary context as well as the main position of the critics in the debate over the shape of contemporary poetry. Chapters 1-4 contain the analysis of the reviews the next volumes of Świetlicki`s poems, which appeared in the`90s. From these reviews emerges the picture of the reception Świetlicki`s works by specific researchers and also evolution and crystallization their positions over that ten years. In the overview, have been specified predominatingly discussed aspects of poet`s works included in the perspective of the literary phenomena of the last decade of the 20th century.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie recepcji twórczości Marcina Świetlickiego w ostatniej dekadzie XX wieku oraz przedstawienie jego roli w dyskursie krytyki literackiej tamtego okresu. We wstępie został przywołany kontekst historyczno-literacki, a także główne stanowiska krytyków w debacie nad kształtem współczesnej poezji. Rozdziały 1-4 poświęcone są analizie recenzji kolejnych tomów poetyckich Świetlickiego, które ukazały się w latach 90. Wyłania się z nich obraz odbioru utworów Świetlickiego przez konkretnych badaczy oraz ewolucja i krystalizacja ich stanowisk na przestrzeni dziesięciu lat. W podsumowaniu zostały wyróżnione najczęściej komentowane aspekty twórczości poety ujęte w perspektywie zjawisk literackich z ostatniej dekady XX wieku.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKunz, Tomasz - 129715 pl
dc.contributor.authorMicuda, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerJuszczyk, Andrzej - 128568 pl
dc.contributor.reviewerKunz, Tomasz - 129715 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:39:01Z
dc.date.available2020-07-27T09:39:01Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-117087-178219pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222326
dc.languagepolpl
dc.subject.enMarcin Świetlicki, reception, literary criticism in the `90s, contemporary poetrypl
dc.subject.plMarcin Świetlicki, recepcja, krytyka literacka w latach 90, poezja współczesnapl
dc.titleRecepcja twórczości Marcina Świetlickiego w latach 90 XX wiekupl
dc.title.alternativeThe critical reception of Marcin Świetlicki`s poetry in the`90s.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to show the critical reception of Marcin Świetlicki`s poetry in the`90s and its role in the discourse of literary criticism of that period. In the introduction has been provided historical and literary context as well as the main position of the critics in the debate over the shape of contemporary poetry. Chapters 1-4 contain the analysis of the reviews the next volumes of Świetlicki`s poems, which appeared in the`90s. From these reviews emerges the picture of the reception Świetlicki`s works by specific researchers and also evolution and crystallization their positions over that ten years. In the overview, have been specified predominatingly discussed aspects of poet`s works included in the perspective of the literary phenomena of the last decade of the 20th century.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie recepcji twórczości Marcina Świetlickiego w ostatniej dekadzie XX wieku oraz przedstawienie jego roli w dyskursie krytyki literackiej tamtego okresu. We wstępie został przywołany kontekst historyczno-literacki, a także główne stanowiska krytyków w debacie nad kształtem współczesnej poezji. Rozdziały 1-4 poświęcone są analizie recenzji kolejnych tomów poetyckich Świetlickiego, które ukazały się w latach 90. Wyłania się z nich obraz odbioru utworów Świetlickiego przez konkretnych badaczy oraz ewolucja i krystalizacja ich stanowisk na przestrzeni dziesięciu lat. W podsumowaniu zostały wyróżnione najczęściej komentowane aspekty twórczości poety ujęte w perspektywie zjawisk literackich z ostatniej dekady XX wieku.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kunz, Tomasz - 129715
dc.contributor.authorpl
Micuda, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Juszczyk, Andrzej - 128568
dc.contributor.reviewerpl
Kunz, Tomasz - 129715
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:39:01Z
dc.date.available
2020-07-27T09:39:01Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-117087-178219
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222326
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Marcin Świetlicki, reception, literary criticism in the `90s, contemporary poetry
dc.subject.plpl
Marcin Świetlicki, recepcja, krytyka literacka w latach 90, poezja współczesna
dc.titlepl
Recepcja twórczości Marcina Świetlickiego w latach 90 XX wieku
dc.title.alternativepl
The critical reception of Marcin Świetlicki`s poetry in the`90s.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month

No access

No Thumbnail Available