Kolizja prawa Unii Europejskiej z prawem krajowym Rzeczypospolitej Polskiej

master
dc.abstract.enThe main subject of this work is the problem of the relationship between the European Union and the Polish law. This study takes into account both the position of doctrine, Polish courts and the case law of the Court of Justice of the European Union, regarding the depth and area of penetration of EU law into the Polish internal system, collision of norms and principles derived from both systems and the influence exerted on units operating in the state. The system of Polish law and the process of transferring the competences of state authorities to international organizations were also outlined. The basis, scope and impact of individual European Union legal acts on the Polish law system were also discussed.pl
dc.abstract.plGłówny przedmiot niniejszej pracy stanowi problem relacji dorobku prawnego Unii Europejskiej i polskiego prawa krajowego. Niniejsze opracowanie uwzględnia zarówno stanowisko doktryny, polskich sądów jak i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie głębokości i obszaru przenikania prawa unijnego do polskiego systemu wewnętrznego, przypadku kolizji norm i zasad wywodzących się z obu systemów oraz wpływu wywieranego na jednostki funkcjonujące w państwie. Nakreślony został również system prawa polskiego oraz proces przekazywania kompetencji organów władzy państwowej na rzecz organizacji międzynarodowych. Omówiona została także podstawa, zakres i wpływ obowiązywania poszczególnych aktów prawnych Unii Europejskiej na system prawa polskiego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFlorczak-Wątor, Monika - 127931 pl
dc.contributor.authorWawrzyniak, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerFlorczak-Wątor, Monika - 127931 pl
dc.contributor.reviewerKubas, Sebastian - 129597 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:41:07Z
dc.date.available2020-07-27T19:41:07Z
dc.date.submitted2018-10-26pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-127244-153636pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231142
dc.languagepolpl
dc.subject.encollision of legal systems, sources of law, international law, international organization, European Union, Constitution of the Republic of Poland, EU treaties, Treaty of Accession, The Treaty of Lisbon,pl
dc.subject.plkolizja systemów prawa, źródła prawa, prawo międzynarodowe, organizacja międzynarodowa, Unia Europejska, Konstytucja RP, traktaty unijne, Traktat Akcesyjny, Traktat Lizboński,pl
dc.titleKolizja prawa Unii Europejskiej z prawem krajowym Rzeczypospolitej Polskiejpl
dc.title.alternativeConflict of European Union's legal system with the RP's legal systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main subject of this work is the problem of the relationship between the European Union and the Polish law. This study takes into account both the position of doctrine, Polish courts and the case law of the Court of Justice of the European Union, regarding the depth and area of penetration of EU law into the Polish internal system, collision of norms and principles derived from both systems and the influence exerted on units operating in the state. The system of Polish law and the process of transferring the competences of state authorities to international organizations were also outlined. The basis, scope and impact of individual European Union legal acts on the Polish law system were also discussed.
dc.abstract.plpl
Główny przedmiot niniejszej pracy stanowi problem relacji dorobku prawnego Unii Europejskiej i polskiego prawa krajowego. Niniejsze opracowanie uwzględnia zarówno stanowisko doktryny, polskich sądów jak i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie głębokości i obszaru przenikania prawa unijnego do polskiego systemu wewnętrznego, przypadku kolizji norm i zasad wywodzących się z obu systemów oraz wpływu wywieranego na jednostki funkcjonujące w państwie. Nakreślony został również system prawa polskiego oraz proces przekazywania kompetencji organów władzy państwowej na rzecz organizacji międzynarodowych. Omówiona została także podstawa, zakres i wpływ obowiązywania poszczególnych aktów prawnych Unii Europejskiej na system prawa polskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Florczak-Wątor, Monika - 127931
dc.contributor.authorpl
Wawrzyniak, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Florczak-Wątor, Monika - 127931
dc.contributor.reviewerpl
Kubas, Sebastian - 129597
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:41:07Z
dc.date.available
2020-07-27T19:41:07Z
dc.date.submittedpl
2018-10-26
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-127244-153636
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231142
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
collision of legal systems, sources of law, international law, international organization, European Union, Constitution of the Republic of Poland, EU treaties, Treaty of Accession, The Treaty of Lisbon,
dc.subject.plpl
kolizja systemów prawa, źródła prawa, prawo międzynarodowe, organizacja międzynarodowa, Unia Europejska, Konstytucja RP, traktaty unijne, Traktat Akcesyjny, Traktat Lizboński,
dc.titlepl
Kolizja prawa Unii Europejskiej z prawem krajowym Rzeczypospolitej Polskiej
dc.title.alternativepl
Conflict of European Union's legal system with the RP's legal system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available