Wykorzystanie narzędzi public relations w krakowskich szpitalach

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is using public relations in hospitals in Cracow. The thesis presents the results of the researches conducted with the use of analysis of the documents and self-esteem questionnaire. The thesis shows legislative background of public relations, available tools, organization identity and its communication with indoor and outdoor environment. The research uses questionnaire which shows what PR tools are used in a hospital. The questionnaire consists mainly of closed questions. The research examines 17 hospitals in Cracow, both public and private. Only 4 of them have public relations departments. The results show that hospitals use wide range of PR tools in communication with patients, however, the tools are basic. 50% of hospitals organize activities that favor communication with local community. Information about hospitals is usually given to journalists. Articles about Cracovian hospitals are usually published in newspapers. The image of Cracovian hospitals in all analyzed newspapers is positive or neutral.pl
dc.abstract.otherCelem pracy było ustalenie, czy i jak wykorzystywane są narzędzia public relations w krakowskich szpitalach. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych za pomocą analizy treści dokumentów oraz sondażu samooceny przeprowadzonego w szpitalach. W pracy przedstawiono też tło legislacyjne dotyczące działań public relations w Polsce oraz dostępne narzędzia budowania tożsamości organizacji i jej komunikacji z otoczeniem zewnętrznym.W sondażu posłużono się ankietą, która miała ustalić, jakie narzędzia PR są wykorzystywane w działalności szpitala. Ankieta składała się w większości z pytań zamkniętych.W skład badanej grupy weszło 17 szpitali z Krakowa. Były to szpitale zarówno publiczne jak i niepubliczne. Wyniki: Tylko 4 krakowskie szpitale posiadają dział public relations. Szpitale wykorzystują cały wachlarz narzędzi PR do komunikacji z klientami i pacjentami, aczkolwiek są to narzędzia podstawowe. Tylko połowa szpitali oragnizuje akcje sprzyjające komunikacji ze społecznością lokalną. Informacje o szpitalu udzielane są najczęściej dziennikarzom prasy drukowanej, a artykuły o krakowskich szpitalach najczęściej ukazują się w dziennikach. Wizerunek krakowskich szpitali we wszystkich analizowanych periodykach jest zazwyczaj pozytywny lub neutralny.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNiedźwiedzka, Barbara - 131128 pl
dc.contributor.authorKorab, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerJasieńska, Grażyna - 129861 pl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedzka, Barbara - 131128 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:37:55Z
dc.date.available2020-07-14T21:37:55Z
dc.date.submitted2011-07-11pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-57225-66155pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171619
dc.subject.enPublic relations, hospital, hospital image, public relations tools, institution communication with its environmentpl
dc.subject.otherPublic relations, szpital, wizerunek szpitala, narzędzia public relations, , komunikowanie się organizacji z jej otoczeniempl
dc.titleWykorzystanie narzędzi public relations w krakowskich szpitalachpl
dc.title.alternativeUsing public relations in hospitals in Cracow.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is using public relations in hospitals in Cracow. The thesis presents the results of the researches conducted with the use of analysis of the documents and self-esteem questionnaire. The thesis shows legislative background of public relations, available tools, organization identity and its communication with indoor and outdoor environment. The research uses questionnaire which shows what PR tools are used in a hospital. The questionnaire consists mainly of closed questions. The research examines 17 hospitals in Cracow, both public and private. Only 4 of them have public relations departments. The results show that hospitals use wide range of PR tools in communication with patients, however, the tools are basic. 50% of hospitals organize activities that favor communication with local community. Information about hospitals is usually given to journalists. Articles about Cracovian hospitals are usually published in newspapers. The image of Cracovian hospitals in all analyzed newspapers is positive or neutral.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy było ustalenie, czy i jak wykorzystywane są narzędzia public relations w krakowskich szpitalach. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych za pomocą analizy treści dokumentów oraz sondażu samooceny przeprowadzonego w szpitalach. W pracy przedstawiono też tło legislacyjne dotyczące działań public relations w Polsce oraz dostępne narzędzia budowania tożsamości organizacji i jej komunikacji z otoczeniem zewnętrznym.W sondażu posłużono się ankietą, która miała ustalić, jakie narzędzia PR są wykorzystywane w działalności szpitala. Ankieta składała się w większości z pytań zamkniętych.W skład badanej grupy weszło 17 szpitali z Krakowa. Były to szpitale zarówno publiczne jak i niepubliczne. Wyniki: Tylko 4 krakowskie szpitale posiadają dział public relations. Szpitale wykorzystują cały wachlarz narzędzi PR do komunikacji z klientami i pacjentami, aczkolwiek są to narzędzia podstawowe. Tylko połowa szpitali oragnizuje akcje sprzyjające komunikacji ze społecznością lokalną. Informacje o szpitalu udzielane są najczęściej dziennikarzom prasy drukowanej, a artykuły o krakowskich szpitalach najczęściej ukazują się w dziennikach. Wizerunek krakowskich szpitali we wszystkich analizowanych periodykach jest zazwyczaj pozytywny lub neutralny.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Niedźwiedzka, Barbara - 131128
dc.contributor.authorpl
Korab, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Jasieńska, Grażyna - 129861
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedzka, Barbara - 131128
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:37:55Z
dc.date.available
2020-07-14T21:37:55Z
dc.date.submittedpl
2011-07-11
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-57225-66155
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171619
dc.subject.enpl
Public relations, hospital, hospital image, public relations tools, institution communication with its environment
dc.subject.otherpl
Public relations, szpital, wizerunek szpitala, narzędzia public relations, , komunikowanie się organizacji z jej otoczeniem
dc.titlepl
Wykorzystanie narzędzi public relations w krakowskich szpitalach
dc.title.alternativepl
Using public relations in hospitals in Cracow.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Opole
6
Krakow
2
Sofia
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Glogow Malopolski
1
Starogard Gdański
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available