Jakość życia pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc.

master
dc.abstract.enChronic obstructive pulmonary disease is a respiratory disorder that adversely affects the quality of life of people who suffer from it. He is one of the most important problems of civilization diseases of the 21st century and is one of the main threats causing morbidity and mortality worldwide. It contributes to lowering the quality of life in the physical, social and environmental dimensions and psychological. The aim of the study was to assess the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. 67 patients were present in the Department of Lung Diseases at the Independent Public Health Care Center in Myślenice. The research tool was a questionnaire containing 13 questions, a CAT questionnaire, mMRC dyspnoea scale and the WHOQOL-BREF questionnaire. The analysis of the conducted study shows that the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease is reduced.pl
dc.abstract.plPrzewlekła obturacyjna choroba płuc jest schorzeniem układu oddechowego, które niekorzystnie wpływa na jakość życia osób, które na nie zapadają. Stanowi jeden z ważniejszych problemów chorób cywilizacyjnych XXI wieku i jest jednym z głównych zagrożeń powodujących zachorowalność i umieralność na całym świecie. Przyczynia się do obniżenia jakości życia w wymiarze fizycznym, społecznym, środowiskowym i psychologicznym. Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W badaniu wzięło udział 67 pacjentów przebywających na Oddziale Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 13 pytań, kwestionariusz CAT, skala duszności mMRC oraz kwestionariusz WHOQOL-BREF. Z analizy przeprowadzonego badania wynika, iż jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc jest obniżona.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.authorMucha, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.reviewerPierzchalski, Piotr - 133143 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:56:21Z
dc.date.available2020-07-27T16:56:21Z
dc.date.submitted2018-10-17pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-124331-165256pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228622
dc.languagepolpl
dc.subject.enquality of life, chronic obstructive pulmonary disease, CAT, mMRC, WHOQOL-BREFpl
dc.subject.pljakość życia, przewlekła obturacyjna choroba płuc, CAT, mMRC, WHOQOL-BREFpl
dc.titleJakość życia pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc.pl
dc.title.alternativeQuality of life patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Chronic obstructive pulmonary disease is a respiratory disorder that adversely affects the quality of life of people who suffer from it. He is one of the most important problems of civilization diseases of the 21st century and is one of the main threats causing morbidity and mortality worldwide. It contributes to lowering the quality of life in the physical, social and environmental dimensions and psychological. The aim of the study was to assess the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. 67 patients were present in the Department of Lung Diseases at the Independent Public Health Care Center in Myślenice. The research tool was a questionnaire containing 13 questions, a CAT questionnaire, mMRC dyspnoea scale and the WHOQOL-BREF questionnaire. The analysis of the conducted study shows that the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease is reduced.
dc.abstract.plpl
Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest schorzeniem układu oddechowego, które niekorzystnie wpływa na jakość życia osób, które na nie zapadają. Stanowi jeden z ważniejszych problemów chorób cywilizacyjnych XXI wieku i jest jednym z głównych zagrożeń powodujących zachorowalność i umieralność na całym świecie. Przyczynia się do obniżenia jakości życia w wymiarze fizycznym, społecznym, środowiskowym i psychologicznym. Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W badaniu wzięło udział 67 pacjentów przebywających na Oddziale Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 13 pytań, kwestionariusz CAT, skala duszności mMRC oraz kwestionariusz WHOQOL-BREF. Z analizy przeprowadzonego badania wynika, iż jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc jest obniżona.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.authorpl
Mucha, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.reviewerpl
Pierzchalski, Piotr - 133143
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:56:21Z
dc.date.available
2020-07-27T16:56:21Z
dc.date.submittedpl
2018-10-17
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-124331-165256
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228622
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
quality of life, chronic obstructive pulmonary disease, CAT, mMRC, WHOQOL-BREF
dc.subject.plpl
jakość życia, przewlekła obturacyjna choroba płuc, CAT, mMRC, WHOQOL-BREF
dc.titlepl
Jakość życia pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc.
dc.title.alternativepl
Quality of life patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
5
Glucholazy
3
Wroclaw
3
Deblin
2
Dublin
2
Myslenice
2
Prudnik
2
Bochnia
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available