"Pamięć robocza i cechy autystyczne w badaniach szachistów"

master
dc.abstract.enWorking memory is necessary for keeping and manipulating the informations in order to complete complex tasks such as thinking or learning and its impairment may result indifficulties in everyday functioning. Working memory deficits also affect functioning in peoplewith Autism Spectrum Disorder (Gilotty et al, 2002). The recents studies suggest that neurotypical people with higher autistic trait loads have similar cognitive deficits as people with Asperger Syndrome Disorder.The present study aims to investigate the working memory functioning in a special group of people - chess players, who are compared to the group of people who have never played chess before and also to investigate the relationship between working memory and autistic traits. Another purpose of this study is to investigate the relationship between chess playing and autistic traits. The participants are 30 adult chess players with a different level of expertise and 30 adult non-chess players. All respondents, irrespective of their group affiliation, are healthy people who do not have a diagnosis of autism spectrum disorder.The Rey-Osterrieth complex figure, Benton Visual Retention Test, three author’s working memory tasks and Autism Spectrum Quotient were used for research purposes.The analysis of the results of the conducted research shows that the hypothesis was partially confirmed, namely that people playing chess scored higher in working memory tests than people who do not play chess - this effect was obtained in the Sum of Numbers and List of Words tasks. No statistically significant differences were found in the remaining memory tests. When examining the positive relationship between the chess ranking and the functioning of working memory, the correlation analysis did not show any statistically significant relationships between the ELO ranking (the rating system that measures the relative strength of a player in chess) and any memory task. The analysis of the results concerning the negativerelationship between autistic features and working memory did not show a statisticallysignificant correlation. Further analysis of the relationship between autistic traits and working memory divided into groups of chess players and non-chess players also showed no statistically significant correlation with any of the tested memory tasks.pl
dc.abstract.plPamięć robocza jest niezbędna do utrzymywania informacji oraz manipulowania nimi w celu wykonywania skomplikowanych czynności takich jak: myślenie, rozumowanie, uczenie się, natomiast jej zaburzenie prowadzi do utrudnionego funkcjonowania w życiu codziennym. Deficyty pamięci roboczej powodują również problemy w funkcjonowaniu społecznym osóbz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Gilotty i in., 2002). Współczesne badania dotyczące jednostek z ogólnej populacji sugerują, iż osoby posiadające podwyższony poziom cech autystycznych wykazują się podobnymi deficytami poznawczymi, co osoby z zaburzeniem zespektrum autyzmu.Niniejsza praca ma na celu zbadanie funkcjonowania pamięci roboczej u szczególnej grupy osób - szachistów, porównując ich z jednostkami niegrającymi w szachy oraz zbadanie związku pomiędzy funkcjonowaniem pamięci roboczej, a poziomem cech autystycznych.Sprawdzono również, czy istnieje zależność pomiędzy grą w szachy, a cechami autystycznymi. Przebadano 30 dorosłych szachistów o różnym poziomie zaawansowania gry oraz 30 dorosłych nieumiejących grać w szachy. Wszyscy badani niezależnie od przynależności do grupy są osobami zdrowymi, nieposiadającymi diagnozy zaburzenia ze spektrum autyzmu.Do celów badawczych posłużono się Testem Figury Złożonej Reya-Osterrietha, Testem Pamięci Wzrokowej Bentona (wersja z rozpoznaniem) oraz trzema zadaniami autorskimi badającymi pamięć roboczą, a w celu określenia ilości cech autystycznych wykorzystano test Autism Spectrum Quotient (AQ).Analiza wyników przeprowadzonego badania wskazuje na częściowe potwierdzenie hipotezy, mianowicie, iż osoby grające w szachy posiadają lepszą pamięć roboczą niż osoby niegrające w szachy - efekt taki uzyskano w zadaniach Suma Cyfr i Lista Słów. W pozostałych testach pamięciowych nie wykazano istotnych statystycznie różnic. Badając pozytywny związek pomiędzy rankingiem szachowym, a funkcjonowaniem pamięci roboczej analiza korelacji nie wykazała istotnych statystycznie związków pomiędzy rankingiem ELO (metoda obliczania siły gry szachistów), a uzyskanymi wynikami w testach pamięciowych. Analiza wyników dotycząca negatywnego związku cech autystycznych z pamięcią roboczą nie wykazała istotnej statystycznie korelacji. Dalsza analiza związku cech autystycznych i pamięciroboczej w podziale na grupy szachistów i nie - szachistów także nie ujawniła istotnej statystycznie korelacji z żadnym testowanym zadaniem pamięciowym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBober-Płonka, Bogusława - 173342 pl
dc.contributor.authorŚwięch, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBober-Płonka, Bogusława - 173342 pl
dc.contributor.reviewerSolecki, Wojciechpl
dc.date.accessioned2022-09-14T21:36:49Z
dc.date.available2022-09-14T21:36:49Z
dc.date.submitted2022-09-14pl
dc.fieldofstudyneuropsychologia i neurokognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-158299-232409pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299377
dc.languagepolpl
dc.subject.enworking memory, autistic traits, chess, adultspl
dc.subject.plpamięć robocza, cechy autystyczne, szachy, osoby dorosłepl
dc.title"Pamięć robocza i cechy autystyczne w badaniach szachistów"pl
dc.title.alternative"Working memory and autistic traits in a study of chess players"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Working memory is necessary for keeping and manipulating the informations in order to complete complex tasks such as thinking or learning and its impairment may result indifficulties in everyday functioning. Working memory deficits also affect functioning in peoplewith Autism Spectrum Disorder (Gilotty et al, 2002). The recents studies suggest that neurotypical people with higher autistic trait loads have similar cognitive deficits as people with Asperger Syndrome Disorder.The present study aims to investigate the working memory functioning in a special group of people - chess players, who are compared to the group of people who have never played chess before and also to investigate the relationship between working memory and autistic traits. Another purpose of this study is to investigate the relationship between chess playing and autistic traits. The participants are 30 adult chess players with a different level of expertise and 30 adult non-chess players. All respondents, irrespective of their group affiliation, are healthy people who do not have a diagnosis of autism spectrum disorder.The Rey-Osterrieth complex figure, Benton Visual Retention Test, three author’s working memory tasks and Autism Spectrum Quotient were used for research purposes.The analysis of the results of the conducted research shows that the hypothesis was partially confirmed, namely that people playing chess scored higher in working memory tests than people who do not play chess - this effect was obtained in the Sum of Numbers and List of Words tasks. No statistically significant differences were found in the remaining memory tests. When examining the positive relationship between the chess ranking and the functioning of working memory, the correlation analysis did not show any statistically significant relationships between the ELO ranking (the rating system that measures the relative strength of a player in chess) and any memory task. The analysis of the results concerning the negativerelationship between autistic features and working memory did not show a statisticallysignificant correlation. Further analysis of the relationship between autistic traits and working memory divided into groups of chess players and non-chess players also showed no statistically significant correlation with any of the tested memory tasks.
dc.abstract.plpl
Pamięć robocza jest niezbędna do utrzymywania informacji oraz manipulowania nimi w celu wykonywania skomplikowanych czynności takich jak: myślenie, rozumowanie, uczenie się, natomiast jej zaburzenie prowadzi do utrudnionego funkcjonowania w życiu codziennym. Deficyty pamięci roboczej powodują również problemy w funkcjonowaniu społecznym osóbz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Gilotty i in., 2002). Współczesne badania dotyczące jednostek z ogólnej populacji sugerują, iż osoby posiadające podwyższony poziom cech autystycznych wykazują się podobnymi deficytami poznawczymi, co osoby z zaburzeniem zespektrum autyzmu.Niniejsza praca ma na celu zbadanie funkcjonowania pamięci roboczej u szczególnej grupy osób - szachistów, porównując ich z jednostkami niegrającymi w szachy oraz zbadanie związku pomiędzy funkcjonowaniem pamięci roboczej, a poziomem cech autystycznych.Sprawdzono również, czy istnieje zależność pomiędzy grą w szachy, a cechami autystycznymi. Przebadano 30 dorosłych szachistów o różnym poziomie zaawansowania gry oraz 30 dorosłych nieumiejących grać w szachy. Wszyscy badani niezależnie od przynależności do grupy są osobami zdrowymi, nieposiadającymi diagnozy zaburzenia ze spektrum autyzmu.Do celów badawczych posłużono się Testem Figury Złożonej Reya-Osterrietha, Testem Pamięci Wzrokowej Bentona (wersja z rozpoznaniem) oraz trzema zadaniami autorskimi badającymi pamięć roboczą, a w celu określenia ilości cech autystycznych wykorzystano test Autism Spectrum Quotient (AQ).Analiza wyników przeprowadzonego badania wskazuje na częściowe potwierdzenie hipotezy, mianowicie, iż osoby grające w szachy posiadają lepszą pamięć roboczą niż osoby niegrające w szachy - efekt taki uzyskano w zadaniach Suma Cyfr i Lista Słów. W pozostałych testach pamięciowych nie wykazano istotnych statystycznie różnic. Badając pozytywny związek pomiędzy rankingiem szachowym, a funkcjonowaniem pamięci roboczej analiza korelacji nie wykazała istotnych statystycznie związków pomiędzy rankingiem ELO (metoda obliczania siły gry szachistów), a uzyskanymi wynikami w testach pamięciowych. Analiza wyników dotycząca negatywnego związku cech autystycznych z pamięcią roboczą nie wykazała istotnej statystycznie korelacji. Dalsza analiza związku cech autystycznych i pamięciroboczej w podziale na grupy szachistów i nie - szachistów także nie ujawniła istotnej statystycznie korelacji z żadnym testowanym zadaniem pamięciowym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bober-Płonka, Bogusława - 173342
dc.contributor.authorpl
Święch, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bober-Płonka, Bogusława - 173342
dc.contributor.reviewerpl
Solecki, Wojciech
dc.date.accessioned
2022-09-14T21:36:49Z
dc.date.available
2022-09-14T21:36:49Z
dc.date.submittedpl
2022-09-14
dc.fieldofstudypl
neuropsychologia i neurokognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-158299-232409
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299377
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
working memory, autistic traits, chess, adults
dc.subject.plpl
pamięć robocza, cechy autystyczne, szachy, osoby dorosłe
dc.titlepl
"Pamięć robocza i cechy autystyczne w badaniach szachistów"
dc.title.alternativepl
"Working memory and autistic traits in a study of chess players"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
43
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
5
Wroclaw
4
Mszana Dolna
2
Rzeszów
2
Szczecin
2
Florynka
1
Gdansk
1
Jelenia Góra
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections