Implikacje technologii cyfrowych i influencer marketingu dla kreowania i budowy marki w sektorze dóbr luksusowych

master
dc.abstract.enThe aim of this master’s thesis is to conduct an in-depth analysis of the impact of digital technologies and influencer marketing on creating and building a brand in the luxury goods sector. The paper deals with the subject of how these elements affect the process of building a luxury brand. Also, it was analyzed which digital technologies have a significant impact on building luxury brand awareness, as well as what are the key benefits and potential risks associated with the usage of digital technologies and influencer marketing. In addition, the study focused on the role of influencers and the impact of their opinions and recommendations on the purchasing decisions of consumers in the luxury goods sector. The analysis was carried out among social media users, who are interested in the luxury goods sector on the example of the Dior brand. The results of the study led to the conclusion that digital technologies and influencer marketing play a key role in building recognition, visibility, and an authentic image of a luxury brand. Undoubtedly, the proper use of these tools can bring a competitive advantage to luxury brands, but it requires, above all, effective management.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest przeprowadzenie dogłębnej analizy dotyczącej wpływu technologii cyfrowych i influencer marketingu dla kreowania i budowy marki w sektorze dóbr luksusowych. W pracy podjęto tematykę dotyczącą sposobu, w jaki elementy te wpływają na proces budowy marki luksusowej. Ponadto przeanalizowano, które technologie cyfrowe mają znaczący wpływ na budowanie świadomości marki luksusowej, a także jakie są kluczowe korzyści i potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych i influencer marketingu. Dodatkowo, badanie skupiło się na roli influencerów oraz wpływie ich opinii i rekomendacji na decyzje zakupowe konsumentów w sektorze dóbr luksusowych. Analiza została przeprowadzona wśród użytkowników mediów społecznościowych zainteresowanych sektorem dóbr luksusowych na przykładzie marki Dior. Rezultaty badania umożliwiły opracowanie wniosku, iż technologie cyfrowe i influencer marketing odgrywają kluczową rolę w budowaniu rozpoznawalności, widoczności oraz autentycznego wizerunku marki luksusowej. Niezaprzeczalnie właściwie wykorzystanie tych narzędzi może przynieść konkurencyjną przewagę markom luksusowym, jednak wymaga to przede wszystkim skutecznego zarządzania.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorGniadek, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:35:10Z
dc.date.available2023-07-05T21:35:10Z
dc.date.submitted2023-07-05pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-164259-306058pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314186
dc.languagepolpl
dc.subject.eninfluencer marketing – luxury brand – digital technologiespl
dc.subject.plinfluencer marketing - marka luksusowa - technologie cyfrowepl
dc.titleImplikacje technologii cyfrowych i influencer marketingu dla kreowania i budowy marki w sektorze dóbr luksusowychpl
dc.title.alternativeImplications of digital technologies and influencer marketing on creating and building a brand in the luxury goods sectorpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master’s thesis is to conduct an in-depth analysis of the impact of digital technologies and influencer marketing on creating and building a brand in the luxury goods sector. The paper deals with the subject of how these elements affect the process of building a luxury brand. Also, it was analyzed which digital technologies have a significant impact on building luxury brand awareness, as well as what are the key benefits and potential risks associated with the usage of digital technologies and influencer marketing. In addition, the study focused on the role of influencers and the impact of their opinions and recommendations on the purchasing decisions of consumers in the luxury goods sector. The analysis was carried out among social media users, who are interested in the luxury goods sector on the example of the Dior brand. The results of the study led to the conclusion that digital technologies and influencer marketing play a key role in building recognition, visibility, and an authentic image of a luxury brand. Undoubtedly, the proper use of these tools can bring a competitive advantage to luxury brands, but it requires, above all, effective management.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przeprowadzenie dogłębnej analizy dotyczącej wpływu technologii cyfrowych i influencer marketingu dla kreowania i budowy marki w sektorze dóbr luksusowych. W pracy podjęto tematykę dotyczącą sposobu, w jaki elementy te wpływają na proces budowy marki luksusowej. Ponadto przeanalizowano, które technologie cyfrowe mają znaczący wpływ na budowanie świadomości marki luksusowej, a także jakie są kluczowe korzyści i potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych i influencer marketingu. Dodatkowo, badanie skupiło się na roli influencerów oraz wpływie ich opinii i rekomendacji na decyzje zakupowe konsumentów w sektorze dóbr luksusowych. Analiza została przeprowadzona wśród użytkowników mediów społecznościowych zainteresowanych sektorem dóbr luksusowych na przykładzie marki Dior. Rezultaty badania umożliwiły opracowanie wniosku, iż technologie cyfrowe i influencer marketing odgrywają kluczową rolę w budowaniu rozpoznawalności, widoczności oraz autentycznego wizerunku marki luksusowej. Niezaprzeczalnie właściwie wykorzystanie tych narzędzi może przynieść konkurencyjną przewagę markom luksusowym, jednak wymaga to przede wszystkim skutecznego zarządzania.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Gniadek, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:35:10Z
dc.date.available
2023-07-05T21:35:10Z
dc.date.submittedpl
2023-07-05
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-164259-306058
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314186
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
influencer marketing – luxury brand – digital technologies
dc.subject.plpl
influencer marketing - marka luksusowa - technologie cyfrowe
dc.titlepl
Implikacje technologii cyfrowych i influencer marketingu dla kreowania i budowy marki w sektorze dóbr luksusowych
dc.title.alternativepl
Implications of digital technologies and influencer marketing on creating and building a brand in the luxury goods sector
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Jasło
1
Malbork
1
Ostróda
1
Tychy
1
Zerkow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections