"Uchwały" nieistniejące kolegialnych organów spółek kapitałowych

master
dc.abstract.enThis paper concerns the non-existent "resolutions" of bodies capital of commercial companies. Category of such acts has not been awarded on the basis of the Code of Commercial Companies, but consequently, from the time of validity of Commercial Code, it is approved by jurisdiction and doctrine. Non-existent "resolution" cannot be recognized as a legal action, so it cannot be also canceled by court. Because of that, the only way to eliminate such acts from the world of legal acts is using the action to establish from art. 189 of Code of Civil Procedure. In this thesis the topic of non-existent "resolution" was examined in the light of normative, logical and systemic arguments. The author tried to define defective area which can qualifie the action as non-existent "resolution". Moreover, de lege ferenda conclusions were formulated in that thesis.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy "uchwał" nieistniejących organów kapitałowych spółek handlowych. Kategoria takich aktów nie została wyróżniona na gruncie kodeksu spółek handlowych, jednak konsekwentnie od czasów obowiązywania Kodeksu Handlowego jest podtrzymywana tak przez doktrynę jak i orzecznictwo. "Uchwała" nieistniejąca z uwagi na niespełnienie podstawowych kryteriów uznania ją za czynność prawną nie może podlegać procedurze unieważnienia, stąd też odpowiednim narzędziem do wyeliminowania jej z obrotu prawnego jest powództwo z art. 189 k.p.c. W przedmiotowej pracy tematyka "uchwał" nieistniejących została rozpatrzona z uwzględnieniem argumentów normatywnych, logicznych i systemowych. W pracy została przez autorkę podjęta próba zdefiniowania obszaru wadliwości kwalifikującej dane działanie jako "uchwałę" nieistniejącą. Ponadto, sformułowano postulaty de lege ferenda odnoszące się do tematu pracy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.contributor.authorMaciejewska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSpyra, Marcin - 132022 pl
dc.contributor.reviewerPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:42:47Z
dc.date.available2020-07-25T03:42:47Z
dc.date.submitted2014-09-17pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-90028-111412pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198320
dc.languagepolpl
dc.subject.ennon-existent resolution, shareholders meeting, action to establish, legal action, resolutionpl
dc.subject.pluchwała nieistniejąca, zgromadzenie, powództwo o ustalenie, czynność prawna, uchwałapl
dc.title"Uchwały" nieistniejące kolegialnych organów spółek kapitałowychpl
dc.title.alternativeNon-existing resolutions of the bodies of capital companiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper concerns the non-existent "resolutions" of bodies capital of commercial companies. Category of such acts has not been awarded on the basis of the Code of Commercial Companies, but consequently, from the time of validity of Commercial Code, it is approved by jurisdiction and doctrine. Non-existent "resolution" cannot be recognized as a legal action, so it cannot be also canceled by court. Because of that, the only way to eliminate such acts from the world of legal acts is using the action to establish from art. 189 of Code of Civil Procedure. In this thesis the topic of non-existent "resolution" was examined in the light of normative, logical and systemic arguments. The author tried to define defective area which can qualifie the action as non-existent "resolution". Moreover, de lege ferenda conclusions were formulated in that thesis.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy "uchwał" nieistniejących organów kapitałowych spółek handlowych. Kategoria takich aktów nie została wyróżniona na gruncie kodeksu spółek handlowych, jednak konsekwentnie od czasów obowiązywania Kodeksu Handlowego jest podtrzymywana tak przez doktrynę jak i orzecznictwo. "Uchwała" nieistniejąca z uwagi na niespełnienie podstawowych kryteriów uznania ją za czynność prawną nie może podlegać procedurze unieważnienia, stąd też odpowiednim narzędziem do wyeliminowania jej z obrotu prawnego jest powództwo z art. 189 k.p.c. W przedmiotowej pracy tematyka "uchwał" nieistniejących została rozpatrzona z uwzględnieniem argumentów normatywnych, logicznych i systemowych. W pracy została przez autorkę podjęta próba zdefiniowania obszaru wadliwości kwalifikującej dane działanie jako "uchwałę" nieistniejącą. Ponadto, sformułowano postulaty de lege ferenda odnoszące się do tematu pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.contributor.authorpl
Maciejewska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Spyra, Marcin - 132022
dc.contributor.reviewerpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:42:47Z
dc.date.available
2020-07-25T03:42:47Z
dc.date.submittedpl
2014-09-17
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-90028-111412
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198320
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
non-existent resolution, shareholders meeting, action to establish, legal action, resolution
dc.subject.plpl
uchwała nieistniejąca, zgromadzenie, powództwo o ustalenie, czynność prawna, uchwała
dc.titlepl
"Uchwały" nieistniejące kolegialnych organów spółek kapitałowych
dc.title.alternativepl
Non-existing resolutions of the bodies of capital companies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Chandler
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
Dublin
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available