Problemy zdrowotne chorego zakażonego Clostridium Difficile - studium przypadku.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: During last years it has been written down massive growth of bacillus Clostridium Difficile in hospital environment which is responsible for revolt of hospital infection. Purpose of work: The presentation of healthy problems of ill patient who is infected by Clostridium Difficile and the plan of nursing protection diffusing hospital rules which influence on prevention of spreading hospital infection. Material and metod: The research was included patient who was infected by Clostridium Difficile. In graduate work was taken advantage method of study of individual case . Results: Many cherishing problems were researched at ill patient. The main problems were dysentery which were given off in result of reaction of organism on bacterial toxins, risk of pronouncement of drainage cause dysentery, risk of displacement of infection from patient to family and medical staff. Conclusions: The taken actions have prevented adverse repercussions of Clostridium difficile and they have stopped spreading further infection which was caused by pathogen.pl
dc.abstract.plWstęp: W ciągu ostatnich lat w środowisku szpitalnym odnotowano masywny wzrost laseczek Clostridium Difficile, które są odpowiedzialne za powstanie zakażenia szpitalnego.Cel pracy: Przedstawienie problemów zdrowotnych chorego zakażonego Clostridium Difficile oraz planu opieki pielęgniarskiej z wykorzystaniem zasad mających wpływ na zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych.Materiał i metoda: Badaniem objęto pacjenta zakażonego Clostridium Difficile. W pracy wykorzystano metodę indywidualnego studium przypadku.Wyniki: U chorego badanego rozpoznano wiele problemów pielęgnacyjnych. Głównymi problemami były biegunka w wyniku reakcji organizmu na wydzielane toksyny bakteryjne, ryzyko wystąpienia odwodnienia spowodowane biegunką, ryzyko przeniesienia zakażenia z pacjenta na rodzinę, personel medyczny.Wnioski: Podjęte działania zapobiegły niekorzystnym następstwom Clostridium Difficile i dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia wywołanego alert patogenem.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.authorPolus, Grażynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.reviewerGawor, Anna - 129472 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:35:52Z
dc.date.available2020-07-25T06:35:52Z
dc.date.submitted2015-02-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-93146-177246pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201033
dc.languagepolpl
dc.subject.enClostridium Difficile, hospital infection, preventive maintenancepl
dc.subject.plClostridium Difficile, zakażenie szpitalne, profilaktykapl
dc.titleProblemy zdrowotne chorego zakażonego Clostridium Difficile - studium przypadku.pl
dc.title.alternativeHealth problems in patient infected with Clostridium Difficile – case reportpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: During last years it has been written down massive growth of bacillus Clostridium Difficile in hospital environment which is responsible for revolt of hospital infection. Purpose of work: The presentation of healthy problems of ill patient who is infected by Clostridium Difficile and the plan of nursing protection diffusing hospital rules which influence on prevention of spreading hospital infection. Material and metod: The research was included patient who was infected by Clostridium Difficile. In graduate work was taken advantage method of study of individual case . Results: Many cherishing problems were researched at ill patient. The main problems were dysentery which were given off in result of reaction of organism on bacterial toxins, risk of pronouncement of drainage cause dysentery, risk of displacement of infection from patient to family and medical staff. Conclusions: The taken actions have prevented adverse repercussions of Clostridium difficile and they have stopped spreading further infection which was caused by pathogen.
dc.abstract.plpl
Wstęp: W ciągu ostatnich lat w środowisku szpitalnym odnotowano masywny wzrost laseczek Clostridium Difficile, które są odpowiedzialne za powstanie zakażenia szpitalnego.Cel pracy: Przedstawienie problemów zdrowotnych chorego zakażonego Clostridium Difficile oraz planu opieki pielęgniarskiej z wykorzystaniem zasad mających wpływ na zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych.Materiał i metoda: Badaniem objęto pacjenta zakażonego Clostridium Difficile. W pracy wykorzystano metodę indywidualnego studium przypadku.Wyniki: U chorego badanego rozpoznano wiele problemów pielęgnacyjnych. Głównymi problemami były biegunka w wyniku reakcji organizmu na wydzielane toksyny bakteryjne, ryzyko wystąpienia odwodnienia spowodowane biegunką, ryzyko przeniesienia zakażenia z pacjenta na rodzinę, personel medyczny.Wnioski: Podjęte działania zapobiegły niekorzystnym następstwom Clostridium Difficile i dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia wywołanego alert patogenem.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.authorpl
Polus, Grażyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.reviewerpl
Gawor, Anna - 129472
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:35:52Z
dc.date.available
2020-07-25T06:35:52Z
dc.date.submittedpl
2015-02-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-93146-177246
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201033
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Clostridium Difficile, hospital infection, preventive maintenance
dc.subject.plpl
Clostridium Difficile, zakażenie szpitalne, profilaktyka
dc.titlepl
Problemy zdrowotne chorego zakażonego Clostridium Difficile - studium przypadku.
dc.title.alternativepl
Health problems in patient infected with Clostridium Difficile – case report
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
144
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Krakow
20
Gdansk
6
Poznan
6
Wroclaw
6
Nowy Sącz
5
Sucha Beskidzka
4
Dubiecko
3
Katowice
3
Kielce
3

No access

No Thumbnail Available