Outsourcing jako koncepcja zarządzania

master
dc.abstract.enThe work is devoted to the importance of outsourcing as a management concept. It consists of four chapters, introduction, conclusion, research surveys and bibliography. With the help of the first chapter you can learn about theoretical concepts of outsourcing as management tools. This chapter presents the genesis, history, main concepts and types of outsourcing. The second chapter presents the practical application of outsourcing. Areas and goals of outsourcing are described and the benefits and risks of outsourcing are analyzed. The third chapter is devoted to examples of the use of outsourcing as a management concept in the field of IT and Customer Services. It presents both successful and unsuccessful examples of outsourcing and characterized the determinants of the success of an outsourcing company in management. The last, fourth chapter discusses the analysis of outsourcing research on the example of the Krakow IT outsourcing industry and Customer Services. The main research methods in the enterprise were also analyzed, consumer satisfaction of services provided by outsourcing companies was examined, research results and their analysis were presented, and the impact of outsourcing on longterm relationships in the outsourcer-business-consumer triad was discussed.pl
dc.abstract.plPraca jest poświęcona znaczeniu outsourcingu jako koncepcji zarządzania. Składa się ona z czterech rozdziałów, wstępu, zakończenia, ankiet badawczych oraz bibliografii. Za pomocą pierwszego rozdziału można dowiedzieć się o teoretycznych koncepcjach outsourcingu jako narzędziach zarządzania. W rozdziale tym zaprezentowano genezę, historię, główne pojęcia i rodzaje outsourcingu. W drugim rozdziale przedstawiono praktyczne zastosowanie outsourcingu. Opisano obszary i cele zastosowania outsourcingu oraz przeanalizowano korzyści i zagrożenia wynikające z outsourcingu. Trzeci rozdział został poświęcony przykładom zastosowania outsourcingu jako koncepcji zarządzania w dziedzinie IT i Customer Services. Przedstawiono w nim zarówno skuteczne, jak i nieudane przykłady stosowania outsourcingu oraz charakteryzowano determinanty sukcesu firmy stosującej outsourcing w zarządzaniu. W ostatnim, czwartym rozdziale, omówiono analizę badania outsourcingu na przykładzie krakowskiej branży outsourcingu IT oraz Customer Services. Przeanalizowano również główne metody badań w przedsiębiorstwie, przebadano satysfakcję konsumentów usług dostarczanych przez firmy outsourcingowe, przedstawiono wyniki badań i ich analizę oraz omówiono wpływ outsourcingu na długoterminowe stosunki w triadzie outsourcer-business-consumer.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorMuzychko, Olhapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:45:09Z
dc.date.available2020-07-27T22:45:09Z
dc.date.submitted2019-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-131121-241933pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233972
dc.languagepolpl
dc.subject.enCustomer service – IT – Outsourcing - Managementpl
dc.subject.plCustomer service – IT – Outsourcing - Zarządzaniepl
dc.titleOutsourcing jako koncepcja zarządzaniapl
dc.title.alternativeOutsourcing as a concept of managementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is devoted to the importance of outsourcing as a management concept. It consists of four chapters, introduction, conclusion, research surveys and bibliography. With the help of the first chapter you can learn about theoretical concepts of outsourcing as management tools. This chapter presents the genesis, history, main concepts and types of outsourcing. The second chapter presents the practical application of outsourcing. Areas and goals of outsourcing are described and the benefits and risks of outsourcing are analyzed. The third chapter is devoted to examples of the use of outsourcing as a management concept in the field of IT and Customer Services. It presents both successful and unsuccessful examples of outsourcing and characterized the determinants of the success of an outsourcing company in management. The last, fourth chapter discusses the analysis of outsourcing research on the example of the Krakow IT outsourcing industry and Customer Services. The main research methods in the enterprise were also analyzed, consumer satisfaction of services provided by outsourcing companies was examined, research results and their analysis were presented, and the impact of outsourcing on longterm relationships in the outsourcer-business-consumer triad was discussed.
dc.abstract.plpl
Praca jest poświęcona znaczeniu outsourcingu jako koncepcji zarządzania. Składa się ona z czterech rozdziałów, wstępu, zakończenia, ankiet badawczych oraz bibliografii. Za pomocą pierwszego rozdziału można dowiedzieć się o teoretycznych koncepcjach outsourcingu jako narzędziach zarządzania. W rozdziale tym zaprezentowano genezę, historię, główne pojęcia i rodzaje outsourcingu. W drugim rozdziale przedstawiono praktyczne zastosowanie outsourcingu. Opisano obszary i cele zastosowania outsourcingu oraz przeanalizowano korzyści i zagrożenia wynikające z outsourcingu. Trzeci rozdział został poświęcony przykładom zastosowania outsourcingu jako koncepcji zarządzania w dziedzinie IT i Customer Services. Przedstawiono w nim zarówno skuteczne, jak i nieudane przykłady stosowania outsourcingu oraz charakteryzowano determinanty sukcesu firmy stosującej outsourcing w zarządzaniu. W ostatnim, czwartym rozdziale, omówiono analizę badania outsourcingu na przykładzie krakowskiej branży outsourcingu IT oraz Customer Services. Przeanalizowano również główne metody badań w przedsiębiorstwie, przebadano satysfakcję konsumentów usług dostarczanych przez firmy outsourcingowe, przedstawiono wyniki badań i ich analizę oraz omówiono wpływ outsourcingu na długoterminowe stosunki w triadzie outsourcer-business-consumer.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Muzychko, Olha
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:45:09Z
dc.date.available
2020-07-27T22:45:09Z
dc.date.submittedpl
2019-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-131121-241933
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233972
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Customer service – IT – Outsourcing - Management
dc.subject.plpl
Customer service – IT – Outsourcing - Zarządzanie
dc.titlepl
Outsourcing jako koncepcja zarządzania
dc.title.alternativepl
Outsourcing as a concept of management
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
118
Views per month
Views per city
Krakow
18
Warsaw
15
Lodz
11
Wroclaw
8
Skierniewice
7
Gmina Piątek
5
Pila
4
Częstochowa
3
Gdansk
3
Glubczyce
3

No access

No Thumbnail Available