Stan odżywienia pacjentów leczonych chirurgicznie w oddziale urologicznym.

master
dc.abstract.enAdmission. Nutritional status is one of the criteria for the patient's qualification for planned surgery, as it affects his overall condition in the perioperative period. The research allowed to show the existing problem of abnormal nutrition of patients with urological diseases, and pay more attention to improving and fighting ill nutrition, improving their quality of life, improving care and treatment of patients during their stay in the hospital, as well as minimizing the negative consequences and risk of complications resulting from disorders of the body.Aim. The aim of the study was to assess the nutritional status of patients treated surgically in the urological ward.Material and methods. The study involved 100 patients qualified for surgery at the Urology Clinic of the University Hospital in Krakow. The method of patient documentation analysis, observation and diagnostic survey, the results of laboratory tests, among others, was used to conduct own research. blood group, albumin, protein,% lymphocytes, leukocytes, NRS scale sheet 2002, mathematical formulas for the calculation of BMI, CLL.Results. According to the BMI index, the largest part of the respondents (41%) was classified as overweight. Most patients (32%) were diagnosed with malignant bladder cancer, and the most common procedure - radical cystectomy. Most of the respondents (65%) did not experience postoperative complications. According to the NRS scale, a slight risk of malnutrition was observed in 41% of respondents, the average risk was 25% of respondents, and 24% of patients had no risk of malnutrition.Conclusions. Patients of urological wards are exposed to malnutrition and the associated risk of developing complications. The majority of patients undergoing surgery have an abnormal body weight according to the BMI classification. Constant and regular monitoring of the nutritional status of each hospitalized person is very important.pl
dc.abstract.plWstęp. Stan odżywienia stanowi jedno z kryteriów kwalifikacji pacjenta do planowanego zabiegu operacyjnego, gdyż wpływa na jego ogólny stan w okresie okołooperacyjnym. Badania pozwoliły ukazać istniejący problem nieprawidłowego odżywienia pacjentów ze schorzeniami urologicznymi, a także zwrócić większą uwagę na poprawę i walkę ze złym odżywieniem chorych, poprawę jakości ich życia, usprawnienie opieki oraz leczenia pacjenta w trakcie jego pobytu w szpitalu, a także zminimalizowanie negatywnych konsekwencji i ryzyka wystąpienia powikłań wynikających z zaburzeń stanu organizmu.Cel. Celem pracy była ocena stanu odżywienia chorych leczonych chirurgicznie w oddziale urologicznym.Materiał i metody. Badaniem objęto 100 chorych zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego w Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.Do przeprowadzenia badań własnych wykorzystano metodę analizy dokumentacji pacjentów, obserwację i sondaż diagnostyczny, wyniki badań laboratoryjnych m.in. grupa krwi, albuminy, białko, % limfocytów, leukocyty, arkusz skali NRS 2002, wzory matematyczne na obliczenie: BMI, CLL.Wyniki. Według wskaźnika BMI największa część badanych osób (41%) została sklasyfikowana jako osoby z nadwagą. Najwięcej pacjentów (32% osób) było z rozpoznaniem nowotworu złośliwego pęcherza moczowego, a najczęstszym wykonywanym zabiegiem – cystektomia radykalna. Większość badanych (65%) nie doświadczyła powikłań pooperacyjnych. Według skali NRS lekkie ryzyko niedożywienia dotyczyło 41% badanych osób, średnie ryzyko 25% respondentów, a u 24% chorych stwierdzono brak ryzyka niedożywienia.Wnioski. Pacjenci oddziałów urologicznych są narażeni na niedożywienie i związane z tym ryzyko rozwoju powikłań. Większość chorych operowanych odznacza się nieprawidłową masą ciała wg klasyfikacji BMI. Bardzo ważne jest stałe i regularne monitorowanie stanu odżywienia każdego hospitalizowanego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.authorNaglak, Angelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.reviewerCzupryna, Antoni - 129129 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:56:29Z
dc.date.available2020-07-27T16:56:29Z
dc.date.submitted2018-07-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-124333-229983pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228624
dc.languagepolpl
dc.subject.ennutritional status, malnutrition, surgical treatment, urologypl
dc.subject.plstan odżywienia, niedożywienie, leczenie chirurgiczne, urologiapl
dc.titleStan odżywienia pacjentów leczonych chirurgicznie w oddziale urologicznym.pl
dc.title.alternativeNutritional status of patients treated surgically in the urology ward.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Admission. Nutritional status is one of the criteria for the patient's qualification for planned surgery, as it affects his overall condition in the perioperative period. The research allowed to show the existing problem of abnormal nutrition of patients with urological diseases, and pay more attention to improving and fighting ill nutrition, improving their quality of life, improving care and treatment of patients during their stay in the hospital, as well as minimizing the negative consequences and risk of complications resulting from disorders of the body.Aim. The aim of the study was to assess the nutritional status of patients treated surgically in the urological ward.Material and methods. The study involved 100 patients qualified for surgery at the Urology Clinic of the University Hospital in Krakow. The method of patient documentation analysis, observation and diagnostic survey, the results of laboratory tests, among others, was used to conduct own research. blood group, albumin, protein,% lymphocytes, leukocytes, NRS scale sheet 2002, mathematical formulas for the calculation of BMI, CLL.Results. According to the BMI index, the largest part of the respondents (41%) was classified as overweight. Most patients (32%) were diagnosed with malignant bladder cancer, and the most common procedure - radical cystectomy. Most of the respondents (65%) did not experience postoperative complications. According to the NRS scale, a slight risk of malnutrition was observed in 41% of respondents, the average risk was 25% of respondents, and 24% of patients had no risk of malnutrition.Conclusions. Patients of urological wards are exposed to malnutrition and the associated risk of developing complications. The majority of patients undergoing surgery have an abnormal body weight according to the BMI classification. Constant and regular monitoring of the nutritional status of each hospitalized person is very important.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Stan odżywienia stanowi jedno z kryteriów kwalifikacji pacjenta do planowanego zabiegu operacyjnego, gdyż wpływa na jego ogólny stan w okresie okołooperacyjnym. Badania pozwoliły ukazać istniejący problem nieprawidłowego odżywienia pacjentów ze schorzeniami urologicznymi, a także zwrócić większą uwagę na poprawę i walkę ze złym odżywieniem chorych, poprawę jakości ich życia, usprawnienie opieki oraz leczenia pacjenta w trakcie jego pobytu w szpitalu, a także zminimalizowanie negatywnych konsekwencji i ryzyka wystąpienia powikłań wynikających z zaburzeń stanu organizmu.Cel. Celem pracy była ocena stanu odżywienia chorych leczonych chirurgicznie w oddziale urologicznym.Materiał i metody. Badaniem objęto 100 chorych zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego w Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.Do przeprowadzenia badań własnych wykorzystano metodę analizy dokumentacji pacjentów, obserwację i sondaż diagnostyczny, wyniki badań laboratoryjnych m.in. grupa krwi, albuminy, białko, % limfocytów, leukocyty, arkusz skali NRS 2002, wzory matematyczne na obliczenie: BMI, CLL.Wyniki. Według wskaźnika BMI największa część badanych osób (41%) została sklasyfikowana jako osoby z nadwagą. Najwięcej pacjentów (32% osób) było z rozpoznaniem nowotworu złośliwego pęcherza moczowego, a najczęstszym wykonywanym zabiegiem – cystektomia radykalna. Większość badanych (65%) nie doświadczyła powikłań pooperacyjnych. Według skali NRS lekkie ryzyko niedożywienia dotyczyło 41% badanych osób, średnie ryzyko 25% respondentów, a u 24% chorych stwierdzono brak ryzyka niedożywienia.Wnioski. Pacjenci oddziałów urologicznych są narażeni na niedożywienie i związane z tym ryzyko rozwoju powikłań. Większość chorych operowanych odznacza się nieprawidłową masą ciała wg klasyfikacji BMI. Bardzo ważne jest stałe i regularne monitorowanie stanu odżywienia każdego hospitalizowanego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.authorpl
Naglak, Angelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.reviewerpl
Czupryna, Antoni - 129129
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:56:29Z
dc.date.available
2020-07-27T16:56:29Z
dc.date.submittedpl
2018-07-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-124333-229983
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228624
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nutritional status, malnutrition, surgical treatment, urology
dc.subject.plpl
stan odżywienia, niedożywienie, leczenie chirurgiczne, urologia
dc.titlepl
Stan odżywienia pacjentów leczonych chirurgicznie w oddziale urologicznym.
dc.title.alternativepl
Nutritional status of patients treated surgically in the urology ward.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Bühl
1
Gdynia
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available