Możliwości rozwojowe Leżajska a turystyka kulturowa

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the study is to analyze influence cultural tourism over development opportunities in Lezajsk. The main focus was on showing development opportunities Lezajsk by the yearly arrival of Jews to the grave of the religious leader. The authoress done a short characteristic of Lezajsk and the history of the Jewish community that lived in Leżajsk for several centuries. The study presents characteristics tourism development of the study area and discribes the tourist traffic at the airport in Jasionka, which is crowded by a lot of pilgrims of Jews in March. The thesis also includes a description of the influence of local government on the development of tourism on the example Lizhensk and Kandersteg. The authoress developed issues by using many test methods including own researches.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy wpływu turystyki kulturowej na możliwości rozwojowe Leżajska. Skupiono się głównie na ukazaniu możliwości rozwojowych Leżajska, poprzez coroczny przyjazd Żydów do grobu cadyka. Autorka dokonała krótkiej charakterystyki Leżajska oraz dziejów społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała Leżajsk przez kilka wieków. W pracy scharakteryzowano zagospodarowanie turystyczne badanego obszaru oraz omówiono ruch turystyczny na lotnisku w Jasionce, które jest obciążone licznymi pielgrzymkami Żydów w marcu. Praca zawiera również opis wpływu samorządu lokalnego na rozwój turystyki na przykładzie Leżajska i Kandersteg. Autorka opracowując zagadnienia wykorzystała liczne metody badawcze, w tym badania własne.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorWięcław-Michniewska, Joanna - 132633 pl
dc.contributor.authorKoprek, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerWięcław-Michniewska, Joanna - 132633 pl
dc.contributor.reviewerSołjan, Izabela - 131994 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:49:33Z
dc.date.available2020-07-27T00:49:33Z
dc.date.submitted2016-09-21pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-108072-176160pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214306
dc.languagepolpl
dc.subject.enLezajsk, local development, cultural tourismpl
dc.subject.plLeżajsk, Żydzi, rozwój lokalny, turystyka kulturowapl
dc.titleMożliwości rozwojowe Leżajska a turystyka kulturowapl
dc.title.alternativeDevelopment opportunities in Lezajsk town versus cultural tourismpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to analyze influence cultural tourism over development opportunities in Lezajsk. The main focus was on showing development opportunities Lezajsk by the yearly arrival of Jews to the grave of the religious leader. The authoress done a short characteristic of Lezajsk and the history of the Jewish community that lived in Leżajsk for several centuries. The study presents characteristics tourism development of the study area and discribes the tourist traffic at the airport in Jasionka, which is crowded by a lot of pilgrims of Jews in March. The thesis also includes a description of the influence of local government on the development of tourism on the example Lizhensk and Kandersteg. The authoress developed issues by using many test methods including own researches.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy wpływu turystyki kulturowej na możliwości rozwojowe Leżajska. Skupiono się głównie na ukazaniu możliwości rozwojowych Leżajska, poprzez coroczny przyjazd Żydów do grobu cadyka. Autorka dokonała krótkiej charakterystyki Leżajska oraz dziejów społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała Leżajsk przez kilka wieków. W pracy scharakteryzowano zagospodarowanie turystyczne badanego obszaru oraz omówiono ruch turystyczny na lotnisku w Jasionce, które jest obciążone licznymi pielgrzymkami Żydów w marcu. Praca zawiera również opis wpływu samorządu lokalnego na rozwój turystyki na przykładzie Leżajska i Kandersteg. Autorka opracowując zagadnienia wykorzystała liczne metody badawcze, w tym badania własne.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Więcław-Michniewska, Joanna - 132633
dc.contributor.authorpl
Koprek, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Więcław-Michniewska, Joanna - 132633
dc.contributor.reviewerpl
Sołjan, Izabela - 131994
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:49:33Z
dc.date.available
2020-07-27T00:49:33Z
dc.date.submittedpl
2016-09-21
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-108072-176160
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214306
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Lezajsk, local development, cultural tourism
dc.subject.plpl
Leżajsk, Żydzi, rozwój lokalny, turystyka kulturowa
dc.titlepl
Możliwości rozwojowe Leżajska a turystyka kulturowa
dc.title.alternativepl
Development opportunities in Lezajsk town versus cultural tourism
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Sokołów Małopolski
4
Ruda Śląska
3
Wroclaw
3
Krakow
2
Dublin
1
Zlocieniec
1

No access

No Thumbnail Available