Controlling the Past, Present and Future: Uses of History in Polish Education and Society

master
dc.abstract.enPoland’s PiS (Law and Justice) party, elected in 2015, currently have an overall majority in the Polish parliament (the first political party to have such a majority since democratic transition in 1989). Since coming to power, they have introduced a so-called ‘historical policy’ program, one aspect of which has been to reform history education in schools. Curricula have been rewritten (the new primary school curriculum was introduced in 2016, while secondary school teachers will start teaching from the new curriculum in September 2018), and all students will now study one set history program until they leave school; previously there were other options for high school students who chose not to specialise in history. In addition to this, certain historical narratives associated with Polish national heroism and victimhood are increasingly appearing in political rhetoric, and the government is also promoting new national heroes, particularly the so-called ‘Cursed Soldiers’ (anti-communist underground fighters during World War II who continued to fight against the Polish communist authorities after 1945). The reasons why these narratives and figures are favoured seem to be related to a desire to build a stronger sense of national identity in Polish society, and such aims are also evident in an increased focus on Polish heroism and victimhood in the new history curriculum for secondary schools. I interviewed twelve secondary school history teachers to find out how they perceived the changes and the government’s motivations. I also asked them about their approaches and priorities in their teaching, and their views on teaching national identity and patriotism through history education. With these questions, I hoped to find out more about the potential impact on Polish society of the curriculum changes and the government’s use of historical narratives. My research suggests that the curriculum changes could potentially have a significant impact on Polish society, but that that this potential impact is dependent on a range of possible variables. As a result, I have recommended possible directions for future research that could provide further insights into these issues.pl
dc.abstract.plPolska partia polityczna PiS (Prawo i Sprawiedliwość), wybrana w 2015 roku, obecnie posiada większość w polskim parlamencie (pierwsza partia posiadająca tego typu większość od czasu przemiany demokratycznej w 1989 roku). Od czasu objęcia władzy wprowadziła program „polityki historycznej”, który ma na celu między innymi reformę zajęć z historii w szkołach. Sylabus został napisany od nowa (zmieniony sylabus został przedstawiony w szkołach podstawowych w 2016 roku, natomiast nauczyciele liceów wprowadzają w życie nowy plan nauczania od września 2018 roku), w związku z czym wszyscy uczniowie przerabiać będą ten sam program nauczania z historii aż do ukończenia szkoły; wcześniej w liceach dostępnych było kilka opcji dla uczniów, którzy nie wybrali historii jako ich specjalizacji. Dodatkowo, w politycznej retoryce coraz częściej pojawiają się poszczególne narracje powiązane z polskim heroizmem oraz ofiarnością narodową. Rząd podejmuje działania w celu promowania nowych bohaterów narodowych, a szczególnie tak zwanych „Żołnierzy Wyklętych” (anty-komunistycznych bojowników podziemia z czasów Drugiej Wojny Światowej, którzy kontynuowali walkę przeciwko komunistycznym rządom w Polsce po roku 1945). Głównym powodem promowania wspomnianych narracji oraz postaci zdaje się być chęć stworzenia silnego poczucia tożsamości narodowej w polskim społeczeństwie, która uwidacznia się w postaci zwiększonego nacisku na polski heroizm oraz ofiarność w nowym planie nauczania dla liceów. Przeprowadziłam wywiady z dwunastoma nauczycielami liceów, aby poznać ich zdanie na temat zmian oraz motywów kierujących polskim rządem w czasie ich wprowadzania. Zapytałam również o ich podejście do zajęć oraz priorytety nauczania, jak również o osobiste zdanie na temat nauki tożsamości narodowej oraz patriotyzmu poprzez edukację historyczną. Miałam nadzieję, iż wybrane przeze mnie pytania pozwolą uzyskać szerokie pojęcie na temat potencjalnego wpływu zmian w sylabusie oraz wykorzystania przez rząd narracji historycznej na polskie społeczeństwo. Moje badania dowiodły, iż zmiany w programie nauczania mogą mieć znaczący wpływ na polskie społeczeństwo, jednak jest on zależny od kilku możliwych czynników łagodzących oraz obciążających. W wyniku przeprowadzonych badań, zasugerowałam możliwy dalszy tok postępowania badawczego, który mógłby dostarczyć dodatkowych informacji, powiązanych z opisanym przeze mnie procesem.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMach, Zdzisław - 130132 pl
dc.contributor.authorMcDermid, Catrionapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerMach, Zdzisław - 130132 pl
dc.contributor.reviewerWhite, Annepl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:08:50Z
dc.date.available2020-07-27T19:08:50Z
dc.date.submitted2018-10-18pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-126669-243294pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230646
dc.languageengpl
dc.subject.enPoland, history education, secondary education, citizenship education, patriotic education, historical memory, national identity, nationalism, patriotismpl
dc.subject.plPolska, historia edukacji, edukacja drugiego stopnia, edukacja obywatelska, edukacja patriotyczna, pamięć historyczna, tożsamość narodowa, nacjonalizm, patriotyzmpl
dc.titleControlling the Past, Present and Future: Uses of History in Polish Education and Societypl
dc.title.alternativeKontrola nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością: wykorzystanie historii w polskim szkolnictwie oraz społeczeństwiepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Poland’s PiS (Law and Justice) party, elected in 2015, currently have an overall majority in the Polish parliament (the first political party to have such a majority since democratic transition in 1989). Since coming to power, they have introduced a so-called ‘historical policy’ program, one aspect of which has been to reform history education in schools. Curricula have been rewritten (the new primary school curriculum was introduced in 2016, while secondary school teachers will start teaching from the new curriculum in September 2018), and all students will now study one set history program until they leave school; previously there were other options for high school students who chose not to specialise in history. In addition to this, certain historical narratives associated with Polish national heroism and victimhood are increasingly appearing in political rhetoric, and the government is also promoting new national heroes, particularly the so-called ‘Cursed Soldiers’ (anti-communist underground fighters during World War II who continued to fight against the Polish communist authorities after 1945). The reasons why these narratives and figures are favoured seem to be related to a desire to build a stronger sense of national identity in Polish society, and such aims are also evident in an increased focus on Polish heroism and victimhood in the new history curriculum for secondary schools. I interviewed twelve secondary school history teachers to find out how they perceived the changes and the government’s motivations. I also asked them about their approaches and priorities in their teaching, and their views on teaching national identity and patriotism through history education. With these questions, I hoped to find out more about the potential impact on Polish society of the curriculum changes and the government’s use of historical narratives. My research suggests that the curriculum changes could potentially have a significant impact on Polish society, but that that this potential impact is dependent on a range of possible variables. As a result, I have recommended possible directions for future research that could provide further insights into these issues.
dc.abstract.plpl
Polska partia polityczna PiS (Prawo i Sprawiedliwość), wybrana w 2015 roku, obecnie posiada większość w polskim parlamencie (pierwsza partia posiadająca tego typu większość od czasu przemiany demokratycznej w 1989 roku). Od czasu objęcia władzy wprowadziła program „polityki historycznej”, który ma na celu między innymi reformę zajęć z historii w szkołach. Sylabus został napisany od nowa (zmieniony sylabus został przedstawiony w szkołach podstawowych w 2016 roku, natomiast nauczyciele liceów wprowadzają w życie nowy plan nauczania od września 2018 roku), w związku z czym wszyscy uczniowie przerabiać będą ten sam program nauczania z historii aż do ukończenia szkoły; wcześniej w liceach dostępnych było kilka opcji dla uczniów, którzy nie wybrali historii jako ich specjalizacji. Dodatkowo, w politycznej retoryce coraz częściej pojawiają się poszczególne narracje powiązane z polskim heroizmem oraz ofiarnością narodową. Rząd podejmuje działania w celu promowania nowych bohaterów narodowych, a szczególnie tak zwanych „Żołnierzy Wyklętych” (anty-komunistycznych bojowników podziemia z czasów Drugiej Wojny Światowej, którzy kontynuowali walkę przeciwko komunistycznym rządom w Polsce po roku 1945). Głównym powodem promowania wspomnianych narracji oraz postaci zdaje się być chęć stworzenia silnego poczucia tożsamości narodowej w polskim społeczeństwie, która uwidacznia się w postaci zwiększonego nacisku na polski heroizm oraz ofiarność w nowym planie nauczania dla liceów. Przeprowadziłam wywiady z dwunastoma nauczycielami liceów, aby poznać ich zdanie na temat zmian oraz motywów kierujących polskim rządem w czasie ich wprowadzania. Zapytałam również o ich podejście do zajęć oraz priorytety nauczania, jak również o osobiste zdanie na temat nauki tożsamości narodowej oraz patriotyzmu poprzez edukację historyczną. Miałam nadzieję, iż wybrane przeze mnie pytania pozwolą uzyskać szerokie pojęcie na temat potencjalnego wpływu zmian w sylabusie oraz wykorzystania przez rząd narracji historycznej na polskie społeczeństwo. Moje badania dowiodły, iż zmiany w programie nauczania mogą mieć znaczący wpływ na polskie społeczeństwo, jednak jest on zależny od kilku możliwych czynników łagodzących oraz obciążających. W wyniku przeprowadzonych badań, zasugerowałam możliwy dalszy tok postępowania badawczego, który mógłby dostarczyć dodatkowych informacji, powiązanych z opisanym przeze mnie procesem.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mach, Zdzisław - 130132
dc.contributor.authorpl
McDermid, Catriona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Mach, Zdzisław - 130132
dc.contributor.reviewerpl
White, Anne
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:08:50Z
dc.date.available
2020-07-27T19:08:50Z
dc.date.submittedpl
2018-10-18
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-126669-243294
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230646
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Poland, history education, secondary education, citizenship education, patriotic education, historical memory, national identity, nationalism, patriotism
dc.subject.plpl
Polska, historia edukacji, edukacja drugiego stopnia, edukacja obywatelska, edukacja patriotyczna, pamięć historyczna, tożsamość narodowa, nacjonalizm, patriotyzm
dc.titlepl
Controlling the Past, Present and Future: Uses of History in Polish Education and Society
dc.title.alternativepl
Kontrola nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością: wykorzystanie historii w polskim szkolnictwie oraz społeczeństwie
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Vienna
2
Wroclaw
2
Budapest
1
Dublin
1
Zandvoort
1

No access

No Thumbnail Available