Dziedzictwo Prus Wschodnich - wybrane aspekty

master
dc.abstract.enThe work is part of modern German studies on the historical region of East Prussia. The interdisciplinary view covers aspects such as history, German and regional literature of the 20th century and contemporary reception of the cultural heritage of the historical land. Analysis of both Polish and German sources as a research method is valuable due to objectivity.Heritage, because it is a product formed according to the needs of today's times, is by definition useful in modern societies. It is also a space of potential new conflicts. Cooperation in the protection of monuments and heritage has great potential for resolving disputes at the individual and international level.pl
dc.abstract.plPoniższa praca wpisuje się we współczesne badania niemcoznawcze nad historycznym regionem Prusy Wschodnie. Interdyscyplinarne spojrzenie obejmuje takie aspekty jak historia, literatura niemiecka i regionalna XX wieku oraz współczesne recepcje dziedzictwa kulturowego historycznej krainy. Analiza źródeł zarówno polskich jak i niemieckich jako metoda badawcza jest wartościowa ze względu na obiektywność. Dziedzictwo, ponieważ jest wytworem uformowanym wedle potrzeb dzisiejszych czasów, jest z definicji przydatne we współczesnych społeczeństwach. To także przestrzeń potencjalnych, nowych konfliktów. Współpraca w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa ma ogromny potencjał łagodzenia sporów na poziomie jednostkowym i międzynarodowym.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.authorSmyk, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.reviewerMatykiewicz, Aleksandra - 130428 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:56:04Z
dc.date.available2020-07-28T04:56:04Z
dc.date.submitted2019-09-23pl
dc.fieldofstudyniemcoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-137943-78458pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239577
dc.languagepolpl
dc.subject.enEast Prussia, Heritage, Ernst Wiechert, Marion Doenhoff, Hans Graf von Lehndorfpl
dc.subject.plEast Prussia, Heritage, Ernst Wiechert, Marion Doenhoff, Hans Graf von Lehndorfpl
dc.titleDziedzictwo Prus Wschodnich - wybrane aspektypl
dc.title.alternativeHeritage of East Prussia - selected aspectspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is part of modern German studies on the historical region of East Prussia. The interdisciplinary view covers aspects such as history, German and regional literature of the 20th century and contemporary reception of the cultural heritage of the historical land. Analysis of both Polish and German sources as a research method is valuable due to objectivity.Heritage, because it is a product formed according to the needs of today's times, is by definition useful in modern societies. It is also a space of potential new conflicts. Cooperation in the protection of monuments and heritage has great potential for resolving disputes at the individual and international level.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca wpisuje się we współczesne badania niemcoznawcze nad historycznym regionem Prusy Wschodnie. Interdyscyplinarne spojrzenie obejmuje takie aspekty jak historia, literatura niemiecka i regionalna XX wieku oraz współczesne recepcje dziedzictwa kulturowego historycznej krainy. Analiza źródeł zarówno polskich jak i niemieckich jako metoda badawcza jest wartościowa ze względu na obiektywność. Dziedzictwo, ponieważ jest wytworem uformowanym wedle potrzeb dzisiejszych czasów, jest z definicji przydatne we współczesnych społeczeństwach. To także przestrzeń potencjalnych, nowych konfliktów. Współpraca w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa ma ogromny potencjał łagodzenia sporów na poziomie jednostkowym i międzynarodowym.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.authorpl
Smyk, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.reviewerpl
Matykiewicz, Aleksandra - 130428
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:56:04Z
dc.date.available
2020-07-28T04:56:04Z
dc.date.submittedpl
2019-09-23
dc.fieldofstudypl
niemcoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-137943-78458
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239577
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
East Prussia, Heritage, Ernst Wiechert, Marion Doenhoff, Hans Graf von Lehndorf
dc.subject.plpl
East Prussia, Heritage, Ernst Wiechert, Marion Doenhoff, Hans Graf von Lehndorf
dc.titlepl
Dziedzictwo Prus Wschodnich - wybrane aspekty
dc.title.alternativepl
Heritage of East Prussia - selected aspects
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
2
Bialystok
1
Dublin
1
Isleworth
1
Kalisz
1

No access

No Thumbnail Available