Szczątki zwierzęce w pochówkach ludności kultury wielbarskiej.

master
dc.abstract.enPurpose of this thesis is to determine the characteristics of animal species which have been buried in tombs and attempt to determine changes that occur during the period of the Wielbark Culture. This thesis also contains research that aim to determine the presence or absence of certain rules of equipment the age groups or sexes in animal remains and their local diversirt. This thesis is based mainly on recently published large cemeteries in Cecelach, Grzybnicy, Krupicach, Leśno, st. 2, Lubowidzu, Nadkolu, st. 1, and smaller research work on the positions in Grębocin, Niedanowie, Szczytnie, st. 3.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu określenie charakterystyki gatunkowej zwierząt składanych w grobach, a także podjęcie studiów nad zmianami następującymi w ciągu trwania kultury wielbarskiej. Ponadto pogłębiono studia mające na celu określenie istnienia lub jego braku, pewnych reguł wyposażania danych grup wiekowych lub płci w szczątki zwierzęce, a także ich zróżnicowania lokalnego. Praca opiera się głównie na ostatnio publikowanych dużych cmentarzyskach w Cecelach, Grzybnicy, Krupicach, Leśnie, st. 2, Lubowidzu, Nadkolu, st. 1, a także z pomniejszych prac dotyczących stanowisk w Grębocinie, Niedanowie oraz Szczytnie, st. 3.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKaczanowski, Piotr - 128577 pl
dc.contributor.authorMusiał, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMadyda-Legutko, Renata - 130181 pl
dc.contributor.reviewerKaczanowski, Piotr - 128577 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:44:48Z
dc.date.available2020-07-24T13:44:48Z
dc.date.submitted2012-12-18pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-72379-66524pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185368
dc.languagepolpl
dc.subject.enWielbark Culture, animals' remains, burialspl
dc.subject.plkultura wielbarska, szczątki zwierzęce, pochówkipl
dc.titleSzczątki zwierzęce w pochówkach ludności kultury wielbarskiej.pl
dc.title.alternativeAnimals' remains in the population burials of Wielbark Culture.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Purpose of this thesis is to determine the characteristics of animal species which have been buried in tombs and attempt to determine changes that occur during the period of the Wielbark Culture. This thesis also contains research that aim to determine the presence or absence of certain rules of equipment the age groups or sexes in animal remains and their local diversirt. This thesis is based mainly on recently published large cemeteries in Cecelach, Grzybnicy, Krupicach, Leśno, st. 2, Lubowidzu, Nadkolu, st. 1, and smaller research work on the positions in Grębocin, Niedanowie, Szczytnie, st. 3.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu określenie charakterystyki gatunkowej zwierząt składanych w grobach, a także podjęcie studiów nad zmianami następującymi w ciągu trwania kultury wielbarskiej. Ponadto pogłębiono studia mające na celu określenie istnienia lub jego braku, pewnych reguł wyposażania danych grup wiekowych lub płci w szczątki zwierzęce, a także ich zróżnicowania lokalnego. Praca opiera się głównie na ostatnio publikowanych dużych cmentarzyskach w Cecelach, Grzybnicy, Krupicach, Leśnie, st. 2, Lubowidzu, Nadkolu, st. 1, a także z pomniejszych prac dotyczących stanowisk w Grębocinie, Niedanowie oraz Szczytnie, st. 3.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kaczanowski, Piotr - 128577
dc.contributor.authorpl
Musiał, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Madyda-Legutko, Renata - 130181
dc.contributor.reviewerpl
Kaczanowski, Piotr - 128577
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:44:48Z
dc.date.available
2020-07-24T13:44:48Z
dc.date.submittedpl
2012-12-18
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-72379-66524
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185368
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Wielbark Culture, animals' remains, burials
dc.subject.plpl
kultura wielbarska, szczątki zwierzęce, pochówki
dc.titlepl
Szczątki zwierzęce w pochówkach ludności kultury wielbarskiej.
dc.title.alternativepl
Animals' remains in the population burials of Wielbark Culture.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available