Integracja europejska i wielokulturowość w obliczu kryzysu demograficznego na przykładach Polski i Niemiec

master
dc.abstract.enThe work in the first chapter focuses on presenting the genesis of contemporary European integration, the actions of governments in the face of interstate conflicts in social, cultural and military matters. The second chapter includes descriptions of the demographic crisis in Poland, attitudes towards the need for multiculturalism and actions taken by the government to counteract the peripheralization of Polish areas. The third chapter deals with the problem of the aging of Polish and German societies and its impact on the socio-economic development of both countries. The last chapter contains a comparison of the immigration policies of Poland and Germany.pl
dc.abstract.plPraca w rozdziale pierwszym skupia się na przedstawieniu w zarysie genezy współczesnej integracji europejskiej, działań rządów w obliczu konfliktów międzypaństwowych w kwestii społeczniej, kulturowej jak i zbrojnej. Rozdział drugi zawiera m.in. opisy kryzysu demograficznego w Polsce, postawy wobec konieczności wielokulturowości oraz działań podejmowanych przez rząd w zakresie przeciwdziałania peryferyzacji obszarów Polski. W rodziale trzecim poruszany jest problem starzenia się społeczeństwa polskiego i niemieckiego oraz jaki ma on wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny obu krajów. Rozdział ostatni zawiera porównanie polityki imigracyjnej Polski i Niemiec.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGajda, Kinga - 173349 pl
dc.contributor.authorMielnik, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGajda, Kinga - 173349 pl
dc.contributor.reviewerRebes, Marcin - 131645 pl
dc.date.accessioned2023-09-19T21:44:10Z
dc.date.available2023-09-19T21:44:10Z
dc.date.submitted2023-09-19pl
dc.fieldofstudystudia europejskiepl
dc.identifier.apddiploma-170221-203416pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319339
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuropean integration, multiculturalism, immigration policy, demographic crisis, aging societypl
dc.subject.plIntegracja europejska, wielokulturowość, polityka imigracyjna, kryzys demograficzny, starzejące się społeczeństwopl
dc.titleIntegracja europejska i wielokulturowość w obliczu kryzysu demograficznego na przykładach Polski i Niemiecpl
dc.title.alternativeEuropean integration and multiculturalism in the face of the demographic crisis on the example of Poland and Germanypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work in the first chapter focuses on presenting the genesis of contemporary European integration, the actions of governments in the face of interstate conflicts in social, cultural and military matters. The second chapter includes descriptions of the demographic crisis in Poland, attitudes towards the need for multiculturalism and actions taken by the government to counteract the peripheralization of Polish areas. The third chapter deals with the problem of the aging of Polish and German societies and its impact on the socio-economic development of both countries. The last chapter contains a comparison of the immigration policies of Poland and Germany.
dc.abstract.plpl
Praca w rozdziale pierwszym skupia się na przedstawieniu w zarysie genezy współczesnej integracji europejskiej, działań rządów w obliczu konfliktów międzypaństwowych w kwestii społeczniej, kulturowej jak i zbrojnej. Rozdział drugi zawiera m.in. opisy kryzysu demograficznego w Polsce, postawy wobec konieczności wielokulturowości oraz działań podejmowanych przez rząd w zakresie przeciwdziałania peryferyzacji obszarów Polski. W rodziale trzecim poruszany jest problem starzenia się społeczeństwa polskiego i niemieckiego oraz jaki ma on wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny obu krajów. Rozdział ostatni zawiera porównanie polityki imigracyjnej Polski i Niemiec.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gajda, Kinga - 173349
dc.contributor.authorpl
Mielnik, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Gajda, Kinga - 173349
dc.contributor.reviewerpl
Rebes, Marcin - 131645
dc.date.accessioned
2023-09-19T21:44:10Z
dc.date.available
2023-09-19T21:44:10Z
dc.date.submittedpl
2023-09-19
dc.fieldofstudypl
studia europejskie
dc.identifier.apdpl
diploma-170221-203416
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319339
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
European integration, multiculturalism, immigration policy, demographic crisis, aging society
dc.subject.plpl
Integracja europejska, wielokulturowość, polityka imigracyjna, kryzys demograficzny, starzejące się społeczeństwo
dc.titlepl
Integracja europejska i wielokulturowość w obliczu kryzysu demograficznego na przykładach Polski i Niemiec
dc.title.alternativepl
European integration and multiculturalism in the face of the demographic crisis on the example of Poland and Germany
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Jarosław
2
Dywity
1
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections