Prawo cytatu w działalności reklamowej

licenciate
dc.abstract.enThe presented work is an overview of the so-called "right to quote" in the context of its application in advertising. It is based on a discussion of Art. 29 of the Copyright and Related Rights Act and presenting the essence of the advertising industry, which is characterized by the specific requirements of creators who would like to refer to the institution of permitted quotation in their activities. It analyzes the individual premises resulting from the content of the article, the general objectives of the quote, describes the situations and cases that determine the legality of the incorporation of someone else's work, as well as the limits of permitted use. The work also includes considerations about advertising itself and practical examples illustrating the legal challenges of this form of activity, illustrating its nature. It also refers to the concept of inspiration and compares it with a quote in the context of advertising. An important element that appears in the content is paying attention to the use of the right to quote in commercial messages, i.e. those related to obtaining some benefit, e.g. financial. According to the conclusions resulting from the described situations, it is difficult to clearly state whether the objectives resulting from the analysis of Art. 29 of the Act on Copyright and Related Rights determine the application of the discussed institution in this form of communication.pl
dc.abstract.plPrzedstawiona praca stanowi omówienie tzw. „prawa cytatu” w kontekście zastosowania go w działalności reklamowej. Opiera się na omówieniu art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przedstawieniu istoty branży reklamowej, która charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami twórców, którzy w swojej działalności chcieliby powołać się na instytucję dozwolonego cytatu. Analizuje poszczególne przesłanki, wynikające z treści wspomnianego artykułu, ogólne cele cytatu, opisuje sytuacje i przypadki, które przesądzają o legalności inkorporowania cudzego utworu, jak i granice dozwolonego użytku. W pracy znajdują się również rozważania dotyczące samej reklamy oraz praktyczne przykłady obrazujące prawne wyzwania tej formy działalności, obrazujące jej charakter. Znajduje się w niej również nawiązanie do pojęcia inspiracji oraz porównanie go z cytatem w kontekście reklamy. Istotnym elementem, który pojawia się w treści jest zwrócenie uwagi na stosowanie prawa cytatu w przekazach komercyjnych, czyli takich, które są związane z uzyskiwaniem jakiejś korzyści, np. finansowej. Zgodnie z wnioskami wynikającymi z opisywanych sytuacji, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy cele wynikające z analizy art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przesądzają o stosowaniu omawianej instytucji w takiej formie przekazu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.contributor.authorJaroma, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerGhazal, Nicholaspl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.date.accessioned2021-10-29T21:58:50Z
dc.date.available2021-10-29T21:58:50Z
dc.date.submitted2021-09-24pl
dc.fieldofstudyprawo własności intelektualnej i nowych mediówpl
dc.identifier.apddiploma-154785-263972pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282450
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe right to quote, art. 29 of the Act on Copyright and Related Rights, advertising, purposes of the right to quote, copyright, conditionspl
dc.subject.plprawo cytatu, art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, reklama, cele prawa cytatu, prawo autorskie, przesłankipl
dc.titlePrawo cytatu w działalności reklamowejpl
dc.title.alternativeThe right to quote in advertisingpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The presented work is an overview of the so-called "right to quote" in the context of its application in advertising. It is based on a discussion of Art. 29 of the Copyright and Related Rights Act and presenting the essence of the advertising industry, which is characterized by the specific requirements of creators who would like to refer to the institution of permitted quotation in their activities. It analyzes the individual premises resulting from the content of the article, the general objectives of the quote, describes the situations and cases that determine the legality of the incorporation of someone else's work, as well as the limits of permitted use. The work also includes considerations about advertising itself and practical examples illustrating the legal challenges of this form of activity, illustrating its nature. It also refers to the concept of inspiration and compares it with a quote in the context of advertising. An important element that appears in the content is paying attention to the use of the right to quote in commercial messages, i.e. those related to obtaining some benefit, e.g. financial. According to the conclusions resulting from the described situations, it is difficult to clearly state whether the objectives resulting from the analysis of Art. 29 of the Act on Copyright and Related Rights determine the application of the discussed institution in this form of communication.
dc.abstract.plpl
Przedstawiona praca stanowi omówienie tzw. „prawa cytatu” w kontekście zastosowania go w działalności reklamowej. Opiera się na omówieniu art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przedstawieniu istoty branży reklamowej, która charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami twórców, którzy w swojej działalności chcieliby powołać się na instytucję dozwolonego cytatu. Analizuje poszczególne przesłanki, wynikające z treści wspomnianego artykułu, ogólne cele cytatu, opisuje sytuacje i przypadki, które przesądzają o legalności inkorporowania cudzego utworu, jak i granice dozwolonego użytku. W pracy znajdują się również rozważania dotyczące samej reklamy oraz praktyczne przykłady obrazujące prawne wyzwania tej formy działalności, obrazujące jej charakter. Znajduje się w niej również nawiązanie do pojęcia inspiracji oraz porównanie go z cytatem w kontekście reklamy. Istotnym elementem, który pojawia się w treści jest zwrócenie uwagi na stosowanie prawa cytatu w przekazach komercyjnych, czyli takich, które są związane z uzyskiwaniem jakiejś korzyści, np. finansowej. Zgodnie z wnioskami wynikającymi z opisywanych sytuacji, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy cele wynikające z analizy art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przesądzają o stosowaniu omawianej instytucji w takiej formie przekazu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.contributor.authorpl
Jaroma, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Ghazal, Nicholas
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.date.accessioned
2021-10-29T21:58:50Z
dc.date.available
2021-10-29T21:58:50Z
dc.date.submittedpl
2021-09-24
dc.fieldofstudypl
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dc.identifier.apdpl
diploma-154785-263972
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282450
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the right to quote, art. 29 of the Act on Copyright and Related Rights, advertising, purposes of the right to quote, copyright, conditions
dc.subject.plpl
prawo cytatu, art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, reklama, cele prawa cytatu, prawo autorskie, przesłanki
dc.titlepl
Prawo cytatu w działalności reklamowej
dc.title.alternativepl
The right to quote in advertising
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Krakow
7
Bibice
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Zab
2
Ashburn
1
Dublin
1
Enfield
1
Grabownica Starzenska
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available