Reflections on Misuse of Religion and Repetition of History in The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood

licenciate
dc.abstract.enThis thesis aims to show how institutionalizing the Bible in Gilead leads to dehumanization and the overall downfall of humanity. The main goal of this thesis is to present and discuss two warnings visible in The Handmaid’s Tale. The first warning is against the institutionalization of the Bible and using it as a manipulative, political tool. The second warning is that history may be on the verge of repeating itself, which is why Atwood’s novel is often called speculative fiction. In the first chapter, the thesis focuses on biblical implications in the novel and discusses direct biblical quotes, passages, symbols and names, concluding that even though the regime seems religious, religion is used only for political purposes as a form of rhetoric. This thesis also discusses religious movements and organizations such as the Religious Right, the Moral Majority and Liberation Theology, comparing them to organizations in Gilead and shows how the lack of free will, basic human rights and liberty are justified by a strict representation of the Bible. The second chapter is a comparison of Gileadian politics to historical events – mainly 17th century Puritanism, World War I and World War II. It discusses how all human rights violations such as slavery, repressive laws, executions, forced childbearing and racism have been present throughout many centuries, are still present to some degree and may become the society’s potential future. Lastly, this thesis aims to prove Margaret Atwood is in no way attacking Christianity. Her goal is to warn against combining religion and politics, not to warn against religion itself.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest pokazanie, że zinstytucjonalizowanie Biblii w Gileadzie prowadzi do dehumanizacji i ogólnego upadku ludzkości, a głównym tematem pracy są dwa ostrzeżenia jakie Atwood wprowadza w „Opowieść Podręcznej”. Pierwsze ostrzeżenie jest przeciwko zinstytucjonalizowaniu Biblii i używaniu jej jako narzędzia politycznego. Atwood ostrzega również przed możliwym powrotem wydarzeń z przeszłości. Pierwszy rozdział pracy skupia się na biblijnych odniesieniach w powieści i koncentruje się na szczegółowym omówieniu biblijnych wersetów, symboli, imion i nazw, wnioskując, że chociaż rząd wydaje się kierować religią, religię używa wyłącznie do celów politycznych, w tym retoryki. Praca ta omawia również ruchy religijne i organizacje takie jak większość moralna, prawica religijna i teologia wyzwolenia, a porównanie ich do organizacji w Gileadzie pokazuje, że łamanie nawet podstawowych praw ludzkich jest uzasadnione wersetami z Biblii. Drugi rozdział pracy zawiera porównanie praw i polityki obowiązujących w Gileadzie do wydarzeń historycznych, w tym głównie siedemnastowiecznego purytanizmu oraz pierwszej i drugiej wojny światowej. Drugi rozdział dowodzi również, że pogwałcenia praw człowieka jak niewolnictwo, represyjne prawa, egzekucje, wymuszone macierzyństwo, oraz segregacja rasowa były obecne przez wiele wieków, a do pewnego stopnia nadal są obecne i mogą również być potencjalną przyszłością społeczeństwa. Oprócz tego, istotnym celem tej pracy jest udowodnienie, że Margaret Atwood nie atakuje chrześcijaństwa. Jej celem jest ostrzeżenie społeczeństwa przed łączeniem polityki z religią, nie przed religią samą w sobie.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorCuryłło-Klag, Izabela - 127606 pl
dc.contributor.authorPodsiedlińska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerCuryłło-Klag, Izabela - 127606 pl
dc.contributor.reviewerPiątek, Beata - 131360 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:16:25Z
dc.date.available2020-07-28T08:16:25Z
dc.date.submitted2020-07-09pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-143543-245774pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242578
dc.languageengpl
dc.subject.enBible, Dehumanization, Politics, History, Violations, Human rights, Freedompl
dc.subject.plBiblia, Dehumanizacja, Polityka, Historia, Prawa człowieka, Wolnośćpl
dc.titleReflections on Misuse of Religion and Repetition of History in The Handmaid’s Tale by Margaret Atwoodpl
dc.title.alternativeRefleksje nad wypaczaniem religii i powtarzalnością historii w Opowieści podręcznej Margaret Atwoodpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis aims to show how institutionalizing the Bible in Gilead leads to dehumanization and the overall downfall of humanity. The main goal of this thesis is to present and discuss two warnings visible in The Handmaid’s Tale. The first warning is against the institutionalization of the Bible and using it as a manipulative, political tool. The second warning is that history may be on the verge of repeating itself, which is why Atwood’s novel is often called speculative fiction. In the first chapter, the thesis focuses on biblical implications in the novel and discusses direct biblical quotes, passages, symbols and names, concluding that even though the regime seems religious, religion is used only for political purposes as a form of rhetoric. This thesis also discusses religious movements and organizations such as the Religious Right, the Moral Majority and Liberation Theology, comparing them to organizations in Gilead and shows how the lack of free will, basic human rights and liberty are justified by a strict representation of the Bible. The second chapter is a comparison of Gileadian politics to historical events – mainly 17th century Puritanism, World War I and World War II. It discusses how all human rights violations such as slavery, repressive laws, executions, forced childbearing and racism have been present throughout many centuries, are still present to some degree and may become the society’s potential future. Lastly, this thesis aims to prove Margaret Atwood is in no way attacking Christianity. Her goal is to warn against combining religion and politics, not to warn against religion itself.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest pokazanie, że zinstytucjonalizowanie Biblii w Gileadzie prowadzi do dehumanizacji i ogólnego upadku ludzkości, a głównym tematem pracy są dwa ostrzeżenia jakie Atwood wprowadza w „Opowieść Podręcznej”. Pierwsze ostrzeżenie jest przeciwko zinstytucjonalizowaniu Biblii i używaniu jej jako narzędzia politycznego. Atwood ostrzega również przed możliwym powrotem wydarzeń z przeszłości. Pierwszy rozdział pracy skupia się na biblijnych odniesieniach w powieści i koncentruje się na szczegółowym omówieniu biblijnych wersetów, symboli, imion i nazw, wnioskując, że chociaż rząd wydaje się kierować religią, religię używa wyłącznie do celów politycznych, w tym retoryki. Praca ta omawia również ruchy religijne i organizacje takie jak większość moralna, prawica religijna i teologia wyzwolenia, a porównanie ich do organizacji w Gileadzie pokazuje, że łamanie nawet podstawowych praw ludzkich jest uzasadnione wersetami z Biblii. Drugi rozdział pracy zawiera porównanie praw i polityki obowiązujących w Gileadzie do wydarzeń historycznych, w tym głównie siedemnastowiecznego purytanizmu oraz pierwszej i drugiej wojny światowej. Drugi rozdział dowodzi również, że pogwałcenia praw człowieka jak niewolnictwo, represyjne prawa, egzekucje, wymuszone macierzyństwo, oraz segregacja rasowa były obecne przez wiele wieków, a do pewnego stopnia nadal są obecne i mogą również być potencjalną przyszłością społeczeństwa. Oprócz tego, istotnym celem tej pracy jest udowodnienie, że Margaret Atwood nie atakuje chrześcijaństwa. Jej celem jest ostrzeżenie społeczeństwa przed łączeniem polityki z religią, nie przed religią samą w sobie.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Curyłło-Klag, Izabela - 127606
dc.contributor.authorpl
Podsiedlińska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Curyłło-Klag, Izabela - 127606
dc.contributor.reviewerpl
Piątek, Beata - 131360
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:16:25Z
dc.date.available
2020-07-28T08:16:25Z
dc.date.submittedpl
2020-07-09
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-143543-245774
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242578
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Bible, Dehumanization, Politics, History, Violations, Human rights, Freedom
dc.subject.plpl
Biblia, Dehumanizacja, Polityka, Historia, Prawa człowieka, Wolność
dc.titlepl
Reflections on Misuse of Religion and Repetition of History in The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood
dc.title.alternativepl
Refleksje nad wypaczaniem religii i powtarzalnością historii w Opowieści podręcznej Margaret Atwood
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Whangarei
5
Zagreb
4
Mountain View
3
Singapore
3
Temecula
3
Auckland
2
Budapest
2
Stanley
2
Brandon
1
Burlington
1

No access

No Thumbnail Available