Rola rekrutera w firmie IT konsultingowej - Itekna Polska

master
dc.abstract.enThe first chapter presents the situation on the job market in Poland, with a special focus on the IT sector. Taking into account the conditions present within this area, a justification is given for the demand for recruiting companies and the existence of the position of an IT recruiter. The second chapter offers a theoretical framework for the process of recruitment and selection. In the third chapter, the role of a ecruitment Specialist in the company Itekna Poland is explained. The fourth chapter contains the results of the research which has been conducted with people from the IT branch, who took part in the recruitment process. The results are compared to the tasks faced by an IT recruiter. The t hesis explains the reasons for the existence of the position of an IT recruiter and brings attention to the pro blems related to this job.pl
dc.abstract.plPierwszy rozdział przedstawia sytuację na rynku pracy w Polsce, uwzględniając w szczególności sektor IT. Odwołując się do warunków panujących we wspomnianym obszarze, uzasadnione zostało zapotrzebowanie na istnienie firm rekrutacyjnych i outsourcingowych oraz na istnienie stanowiska - rekruter IT. Drugi rozdział obejmuje teoretyczne ujęcie procesu rekrutacji i selekcji. W trzecim rozdziale przybliżona została rola osoby na stanowisku Recruitment Specialist w firmie Itekna Polska. Czwarty rozdział zawiera zestawienie w yników badań, które zostały przeprowadzone na osobach z branży IT, biorących udział w pr ocesie rekrutacyjnym, z zadaniami, z którymi ma do czynienia rekruter IT. Niniejsza praca magisterska uzasadnia istnienie stanowiska, jakim jest rekruter IT, oraz unaocznia problemy, jakie wiążą się ze wspomnianym stanowiskiem.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorSzczęsna, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:21:49Z
dc.date.available2020-07-25T01:21:49Z
dc.date.submitted2014-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-87679-170672pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196223
dc.languagepolpl
dc.subject.enrecruitment, IT, rekruter, outsourcing, consultingpl
dc.subject.plrekrutacja, IT, rekruter, outsourcing, konsultingpl
dc.titleRola rekrutera w firmie IT konsultingowej - Itekna Polskapl
dc.title.alternativeThe role of a recruiter in the IT consulting company - Itekna Polskapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first chapter presents the situation on the job market in Poland, with a special focus on the IT sector. Taking into account the conditions present within this area, a justification is given for the demand for recruiting companies and the existence of the position of an IT recruiter. The second chapter offers a theoretical framework for the process of recruitment and selection. In the third chapter, the role of a ecruitment Specialist in the company Itekna Poland is explained. The fourth chapter contains the results of the research which has been conducted with people from the IT branch, who took part in the recruitment process. The results are compared to the tasks faced by an IT recruiter. The t hesis explains the reasons for the existence of the position of an IT recruiter and brings attention to the pro blems related to this job.
dc.abstract.plpl
Pierwszy rozdział przedstawia sytuację na rynku pracy w Polsce, uwzględniając w szczególności sektor IT. Odwołując się do warunków panujących we wspomnianym obszarze, uzasadnione zostało zapotrzebowanie na istnienie firm rekrutacyjnych i outsourcingowych oraz na istnienie stanowiska - rekruter IT. Drugi rozdział obejmuje teoretyczne ujęcie procesu rekrutacji i selekcji. W trzecim rozdziale przybliżona została rola osoby na stanowisku Recruitment Specialist w firmie Itekna Polska. Czwarty rozdział zawiera zestawienie w yników badań, które zostały przeprowadzone na osobach z branży IT, biorących udział w pr ocesie rekrutacyjnym, z zadaniami, z którymi ma do czynienia rekruter IT. Niniejsza praca magisterska uzasadnia istnienie stanowiska, jakim jest rekruter IT, oraz unaocznia problemy, jakie wiążą się ze wspomnianym stanowiskiem.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Szczęsna, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:21:49Z
dc.date.available
2020-07-25T01:21:49Z
dc.date.submittedpl
2014-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-87679-170672
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196223
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
recruitment, IT, rekruter, outsourcing, consulting
dc.subject.plpl
rekrutacja, IT, rekruter, outsourcing, konsulting
dc.titlepl
Rola rekrutera w firmie IT konsultingowej - Itekna Polska
dc.title.alternativepl
The role of a recruiter in the IT consulting company - Itekna Polska
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Grodzisk Mazowiecki
4
Warsaw
4
Bydgoszcz
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available