Prawne uwarunkowania reklamy produktów w kontekście ich wpływu na zdrowie. Produkty lecznicze i suplementy diety

master
dc.abstract.enThe main objective of this study is analysis and comparison of regulations on advertising of medicinal products and dietary supplements. The research method of this study is a comparative analysis. It is shown that by appropriate legal standards for advertising of medicinal products and dietary supplements, is a guarantee of security provided health of the population. The first chapter discusses issues relating to the definition of advertising, the existing legal definitions in the law acts. It is also discusses the objectives and media through which the advertising fulfill its role. The second chapter was presented based on the definition of medicine including text analysis Pharmaceutical Law and the Regulation of the Minister of Health on the advertising of medicinal products. The analysis was carried out in the context of the issue of advertising of medicinal products, which is one of the main themes of this thesis. The third chapter concerns problems of the definition of dietary supplements and provides an analysis of legal acts related to their advertising. The legal basis for this analysis were mainly act on food and nutrition safety, and Regulation 1924/2006/WE. This chapter presents the comparison of the conditions which the advertising of medicinal products and dietary supplements must be subject to. The results of the analysis are shown in tabular form. Comparative studies have shown that regulation both nationally and internationally, through the legal standards for advertising, introduce guarantees for ensuring the protection of public health, both in respect of medicinal products and dietary supplements.pl
dc.abstract.plGłównym zadaniem niniejszej pracy jest analiza oraz porównanie regulacji prawnych dotyczących reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety. Praca ta w oparciu o zastosowaną metodę badawczą jaką jest analiza porównawcza ma wykazać, iż poprzez odpowiednie standardy prawne dotyczące reklamy produktów leczniczych i suplementów diety, zapewniona zostaje gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego populacji. W pierwszym rozdziale pracy omówiono zagadnienia dotyczące definicji reklamy, także definicji legalnych występujących w aktach prawnych. Omówiono w nim także cele oraz nośniki za pomocą których reklama ma spełniać swoje zadania. W rozdziale drugim została przedstawiona definicja leku na podstawie m.in. analizy tekstu Ustawy Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych . Analiza została przeprowadzona w kontekście zagadnienia reklamy środków leczniczych kierowanych do wiadomości publicznej, co stanowi jeden z głównych wątków pracy. Trzeci rozdział dotyczy problematyki definicji suplementów diety oraz przedstawia analizę aktów prawnych związanych z ich reklamą. Podstawą prawną dla tej analizy były głównie Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia , oraz Rozporządzenie 1924/2006/WE . W rozdziale tym przedstawiono porównanie warunków, jakim podlegać musi reklama produktów leczniczych i suplementów diety, wyniki analizy zostały pokazane w formie tabeli. Przeprowadzone analizy porównawcze wykazały, iż regulacje zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym, poprzez standardy prawne dotyczące reklamy kierowanej do wiadomości publicznej, wprowadzają gwarancje zapewnienia ochrony zdrowia publicznego zarówno w odniesieniu do produktów leczniczych jak i suplementów diety.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMokrzycka, Anna - 131013 pl
dc.contributor.authorLelek, Jacekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWłodarczyk, Włodzimierz - 133804 pl
dc.contributor.reviewerMokrzycka, Anna - 131013 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:51:45Z
dc.date.available2020-07-24T13:51:45Z
dc.date.submitted2013-03-19pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-72509-38677pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185472
dc.languagepolpl
dc.subject.enlaw, advertising, medicinal products, dietary supplementspl
dc.subject.plprawo, reklama, produkty lecznicze, suplementy dietypl
dc.titlePrawne uwarunkowania reklamy produktów w kontekście ich wpływu na zdrowie. Produkty lecznicze i suplementy dietypl
dc.title.alternativeLegal determinants of advertising products in the context of their impact on health. Medicines and dietary supplements.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of this study is analysis and comparison of regulations on advertising of medicinal products and dietary supplements. The research method of this study is a comparative analysis. It is shown that by appropriate legal standards for advertising of medicinal products and dietary supplements, is a guarantee of security provided health of the population. The first chapter discusses issues relating to the definition of advertising, the existing legal definitions in the law acts. It is also discusses the objectives and media through which the advertising fulfill its role. The second chapter was presented based on the definition of medicine including text analysis Pharmaceutical Law and the Regulation of the Minister of Health on the advertising of medicinal products. The analysis was carried out in the context of the issue of advertising of medicinal products, which is one of the main themes of this thesis. The third chapter concerns problems of the definition of dietary supplements and provides an analysis of legal acts related to their advertising. The legal basis for this analysis were mainly act on food and nutrition safety, and Regulation 1924/2006/WE. This chapter presents the comparison of the conditions which the advertising of medicinal products and dietary supplements must be subject to. The results of the analysis are shown in tabular form. Comparative studies have shown that regulation both nationally and internationally, through the legal standards for advertising, introduce guarantees for ensuring the protection of public health, both in respect of medicinal products and dietary supplements.
dc.abstract.plpl
Głównym zadaniem niniejszej pracy jest analiza oraz porównanie regulacji prawnych dotyczących reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety. Praca ta w oparciu o zastosowaną metodę badawczą jaką jest analiza porównawcza ma wykazać, iż poprzez odpowiednie standardy prawne dotyczące reklamy produktów leczniczych i suplementów diety, zapewniona zostaje gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego populacji. W pierwszym rozdziale pracy omówiono zagadnienia dotyczące definicji reklamy, także definicji legalnych występujących w aktach prawnych. Omówiono w nim także cele oraz nośniki za pomocą których reklama ma spełniać swoje zadania. W rozdziale drugim została przedstawiona definicja leku na podstawie m.in. analizy tekstu Ustawy Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych . Analiza została przeprowadzona w kontekście zagadnienia reklamy środków leczniczych kierowanych do wiadomości publicznej, co stanowi jeden z głównych wątków pracy. Trzeci rozdział dotyczy problematyki definicji suplementów diety oraz przedstawia analizę aktów prawnych związanych z ich reklamą. Podstawą prawną dla tej analizy były głównie Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia , oraz Rozporządzenie 1924/2006/WE . W rozdziale tym przedstawiono porównanie warunków, jakim podlegać musi reklama produktów leczniczych i suplementów diety, wyniki analizy zostały pokazane w formie tabeli. Przeprowadzone analizy porównawcze wykazały, iż regulacje zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym, poprzez standardy prawne dotyczące reklamy kierowanej do wiadomości publicznej, wprowadzają gwarancje zapewnienia ochrony zdrowia publicznego zarówno w odniesieniu do produktów leczniczych jak i suplementów diety.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mokrzycka, Anna - 131013
dc.contributor.authorpl
Lelek, Jacek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Włodarczyk, Włodzimierz - 133804
dc.contributor.reviewerpl
Mokrzycka, Anna - 131013
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:51:45Z
dc.date.available
2020-07-24T13:51:45Z
dc.date.submittedpl
2013-03-19
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-72509-38677
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185472
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
law, advertising, medicinal products, dietary supplements
dc.subject.plpl
prawo, reklama, produkty lecznicze, suplementy diety
dc.titlepl
Prawne uwarunkowania reklamy produktów w kontekście ich wpływu na zdrowie. Produkty lecznicze i suplementy diety
dc.title.alternativepl
Legal determinants of advertising products in the context of their impact on health. Medicines and dietary supplements.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Lublin
2
Bialystok
1
Poznan
1
Skarzysko-Kamienna
1
Sosnicowice
1

No access

No Thumbnail Available