Deformacje stóp w reumatoidalnym zapaleniu stawów i ich wpływ na sprawność funkcjonalną pacjentów

master
dc.abstract.enBackground: Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune systemic disease with chronic inflammation of the synovial membrane in the joints. Cartilage and other joint structures are damaged, resulting in joint dysfunction and deformity. Often deformities appear in the joints of the feet, which causes limitations in the functioning of people with this disease. The aim of the study: Assessment of the incidence of foot deformities in patients with rheumatoid arthritis and their impact on the functional efficiency of patients.Material and methods: The study group included 103 patients diagnosed with RA age 47 ±. The study was conducted as an online survey which was distributed to the patients via e-mail and via a community group for people suffering from RA.Results: The most common foot deformity in people with RA appeared to be a hallux valgus. Statistical analysis showed a statistically significant correlation between the presence of this deformity and toe rolling problem (p<0.05), while a highly significant correlation was shown between the presence of heel spurs and heel rolling problem(p<0.01). The correlation between the presence of foot swelling and shortened stride length is highly significant (p<0.01). There was a highly statistically significant correlation (p<0.01) between the occurrence of stiffness and restricted mobility of the foot joints and the problem with wearing shoes, as well as between the occurrence of stiffness and restricted mobility of the foot joints and the problem with limping/balling when walking. Conclusions: Foot deformities significantly limit the functioning of patients with RA. They cause difficulties in rolling the feet during gait, decrease its speed, and shorten the stride length. They also contribute to problems with shoe selection and fitting and are a risk factor for falls. There is a need for further research to determine if treatment with specific foot interventions or changes in biomechanics can improve physical function, reduce disease burden, or limit disease severity.pl
dc.abstract.plWstęp: Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) to autoimmunologiczna choroba układowa tkanki łącznej, w wyniku której dochodzi do powstawania przewlekłych stanów zapalnych w obrębie błony maziowej w stawach. Uszkodzeniu ulegają chrząstki stawowe oraz inne struktury stawowe, co przyczynia się do dysfunkcji i powstawania w ich obrębie deformacji. Często deformacje pojawiają się w stawach stóp, co jest przyczyną ograniczeń w funkcjonowaniu osób chorych na tę chorobę. Cel pracy: Ocena deformacji stóp pod względem częstości ich występowania u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz ich wpływu na sprawność funkcjonalną pacjentów. Materiał i metody: Grupa badana stanowiła 103 pacjentów ze zdiagnozowanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (śr. wieku ± 47 lat). Badanie zostało przeprowadzone w postaci ankiety rozesłanej do pacjentów drogą mailową oraz za pośrednictwem grupy społecznościowej, która zrzesza osoby cierpiące na rzs. Wyniki: Najczęstszą deformacją stóp u osób z rzs okazała się deformacja typu paluch koślawy. Analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie korelację (p<0,05) pomiędzy występowaniem tej deformacji, a problemem z przetaczaniem stopy na palce. Wykazano wysoce istotną zależność pomiędzy występowaniem ostrogi piętowej, a problemem z przetaczaniem stopy na piętę (p<0,01). oraz występowaniem opuchlizny w obrębie stóp, a skróceniem długości kroku (p<0,01). Wykazano wysoce istotną statystycznie zależność pomiędzy występowaniem sztywności i ograniczeniem ruchomości stawów stóp, a problemem z ubraniem obuwia, jak i również pomiędzy występowaniem sztywności i ograniczeniem ruchomości stawów stóp, a problemem utykania/kulenia podczas chodzenia (p<0,01). Wnioski: Deformacje stóp znacznie ograniczają funkcjonowanie pacjentów z rzs. Powodują trudności w przetaczaniu stóp podczas chodu, zmniejszenie jego szybkości oraz skrócenie długości kroku. Przyczyniają się także do problemów związanych z doborem i ubiorem obuwia, jak również są czynnikiem ryzyka upadków. Istnieje potrzeba przeprowadzenia kolejnych badań w celu ustalenia czy leczenie za pomocą określonych interwencji w obrębie stóp lub zmiany biomechaniki mogą poprawić funkcjonowanie fizyczne, zmniejszyć obciążenie chorobą lub ograniczyć jej nasilenie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBarłowska-Trybulec, Marta - 138582 pl
dc.contributor.authorProrok, Inezpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBarłowska-Trybulec, Marta - 138582 pl
dc.contributor.reviewerWilk-Frańczuk, Magdalenapl
dc.date.accessioned2022-07-06T21:36:58Z
dc.date.available2022-07-06T21:36:58Z
dc.date.submitted2022-06-27pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-155647-245490pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294928
dc.languagepolpl
dc.subject.enrheumatoid arthritis (RA), foot deformities, hallux valguspl
dc.subject.plrzs, deformacje stóp, hallux valguspl
dc.titleDeformacje stóp w reumatoidalnym zapaleniu stawów i ich wpływ na sprawność funkcjonalną pacjentówpl
dc.title.alternativeFoot deformities in rheumatoid arthritis and their impact on patients' functional abilitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background: Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune systemic disease with chronic inflammation of the synovial membrane in the joints. Cartilage and other joint structures are damaged, resulting in joint dysfunction and deformity. Often deformities appear in the joints of the feet, which causes limitations in the functioning of people with this disease. The aim of the study: Assessment of the incidence of foot deformities in patients with rheumatoid arthritis and their impact on the functional efficiency of patients.Material and methods: The study group included 103 patients diagnosed with RA age 47 ±. The study was conducted as an online survey which was distributed to the patients via e-mail and via a community group for people suffering from RA.Results: The most common foot deformity in people with RA appeared to be a hallux valgus. Statistical analysis showed a statistically significant correlation between the presence of this deformity and toe rolling problem (p<0.05), while a highly significant correlation was shown between the presence of heel spurs and heel rolling problem(p<0.01). The correlation between the presence of foot swelling and shortened stride length is highly significant (p<0.01). There was a highly statistically significant correlation (p<0.01) between the occurrence of stiffness and restricted mobility of the foot joints and the problem with wearing shoes, as well as between the occurrence of stiffness and restricted mobility of the foot joints and the problem with limping/balling when walking. Conclusions: Foot deformities significantly limit the functioning of patients with RA. They cause difficulties in rolling the feet during gait, decrease its speed, and shorten the stride length. They also contribute to problems with shoe selection and fitting and are a risk factor for falls. There is a need for further research to determine if treatment with specific foot interventions or changes in biomechanics can improve physical function, reduce disease burden, or limit disease severity.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) to autoimmunologiczna choroba układowa tkanki łącznej, w wyniku której dochodzi do powstawania przewlekłych stanów zapalnych w obrębie błony maziowej w stawach. Uszkodzeniu ulegają chrząstki stawowe oraz inne struktury stawowe, co przyczynia się do dysfunkcji i powstawania w ich obrębie deformacji. Często deformacje pojawiają się w stawach stóp, co jest przyczyną ograniczeń w funkcjonowaniu osób chorych na tę chorobę. Cel pracy: Ocena deformacji stóp pod względem częstości ich występowania u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz ich wpływu na sprawność funkcjonalną pacjentów. Materiał i metody: Grupa badana stanowiła 103 pacjentów ze zdiagnozowanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (śr. wieku ± 47 lat). Badanie zostało przeprowadzone w postaci ankiety rozesłanej do pacjentów drogą mailową oraz za pośrednictwem grupy społecznościowej, która zrzesza osoby cierpiące na rzs. Wyniki: Najczęstszą deformacją stóp u osób z rzs okazała się deformacja typu paluch koślawy. Analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie korelację (p<0,05) pomiędzy występowaniem tej deformacji, a problemem z przetaczaniem stopy na palce. Wykazano wysoce istotną zależność pomiędzy występowaniem ostrogi piętowej, a problemem z przetaczaniem stopy na piętę (p<0,01). oraz występowaniem opuchlizny w obrębie stóp, a skróceniem długości kroku (p<0,01). Wykazano wysoce istotną statystycznie zależność pomiędzy występowaniem sztywności i ograniczeniem ruchomości stawów stóp, a problemem z ubraniem obuwia, jak i również pomiędzy występowaniem sztywności i ograniczeniem ruchomości stawów stóp, a problemem utykania/kulenia podczas chodzenia (p<0,01). Wnioski: Deformacje stóp znacznie ograniczają funkcjonowanie pacjentów z rzs. Powodują trudności w przetaczaniu stóp podczas chodu, zmniejszenie jego szybkości oraz skrócenie długości kroku. Przyczyniają się także do problemów związanych z doborem i ubiorem obuwia, jak również są czynnikiem ryzyka upadków. Istnieje potrzeba przeprowadzenia kolejnych badań w celu ustalenia czy leczenie za pomocą określonych interwencji w obrębie stóp lub zmiany biomechaniki mogą poprawić funkcjonowanie fizyczne, zmniejszyć obciążenie chorobą lub ograniczyć jej nasilenie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Barłowska-Trybulec, Marta - 138582
dc.contributor.authorpl
Prorok, Inez
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Barłowska-Trybulec, Marta - 138582
dc.contributor.reviewerpl
Wilk-Frańczuk, Magdalena
dc.date.accessioned
2022-07-06T21:36:58Z
dc.date.available
2022-07-06T21:36:58Z
dc.date.submittedpl
2022-06-27
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-155647-245490
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294928
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
rheumatoid arthritis (RA), foot deformities, hallux valgus
dc.subject.plpl
rzs, deformacje stóp, hallux valgus
dc.titlepl
Deformacje stóp w reumatoidalnym zapaleniu stawów i ich wpływ na sprawność funkcjonalną pacjentów
dc.title.alternativepl
Foot deformities in rheumatoid arthritis and their impact on patients' functional ability
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Poznan
4
Krakow
3
Warsaw
3
Lublin
2
Jarosław
1
Sycow
1
Wroclaw
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available
Collections