Środki perswazji w reklamach kosmetyków z początku XX wieku, na przykładzie "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"

licenciate
dc.abstract.enThe present work is devoted to the issue of means of persuasion used in cosmetics advertisements in „Ilustrowany Kurier Codzienny”. The main purpose of this paper is a description of techniques applied and characterisation of them. The advertisements collected from the editions from 1913 and 1933 were analyzed using pragmalingusti methods. This selection made it possible to observe the changes that have taken place over twenty years. Material was distinguished for four basic groups. Each of them contains methods with similar aims. In total, there were sixteen means of persuasion described. The work also talks about differecnces between persuasion and manipulation and advertising. In conclusions there is a list of similarities between a press ads nowadays and back in the XX century.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest zagadnieniu środków perswazyjnych wykorzystywanych w reklamach kosmetyków zamieszczanych na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Jej celem jest opis i charakterystyka stosowanych technik. Analizie pod kątem pragmalingwistycznym zostały poddane reklamy zebrane z wydań z lat 1913 i 1933. Wybór ten umożliwił zaobserwowanie zmian, jakie dokonały się w ciągu dwudziestu lat, w formułowaniu komunikatów reklamowych. Wyodrębniono cztery podstawowe grupy, na które składają się metody o podobnej intencji. Łącznie opisano szesnaście różnych środków perswazji. W pracy poruszono także zagadnienie impresywnej funkcji języka, opis perswazji oraz manipulacji, podano także informacje na temat reklamy. We wnioskach wskazano pewne podobieństwa pomiędzy reklamą z początku XX wieku a współczesną.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBatko-Tokarz, Barbara - 160064 pl
dc.contributor.authorGrdeń, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBatko-Tokarz, Barbara - 160064 pl
dc.contributor.reviewerPałka, Patrycja - 199118 pl
dc.date.accessioned2022-09-13T21:43:35Z
dc.date.available2022-09-13T21:43:35Z
dc.date.submitted2022-09-13pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-161572-278627pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299297
dc.languagepolpl
dc.subject.enpersuasion, press advertising, pragmalinguisticspl
dc.subject.plperswazja, reklama prasowa, pragmalingwistykapl
dc.titleŚrodki perswazji w reklamach kosmetyków z początku XX wieku, na przykładzie "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"pl
dc.title.alternativeMeans of persuasion in cosmetics advertisements at the beginning of XX century in "Ilustrowany Kurier Codzienny"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present work is devoted to the issue of means of persuasion used in cosmetics advertisements in „Ilustrowany Kurier Codzienny”. The main purpose of this paper is a description of techniques applied and characterisation of them. The advertisements collected from the editions from 1913 and 1933 were analyzed using pragmalingusti methods. This selection made it possible to observe the changes that have taken place over twenty years. Material was distinguished for four basic groups. Each of them contains methods with similar aims. In total, there were sixteen means of persuasion described. The work also talks about differecnces between persuasion and manipulation and advertising. In conclusions there is a list of similarities between a press ads nowadays and back in the XX century.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest zagadnieniu środków perswazyjnych wykorzystywanych w reklamach kosmetyków zamieszczanych na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Jej celem jest opis i charakterystyka stosowanych technik. Analizie pod kątem pragmalingwistycznym zostały poddane reklamy zebrane z wydań z lat 1913 i 1933. Wybór ten umożliwił zaobserwowanie zmian, jakie dokonały się w ciągu dwudziestu lat, w formułowaniu komunikatów reklamowych. Wyodrębniono cztery podstawowe grupy, na które składają się metody o podobnej intencji. Łącznie opisano szesnaście różnych środków perswazji. W pracy poruszono także zagadnienie impresywnej funkcji języka, opis perswazji oraz manipulacji, podano także informacje na temat reklamy. We wnioskach wskazano pewne podobieństwa pomiędzy reklamą z początku XX wieku a współczesną.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Batko-Tokarz, Barbara - 160064
dc.contributor.authorpl
Grdeń, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Batko-Tokarz, Barbara - 160064
dc.contributor.reviewerpl
Pałka, Patrycja - 199118
dc.date.accessioned
2022-09-13T21:43:35Z
dc.date.available
2022-09-13T21:43:35Z
dc.date.submittedpl
2022-09-13
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-161572-278627
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299297
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
persuasion, press advertising, pragmalinguistics
dc.subject.plpl
perswazja, reklama prasowa, pragmalingwistyka
dc.titlepl
Środki perswazji w reklamach kosmetyków z początku XX wieku, na przykładzie "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"
dc.title.alternativepl
Means of persuasion in cosmetics advertisements at the beginning of XX century in "Ilustrowany Kurier Codzienny"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Gdynia
1
Rzeszów
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available