Wychowanie seksualne i stosunek wobec płciowości z perspektywy dwóch pokoleń. Badania jakościowe.

master
dc.abstract.enThe sexual education experienced by an individual has a direct impact on its functioning in the mental, physical and social areas. Sexuality, which develops throughout life, is shaped in a relationship with parents and the closest environment. The received verbal and non-verbal messages, patterns and norms influence the perception of oneself, the undertaken roles, the way of communicating and expressing emotions. These elements that make up the human personality are transmitted between generations. The aim of the study was to get to know and then analyze the experiences of respondents from two generations - mothers and daughters, in terms of psychosexual education and perception of sexuality, taking into account the context and social factors. The method used was of a qualitative nature. The use of a semi-structured interview and the Kwestionariusza Wychowania w Rodzinie Pochodzenia made it possible to answer the research questions posed. A total of 10 women in early and middle adulthood were examined. The topics discussed concerned: sexual education in the family and the educational system, assumed social roles, expressing femininity and sexual mores.The results of the conducted research indicate a low quality of sexual education both in family homes and during school education, which results from the lack of a holistic and psychodevelopmental approach to sexuality. The perception of social roles and the sexual habits adopted by society has dynamically changed over three generations, which is significantly influenced by the social and historical context. Transgenerational messages and the way of communicating in the family affect the psychosexual development of an individual, but do not determine their implementation in the future.pl
dc.abstract.plWychowanie seksualne, w ramach którego wzrasta człowiek, bezpośrednio oddziałuje na jego funkcjonowanie w obszarze psychicznym, fizycznym i społecznym. Seksualność, która rozwija się przez całe życie, kształtuje się w relacji z rodzicami oraz najbliższym środowiskiem. Otrzymywane przekazy, wzorce i normy, wpływają na postrzeganie samego siebie, podejmowane role, sposób komunikowania i wyrażania emocji. Wymienione elementy, składające się na osobowość człowieka transmitowane są między pokoleniami. Celem przeprowadzonego badania było poznanie, a następnie przeanalizowanie doświadczeń badanych z dwóch pokoleń- Matek i Córek, w kwestii wychowania psychoseksualnego oraz postrzegania płciowości, z uwzględnieniem kontekstu i czynników społecznych. Zastosowana metoda miała charakter jakościowy. Wykorzystanie wywiadu częściowo ustrukturyzowanego oraz Kwestionariusza Wychowania w Rodzinie Pochodzenia, umożliwiło odpowiedzenie na postawione pytania badawcze. Przebadano łącznie 10 kobiet w okresie wczesnej oraz średniej dorosłości. Podejmowane wątki dotyczyły: wychowania seksualnego w rodzinie i systemie oświaty, przyjmowanych ról społecznych, wyrażania kobiecości oraz obyczajom seksualnym.Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na niską jakość edukacji seksualnej zarówno w domach rodzinnych, jak i w trakcie nauki szkolnej, co wynika z braku holistycznego i psychorozwojowego podejścia do seksualności. Postrzeganie ról społecznych oraz przyjętych przez społeczeństwo obyczajów seksualnych, dynamicznie zmieniło się na przestrzeni trzech pokoleń, na co znaczący wpływ ma kontekst społeczny i historyczny. Przekazy transgeneracyjne oraz sposób komunikowania się w rodzinie wpływają na rozwój psychoseksualny jednostki, jednak nie determinują realizacji ich w przyszłości.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPiasecka, Bogusława - 131354 pl
dc.contributor.authorBurdzińska, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPiasecka, Bogusława - 131354 pl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.date.accessioned2022-10-27T21:47:19Z
dc.date.available2022-10-27T21:47:19Z
dc.date.submitted2022-10-26pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-157917-248964pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302929
dc.languagepolpl
dc.subject.ensexual education, psycho-sexual development, social roles, transgenerationals transmissions, social context, early and middle adulthoodpl
dc.subject.plwychowanie i edukacja seksualna, rozwój psychoseksualny, role społeczne, transmisja międzypokoleniowa, kontekst społeczny, wczesna i średnia dorosłośćpl
dc.titleWychowanie seksualne i stosunek wobec płciowości z perspektywy dwóch pokoleń. Badania jakościowe.pl
dc.title.alternativeSexual education and the attitude towords sexuality from the perspective of the two generations. Qualitative study.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The sexual education experienced by an individual has a direct impact on its functioning in the mental, physical and social areas. Sexuality, which develops throughout life, is shaped in a relationship with parents and the closest environment. The received verbal and non-verbal messages, patterns and norms influence the perception of oneself, the undertaken roles, the way of communicating and expressing emotions. These elements that make up the human personality are transmitted between generations. The aim of the study was to get to know and then analyze the experiences of respondents from two generations - mothers and daughters, in terms of psychosexual education and perception of sexuality, taking into account the context and social factors. The method used was of a qualitative nature. The use of a semi-structured interview and the Kwestionariusza Wychowania w Rodzinie Pochodzenia made it possible to answer the research questions posed. A total of 10 women in early and middle adulthood were examined. The topics discussed concerned: sexual education in the family and the educational system, assumed social roles, expressing femininity and sexual mores.The results of the conducted research indicate a low quality of sexual education both in family homes and during school education, which results from the lack of a holistic and psychodevelopmental approach to sexuality. The perception of social roles and the sexual habits adopted by society has dynamically changed over three generations, which is significantly influenced by the social and historical context. Transgenerational messages and the way of communicating in the family affect the psychosexual development of an individual, but do not determine their implementation in the future.
dc.abstract.plpl
Wychowanie seksualne, w ramach którego wzrasta człowiek, bezpośrednio oddziałuje na jego funkcjonowanie w obszarze psychicznym, fizycznym i społecznym. Seksualność, która rozwija się przez całe życie, kształtuje się w relacji z rodzicami oraz najbliższym środowiskiem. Otrzymywane przekazy, wzorce i normy, wpływają na postrzeganie samego siebie, podejmowane role, sposób komunikowania i wyrażania emocji. Wymienione elementy, składające się na osobowość człowieka transmitowane są między pokoleniami. Celem przeprowadzonego badania było poznanie, a następnie przeanalizowanie doświadczeń badanych z dwóch pokoleń- Matek i Córek, w kwestii wychowania psychoseksualnego oraz postrzegania płciowości, z uwzględnieniem kontekstu i czynników społecznych. Zastosowana metoda miała charakter jakościowy. Wykorzystanie wywiadu częściowo ustrukturyzowanego oraz Kwestionariusza Wychowania w Rodzinie Pochodzenia, umożliwiło odpowiedzenie na postawione pytania badawcze. Przebadano łącznie 10 kobiet w okresie wczesnej oraz średniej dorosłości. Podejmowane wątki dotyczyły: wychowania seksualnego w rodzinie i systemie oświaty, przyjmowanych ról społecznych, wyrażania kobiecości oraz obyczajom seksualnym.Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na niską jakość edukacji seksualnej zarówno w domach rodzinnych, jak i w trakcie nauki szkolnej, co wynika z braku holistycznego i psychorozwojowego podejścia do seksualności. Postrzeganie ról społecznych oraz przyjętych przez społeczeństwo obyczajów seksualnych, dynamicznie zmieniło się na przestrzeni trzech pokoleń, na co znaczący wpływ ma kontekst społeczny i historyczny. Przekazy transgeneracyjne oraz sposób komunikowania się w rodzinie wpływają na rozwój psychoseksualny jednostki, jednak nie determinują realizacji ich w przyszłości.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Piasecka, Bogusława - 131354
dc.contributor.authorpl
Burdzińska, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Piasecka, Bogusława - 131354
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.date.accessioned
2022-10-27T21:47:19Z
dc.date.available
2022-10-27T21:47:19Z
dc.date.submittedpl
2022-10-26
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-157917-248964
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302929
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sexual education, psycho-sexual development, social roles, transgenerationals transmissions, social context, early and middle adulthood
dc.subject.plpl
wychowanie i edukacja seksualna, rozwój psychoseksualny, role społeczne, transmisja międzypokoleniowa, kontekst społeczny, wczesna i średnia dorosłość
dc.titlepl
Wychowanie seksualne i stosunek wobec płciowości z perspektywy dwóch pokoleń. Badania jakościowe.
dc.title.alternativepl
Sexual education and the attitude towords sexuality from the perspective of the two generations. Qualitative study.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Lodz
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Gdansk
1
Kcynia
1
Krakow
1
Lublin
1
Poznan
1
Ruda Śląska
1

No access

No Thumbnail Available
Collections