Ochrona przyrody w II Rzeczpospolitej Polskiej. Studium historyczno-prawne

master
dc.abstract.enMy work concerns nature protection in the Second Polish Republic. It consists of three sections..The first section consists of three sub-sections, which concern: the concept of nature protection, history of nature conservation as well as the partitioning laws related to nature conservation.The next section is legal protection of nature in the interwar period. This section consists of seven sub-sections describing: the law on nature conservation in the years 1918 to 1939, the Act on the National Council for Nature Conservation of 1925, the regulation of the President of the Republic of Poland on the protection of animal nature from 1928, the Act on Nature Conservation with 10 March 1934. I also presented protective content in this sectionin other acts as well as how nature protection abroad is shaped. The last subsection is a discussion of penalties and offenses.The penultimate section is entitled "State authorities and eminent supporters of Nature Conservation." In this section I described the operation and organization of the State Council for Nature Conservation, Nature Conservation League as well as Nature Conservation Guard. I also presented the figure of the excellent professor Władysław Szafer, Jan Gwalbert Pawlikowski, Marian Raciborski and Hugo Conwentz. These are people who deserve the most to protect nature and who deserve to remember them.The last section, however, was devoted to national parks in the Second Polish Republic.pl
dc.abstract.plMoja praca dotyczy ochrony przyrody w II Rzeczpospolitej Polskiej. Składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział składa się z trzech podrozdziałów, które dotyczą: pojęcia ochrony przyrody, historii ochrony przyrody jak również przepisów zaborczych związanych z ochroną przyrody. Kolejny rozdział to prawna ochrona przyrody w okresie międzywojennym. Rozdział ten składa się z siedmiu podrozdziałów, w których została opisana: ustawa dotycząca ochrony przyrody w latach 1918 do 1939, ustawa o Państwowej Radzie Ochrony Przyrody z 1925 roku, rozporządzenie Prezydenta RP o ochronie przyrody zwierząt z 1928 roku, ustawa o ochronie przyrody z 10 marca 1934 roku. Przedstawiłem również w tym rozdziale treści ochronne w innych ustawach jak również, jak kształtuje się ochrona przyrody za granicą. Ostatni podrozdział to omówienie kar i wykroczeń. Przedostatni rozdział nosi tytuł "Organy państwowe i wybitni zwolennicy Ochrony Przyrody". W tym rozdziale opisałem działanie i organizację Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Ligi Ochrony Przyrody jak również Straży Ochrony Przyrody. Przedstawiłem również postać wybitnego profesora Władysława Szafera, Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Mariana Raciborskiego i Hugo Conwentza. Są to osoby, które zasłużyły się dla ochrony przyrody najbardziej i które zasługują na to aby o nich pamiętać.Ostatni rozdział natomiast został poświęcony parkom narodowym w II Rzeczypospolitej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorUruszczak, Wacław - 132490 pl
dc.contributor.authorChmielewski, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerUruszczak, Wacław - 132490 pl
dc.contributor.reviewerMikuła, Maciej - 134655 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:06:31Z
dc.date.available2020-07-27T19:06:31Z
dc.date.submitted2018-09-04pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-126627-146573pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230610
dc.languagepolpl
dc.subject.enNature protection, II Republic of Poland, historical and legal study, history.pl
dc.subject.plOchrona przyrody, II Rzeczpospolita Polska, studium historyczno-prawne, historia.pl
dc.titleOchrona przyrody w II Rzeczpospolitej Polskiej. Studium historyczno-prawnepl
dc.title.alternativeNature protection in the Second Republic of Poland. Historical and legal studypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My work concerns nature protection in the Second Polish Republic. It consists of three sections..The first section consists of three sub-sections, which concern: the concept of nature protection, history of nature conservation as well as the partitioning laws related to nature conservation.The next section is legal protection of nature in the interwar period. This section consists of seven sub-sections describing: the law on nature conservation in the years 1918 to 1939, the Act on the National Council for Nature Conservation of 1925, the regulation of the President of the Republic of Poland on the protection of animal nature from 1928, the Act on Nature Conservation with 10 March 1934. I also presented protective content in this sectionin other acts as well as how nature protection abroad is shaped. The last subsection is a discussion of penalties and offenses.The penultimate section is entitled "State authorities and eminent supporters of Nature Conservation." In this section I described the operation and organization of the State Council for Nature Conservation, Nature Conservation League as well as Nature Conservation Guard. I also presented the figure of the excellent professor Władysław Szafer, Jan Gwalbert Pawlikowski, Marian Raciborski and Hugo Conwentz. These are people who deserve the most to protect nature and who deserve to remember them.The last section, however, was devoted to national parks in the Second Polish Republic.
dc.abstract.plpl
Moja praca dotyczy ochrony przyrody w II Rzeczpospolitej Polskiej. Składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział składa się z trzech podrozdziałów, które dotyczą: pojęcia ochrony przyrody, historii ochrony przyrody jak również przepisów zaborczych związanych z ochroną przyrody. Kolejny rozdział to prawna ochrona przyrody w okresie międzywojennym. Rozdział ten składa się z siedmiu podrozdziałów, w których została opisana: ustawa dotycząca ochrony przyrody w latach 1918 do 1939, ustawa o Państwowej Radzie Ochrony Przyrody z 1925 roku, rozporządzenie Prezydenta RP o ochronie przyrody zwierząt z 1928 roku, ustawa o ochronie przyrody z 10 marca 1934 roku. Przedstawiłem również w tym rozdziale treści ochronne w innych ustawach jak również, jak kształtuje się ochrona przyrody za granicą. Ostatni podrozdział to omówienie kar i wykroczeń. Przedostatni rozdział nosi tytuł "Organy państwowe i wybitni zwolennicy Ochrony Przyrody". W tym rozdziale opisałem działanie i organizację Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Ligi Ochrony Przyrody jak również Straży Ochrony Przyrody. Przedstawiłem również postać wybitnego profesora Władysława Szafera, Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Mariana Raciborskiego i Hugo Conwentza. Są to osoby, które zasłużyły się dla ochrony przyrody najbardziej i które zasługują na to aby o nich pamiętać.Ostatni rozdział natomiast został poświęcony parkom narodowym w II Rzeczypospolitej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Uruszczak, Wacław - 132490
dc.contributor.authorpl
Chmielewski, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Uruszczak, Wacław - 132490
dc.contributor.reviewerpl
Mikuła, Maciej - 134655
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:06:31Z
dc.date.available
2020-07-27T19:06:31Z
dc.date.submittedpl
2018-09-04
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-126627-146573
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230610
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Nature protection, II Republic of Poland, historical and legal study, history.
dc.subject.plpl
Ochrona przyrody, II Rzeczpospolita Polska, studium historyczno-prawne, historia.
dc.titlepl
Ochrona przyrody w II Rzeczpospolitej Polskiej. Studium historyczno-prawne
dc.title.alternativepl
Nature protection in the Second Republic of Poland. Historical and legal study
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
5
Płock
3
Dublin
1
Koszyce Wielkie
1
Krakow
1
Pilchowice
1
Poznan
1
Prague
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available