Ewaluacja instytucjonalna w naukach społeczno-humanistycznych.Kontekst, konsekwencje, problemy i narzędzia oraz próba oceny stosowanych wskaźników. Ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to acquaint the reader with the subject of evaluation of research institutions, with particular emphasis on parametric evaluation used in Poland. The reader can thus see the development of evaluation in the context of the development of science, learning about the subject compounds with enhanced role of statistics in science, technology and innovation, as well as about popularization of new governance in the public system. Prominent place in this work takes theoretical context – related to the question of what really is the subject of evaluation in science, and whether we can talk about issues of quality and excellence in science. For a fuller illustration of the evaluation of academic institutions, one of the chapters is on the consequences posed by the so-called. research evaluation systems. A very important element of this dissertation will also consider the indicators used in this type of evaluation, and in fact two of their main types and their flaws, with particular emphasis on specificity of social sciences - humanities. The second part will be devoted to the description of the Polish system of evaluation of scientific institutions, and then to attempt to assess the indicators used in the social sciences on the ground of the humanities.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest zapoznanie czytelnika z tematyką ewaluacji instytucji naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny parametrycznej stosowanej w Polsce. Czytelnik może dzięki temu opracowaniu zapoznać się z kontekstem rozwoju ewaluacji w nauce, poznając związki tego tematu ze wzmacnianiem się roli statystyki nauki, techniki i innowacji, a także popularyzacją nowego zarządzania w systemie publicznym. Poczesne miejsce w tej pracy zajmuje kontekst teoretyczny – osnuty wokół kwestii tego, co tak naprawdę jest przedmiotem ewaluacji w sektorze nauki, i czy możemy mówić o kwestii jakości i doskonałości w nauce. Dla pełniejszego zobrazowania kwestii ewaluacji instytucji naukowych jeden z rozdziałów zostanie poświęcony konsekwencjom jakie niosą ze sobą tzw. research evaluation systems. Bardzo ważnym elementem tej dysertacji będzie również kwestia wskaźników, stosowanych w tym typie ewaluacji, a właściwie dwóch ich głównych typów i ich wadach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauk społeczno – humanistycznych. Druga część pracy poświęcona zostanie opisowi polskiego systemu ewaluacji instytucji naukowych, a następnie próbie oceny stosowanych w nim wskaźników na gruncie nauk społeczno – humanistycznych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGórniak, Jarosław - 102582 pl
dc.contributor.authorRatajczak, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGórniak, Jarosław - 102582 pl
dc.contributor.reviewerKucia, Marek - 100400 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:20:50Z
dc.date.available2020-07-21T23:20:50Z
dc.date.submitted2011-10-26pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudybadania społeczne i analiza danychpl
dc.identifier.apddiploma-62704-61803pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176267
dc.languagepolpl
dc.subject.enEvaluation, bibliometry, peer review, impact factorpl
dc.subject.plEwaluacja, bibliometria, recenzja naukowa, impact factorpl
dc.titleEwaluacja instytucjonalna w naukach społeczno-humanistycznych.Kontekst, konsekwencje, problemy i narzędzia oraz próba oceny stosowanych wskaźników. Ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polskipl
dc.title.alternativeInstitutional evaluation in the humanities and social sciences. Context, consequences, problems and tools and an attempt to assess the indicators used. With particular emphasis on the Polish casepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to acquaint the reader with the subject of evaluation of research institutions, with particular emphasis on parametric evaluation used in Poland. The reader can thus see the development of evaluation in the context of the development of science, learning about the subject compounds with enhanced role of statistics in science, technology and innovation, as well as about popularization of new governance in the public system. Prominent place in this work takes theoretical context – related to the question of what really is the subject of evaluation in science, and whether we can talk about issues of quality and excellence in science. For a fuller illustration of the evaluation of academic institutions, one of the chapters is on the consequences posed by the so-called. research evaluation systems. A very important element of this dissertation will also consider the indicators used in this type of evaluation, and in fact two of their main types and their flaws, with particular emphasis on specificity of social sciences - humanities. The second part will be devoted to the description of the Polish system of evaluation of scientific institutions, and then to attempt to assess the indicators used in the social sciences on the ground of the humanities.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest zapoznanie czytelnika z tematyką ewaluacji instytucji naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny parametrycznej stosowanej w Polsce. Czytelnik może dzięki temu opracowaniu zapoznać się z kontekstem rozwoju ewaluacji w nauce, poznając związki tego tematu ze wzmacnianiem się roli statystyki nauki, techniki i innowacji, a także popularyzacją nowego zarządzania w systemie publicznym. Poczesne miejsce w tej pracy zajmuje kontekst teoretyczny – osnuty wokół kwestii tego, co tak naprawdę jest przedmiotem ewaluacji w sektorze nauki, i czy możemy mówić o kwestii jakości i doskonałości w nauce. Dla pełniejszego zobrazowania kwestii ewaluacji instytucji naukowych jeden z rozdziałów zostanie poświęcony konsekwencjom jakie niosą ze sobą tzw. research evaluation systems. Bardzo ważnym elementem tej dysertacji będzie również kwestia wskaźników, stosowanych w tym typie ewaluacji, a właściwie dwóch ich głównych typów i ich wadach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauk społeczno – humanistycznych. Druga część pracy poświęcona zostanie opisowi polskiego systemu ewaluacji instytucji naukowych, a następnie próbie oceny stosowanych w nim wskaźników na gruncie nauk społeczno – humanistycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Górniak, Jarosław - 102582
dc.contributor.authorpl
Ratajczak, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Górniak, Jarosław - 102582
dc.contributor.reviewerpl
Kucia, Marek - 100400
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:20:50Z
dc.date.available
2020-07-21T23:20:50Z
dc.date.submittedpl
2011-10-26
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
badania społeczne i analiza danych
dc.identifier.apdpl
diploma-62704-61803
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176267
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Evaluation, bibliometry, peer review, impact factor
dc.subject.plpl
Ewaluacja, bibliometria, recenzja naukowa, impact factor
dc.titlepl
Ewaluacja instytucjonalna w naukach społeczno-humanistycznych.Kontekst, konsekwencje, problemy i narzędzia oraz próba oceny stosowanych wskaźników. Ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski
dc.title.alternativepl
Institutional evaluation in the humanities and social sciences. Context, consequences, problems and tools and an attempt to assess the indicators used. With particular emphasis on the Polish case
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available